Wqi là gì

  -  
*
*
*
*

Theo Quyết định số 878/QĐ-TCMT, Chỉ số chất lượng không khí (viết tắt là AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm. Trong hướng dẫn này, AQI được áp dụng tính cho 02 loại: Chỉ số chất lượng không khí theo ngày và Chỉ số chất lượng không khí theo giờ.Theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT, Chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểu diễn qua một thang điểm. Văn bản này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các tổ chức, cá nhân có tham gia vào mạng lưới quan trắc môi trường và tham gia vào việc công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng.Tải sổ tay hướng dẫn tính toán AQI tại đây.Tải sổ tay hướng dẫn tính toán WQI tại đây.