Wqi là gì

  -  
*
*
*
*

Theo Quyết định số 878/QĐ-TCMT, Chỉ số chất lượng bầu không khí (viết tắt là AQI) là chỉ số được tính tân oán từ các thông số quan liêu trắc những chất ô nhiễm vào bầu không khí, nhằm mang lại biết tình trạng chất lượng không khí cùng mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm. Trong hướng dẫn này, AQI được áp dụng tính cho 02 loại: Chỉ số chất lượng không gian theo ngày với Chỉ số chất lượng bầu không khí theo giờ.Theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT, Chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán thù từ những thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước cùng khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểu diễn qua một thang điểm. Văn bản này áp dụng đối với cơ quan quản lý đơn vị nước về môi trường, các tổ chức, cá thể gồm tđam mê gia vào mạng lưới quan trắc môi trường và tmê mẩn gia vào việc công bố biết tin về chất lượng môi trường đến cộng đồng.Tải sổ tay hướng dẫn tính toán AQI tại đây.Tải sổ tay hướng dẫn tính toán thù WQI tại đây.