word form lớp 9

Tổng ăn ý Word size lớp 9 - Bài tập dượt Từ loại giờ Anh lớp 9 với đáp án

Bạn đang xem: word form lớp 9

Tài liệu ôn tập dượt Tiếng Anh chuyên đề Word Form lớp 9 - Dạng trúng của kể từ vô ngoặc sau đây trực thuộc cỗ đề ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 9 năm học tập 2022 - 2023 bởi VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Tài liệu Tiếng Anh bao gồm toàn cỗ kể từ vựng cũng tựa như các dạng thức của bọn chúng ở tầm quan trọng tính kể từ, động kể từ, trạng kể từ và danh kể từ xuyên thấu kể từ Unit 1 cho tới Unit 10 vô cùng hữu ích mang đến quy trình tiếp thu kiến thức của chúng ta và 123 câu bài bác tập dượt Tiếng Anh với đáp án chung học viên lớp 9 ôn tập dượt kỹ năng và kiến thức đang được học tập hiệu suất cao.

Xem thêm: Bài tập dượt Word Form lớp 9 Unit 1

I. Bảng Word size lớp 9 theo đòi từng Unit

UNIT 1:

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

impression: ấn tượng

impress: tạo ra ấn tượng

impressive:gây ấn tượng

impressively: đẫy ấn tượng

- friend: người bạn

- friendliness: sự thân thuộc thiện, lòng mến khách

- friendship: tình bạn

friendly: thân thuộc thiện

friendlily: một cơ hội thân thuộc thiện

- correspondent: người viết lách thư, phóng viên

- correspondence: mối liên hệ thư từ

correspond: trao thay đổi thư kể từ, ứng với

corresponding: ứng với

correspondingly: tương ứng

religion: tôn giáo

religious: nằm trong tôn giáo

dependence: sự phụ thuộc

depend: phụ thuộc

dependent: phụ thuộc

office: lễ nghi

official: chủ yếu thức

industry: công nghiệp

industrial: nằm trong công nghiệp

division: sự phân chia

divide: phân chia, phân chia

compel: bắt buộc

compulsory: bắt buộc

separation: sự phân chia cắt

separate: tách ra

interest: sự quan hoài, điều quí thú

interest: thực hiện mang đến ai quí thú

- interesting: thú vị

- interested: quan hoài, quí thú

interestingly: một cơ hội quí thú

- instruction: sự giảng dạy

- instructor: người dạy dỗ, đào tạo và giảng dạy viên

instruct: dạy dỗ, truyền kỹ năng và kiến thức cho

instructive: nhằm truyền con kiến thức

peace: hòa bình

peaceful: tự do, yên lặng tĩnh

beauty: vẻ đẹp

beautify: thực hiện đẹp

Beautiful: xinh đẹp

Beautifully: xinh rất đẹp, hay

Prayer: lời nói cầu nguyện

Pray: cầu nguyện

UNIT 2

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Tradition: truyền thống

Traditional: thuộc sở hữu truyền thống

Traditionally: theo đòi truyền thống

- design: loại dáng

- designer: ngôi nhà thiết kế

design: thiết kế

Modernize: tiến bộ hóa

Modern: hiện tại đại

Fashion: thời trang

Fashionable: ăn ý thời trang

Unfashionable: lỗi thời

Fashionably: một cơ hội ăn ý thời

Effect: hiệu quả

affect: có công dụng với

Effective: với hiệu quả

ineffective: ko hiệu quả

Effectively: một cơ hội với hiệu quả

ineffectively: một cơ hội ko hiệu quả

Nature: thiên nhiên

Natural: tự động nhiên

Naturally: tự động nhiên

Nation: quốc gia

National: nằm trong vương quốc, dân tộc

Nationwide: toàn quốc

international: quốc tế

Nationally: về vương quốc, dân tộc

Nationwide: toàn quốc

Inspiration: mối cung cấp cảm hứng

Inspire: tạo ra cảm hứng

Convenience: sự tiện lợi

Convenient: tiện lợi

inconvenient: bất tiện

Conveniently: tiện lợi

inconveniently: bất tiện

Minority: thiểu số

Minor: loại yếu đuối, ko quan liêu trọng

Music: âm nhạc

Musician: nhạc sĩ

Musical: thuộc sở hữu âm nhạc

Speciality (specialty): quánh sản

Specialize: chuyên nghiệp về

Special: quánh biệt

Specially: quánh biệt

Especially: nhất là, nhất là

UNIT 3

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Collection: sự thuế tầm, cỗ thuế tập

Collector: người thuế tầm

Collect: thuế tầm, thu gom

Collective: tập dượt thể, chung

Collectively: với tính tập dượt thể

Enjoyment: niềm vui

Enjoy: yêu thương thích

Enjoyable: thú vị

Enjoyably; một cơ hội thú vị

Entrance: lối vào

Entry: lối vào

Enter: chuồn vào

Hero: anh hùng

Heroic: can đảm và mạnh mẽ, can đảm.

Heroically: một cơ hội anh dũng

Hunger: nàn đói, sự khát khao

Hunger for: khao khát

Hungry: đói, thèm khát

Hungrily: một cơ hội thèm khát.

Tiredness: sự mệt nhọc mỏi

Tire: trở thành mệt nhọc mỏi

Tired: mệt nhọc mỏi

UNIT 4

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Advertisement: bài bác quảng cáo

Advertising: sự, ngành quảng cáo

Advertise: quảng cáo

Agreement: sự đồng ý

disagreement: sự bất đồng

Agree: đồng ý

Disagree: bất đồng

Agreeable: hạnh phúc, dễ dàng chịu

Disagreeable: khó khăn chịu

Difficulty: sự khó khăn khăn

Difficult: khó khăn khăn

Examination: kỳ thi

Examiner: giám khảo

Examinee: thí sinh

Examine: khảo hoạnh họe, coi xét

Practice: sự luyện tập

Practice/ practise: luyện tập

Practical: thực dụng chủ nghĩa, thực tiễn

Practically: một cơ hội thực dụng

Scenery: phong cảnh

Scenic: rất đẹp vì như thế có tương đối nhiều phong cảnh

Reputation: sự nổi tiếng

Repute: cho rằng, bốt là

Reputable: với lừng danh tốt

Reputably: với lừng danh tốt

Culture: Văn hóa

Cultural: nằm trong văn hóa

Culturally: về mặt mày vănhóa

Improvement: Sự cải thiện

Improve: nâng cấp, trao dồi

Quality: quality, tài năng, phẩm chất

Qualify: với đầy đủ chi phí chuẩn chỉnh, với đầy đủ đk

Qualified: với đầy đủ chi phí chuẩn chỉnh, với đầy đủ đk

Information: thông tin

Inform: cung ứng thông tin

Informative: cung ứng nhiều tin tưởng tức

Edition: chuyến xuất bản

Editor: người biên tập

Edit: biên tập

Approximate: xấp xỉ, chừng chừng

Approximately: khoảng tầm chừng

Exact: chủ yếu xác

Exactly: chủ yếu xác

UNIT 5

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Development: sự phân phát triển

Develop: phân phát triển

Developed: đang được phân phát triển

Developing: đang được phân phát triển

Expense: chi phí đầu tư, phí tổn

Spend: chi phí xài

Expensive: giắt tiền

Inexpensive: không nhiều tốn xoàng, rẻ

Expensively: giắt tiền

Inexpensively: không nhiều tốn xoàng, rẻ

Invention: sự phân phát minh

Inventor: ngôi nhà phân phát minh

Invent: phân phát minh

Popularity: sự phổ biến

Popularize: phổ biến

Popular: phổ biến

unpopular: ko phổ biến

Popularly: phổ biến

Variety: sự nhiều dạng

Vary: không giống nhau, thay cho đổi

Various: không giống nhau

Variously: một cách tiếp nhau

View: cảnh vật, cơ hội nhìn

Viewer: người coi TV

View: coi, nhìn

UNIT 6

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Deforestation: sự phá huỷ rừng

Forest: rừng

Deforest: phá huỷ rừng

Disappointment: sự thất vọng

Disappoint: thực hiện ai thất vọng

Disappointed: bị thất vọng

Disappointing: tạo ra thất vọng

Environment: môi trường

Environmentalist: người hoạt động và sinh hoạt mang đến môi trường

Environmental: thuộc sở hữu môi trường

Environmentally: về môi trường

Harm: sự thiệt hại

Harm: thực hiện hại

Harmful: với hại

Harmless: vô hại

Harmfully: với hại

Pollution: sự dù nhiễm

Pollutant: hóa học tạo ra dù nhiễm

Pollute: tạo ra dù nhiễm

Polluted: bị dù nhiễm

Unpolluted: không trở nên dù nhiễm

UNIT 7

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Consumer: người chi phí dùng

Consumption: sự chi phí thụ

Consume: chi phí thụ

Efficiency: sự hiệu quả

Inefficiency: sự thiếu thốn hiệu quả

Efficient: hiệu quả

Inefficient: thiếu thốn hiệu quả

Efficiently: một cơ hội hiệu quả

Inefficiently: một cơ hội thiếu thốn hiệu quả

Electricity: năng lượng điện năng

Electrify: năng lượng điện khí hóa

Electric: chạy bởi vì điện

Electrical: thuộc sở hữu điện

Energy: năng lượng

Energize: cung ứng năng lượng

Energetic: hăng hái, năng nổ

Energetically: một giảm nhiệt tình

Luxury: xa thẳm xỉ phẩm

Luxurious: xa thẳm xỉ, sang trọng trọng

Luxuriously: một tách rời xỉ

Necessity: sự cần thiết thiết

Necessary: cần thiết thiết

unnecessary: ko cần thiết thiết

Necessarily: nhất thiết

unnecessarily: ko nhất thiết

Sun: mặt mày trời

Solar: thuộc sở hữu mặt mày trời

Reduction: sự rời bớt

Reduce: rời bớt

Worry: sự băn khoăn lắng

Worry: băn khoăn lắng

Worried: băn khoăn lắng

Protection: sự bảo vệ

Protect: bảo vệ

Protective: bảo vệ

Protectively: bảo vệ

Extreme: rất

Extremely: vô nằm trong, vô cùng kỳ

Care: sự nhìn nom

Care: nhìn nom, nuôi nấng, chuyên nghiệp sóc

Careful: cẩn thận

Carefully: một cch1 cẩn thận

Shortage: sự thiếu thốn hụt

Short: cộc, thiếu

Economy: sự tiết kiệm

Economics: kinh tế tài chính học

Economist: ngôi nhà kinh tế

Economic: về kinh tế

Economical: tiết kiệm

Economically: một cơ hội kinh tế

UNIT 8

NOUN

VERBADJECTIVEADVERB

Celebration: hoạt động và sinh hoạt nhân ngày lễ kỹ niệm

Celebrate: ăn mừng lễ, kỹ niệm

Celebrated: nổi tiếng

Decoration: sự trang trí

Decorator: nhân viên trang trí

Decorate: trang trí

Charity: việc kể từ thiện

Charitable: thuộc sở hữu việc kể từ thiện

Charitably: rộng lớn lượng

Joy: niềm vui

Xem thêm: phim han quoc dongphim

Joyful: sướng mừng

Joyfully: sướng mừng

Generosity: sự phóng khoáng, rộng lớn lượng

Generous: phóng khoáng, rộng lớn lượng

Generously: một cơ hội phóng khoáng, rộng lớn lượng

Preparation: sự chuẩn chỉnh bị

Prepare: chuẩn chỉnh bị

Satisfaction: sự hài lòng

Satisfy: thực hiện lý tưởng, thỏa mãn

Satisfied: được hài lòng

Satisfying: thực hiện hài lòng

UNIT 9

NOUN

VERBADJECTIVEADVERB

Solution: giải pháp

Solve: giải quyết

Noise: sự ồn ào

Noisy: ồn ào

Noisily: ồn ào

Choice: sự lựa chọn

Choose: lựa chọn lựa

Success: sự trở nên công

Succeed: trở nên công

Successful: trở nên công

Successfully: một cơ hội trở nên công

Eruption: sự phun trào

Erupt: phun

Prediction: lời nói tiên đoán

Predict: tiên đoán

Predictable: hoàn toàn có thể đoán trước

Unpredictable: ko thể đoán trước

Safety: sự an toàn

Safe; an toàn

Safely: một cơ hội an toàn

Strength: mức độ mạnh

Strengthen: trở thành mạnh hơn

Strong: mạnh mẽ

Strongly: một cơ hội mạnh mẽ

Tide: thủy triều

Tidal: thuộc sở hữu thủy triều

Tropics: vùng sức nóng đới

Tropical: thuộc sở hữu sức nóng đới

Volcano: núi lửa

Volcanic: thuộc sở hữu núi lửa

UNIT 10

NOUN

VERBADJECTIVEADVERB

Appearance: sự xuất hiện

disappearance: sự trở nên mất

Appear: xuất hiện

disappear: trở nên mất

Excitement: sự phấn khích

Excite: khích động, thực hiện phấn khích

Excited: bị phấn khích

Exciting: tạo ra phấn khích

Excitedly: bị kích động

Excitingly: tạo ra kích động

Existence: sự tồn tại

Exist: tồn tại

Experience: kinh nghiệm

inexperience: sự thiếu thốn kinh nghiệm

Experience: trải nghiệm

Experienced: nhiều kinh nghiệm

inexperienced: thiếu thốn kinh nghiệm

Experiencedly: đẫy kinh nghiệm

Freedom: sự tự động do

Free: trả tự động do

Free: tự động do

Freely: một cơ hội tự động do

Health: mức độ khỏe

Healthy: khỏe khoắn mạnh

Unhealthy: ko khỏe khoắn mạnh

Healthful: chất lượng mang đến mức độ khỏe

Healthily: một cơ hội lành lặn mạnh

Unhealthily: ko chẳng lành lặn mạnh

Identity: lai lịch, lý lịch

Identification: Sự nhận ra

Identify: quan sát, xác minh

Unidentified: không sở hữu và nhận rời khỏi, ko xác minh được.

Imagination: sự tưởng tượng

Imagine: tưởng tượng

Imaginary: bởi tưởng tượng

Physics: môn vật lý

Physicist: ngôi nhà cật lý

Physical: thuộc sở hữu thể chất

Physically: về thể chất

Management: sự vận hành, sự điều khiển

Manager: người vận hành, giám đốc

Manage: vận hành, xoay sở

Similarity: sự kiểu như nhau

Similar: giống

Similarly: tương tự

Courage: sự can đảm

Encourage: khuyến khích

Courageous: can đảm

Courageously: can đảm

Truth: lòng sống động, sự thật

Truthful: ngay thẳng, chân thật

True: chân chủ yếu, thiệt, trúng đắn

Truthfully: ngay thẳng, chân thật

Truly: thực sự, thực sự

II. Cách thực hiện bài bác tập dượt Word size lớp 9

Hãy coi ví dụ bên dưới đây

The creative marketing ________ will be implemented immediately.

A. strategic C. strategize

B. strategy D. strategical

Bước 1: Nhìn vô kể từ phần bên trước và sau khu vực trống rỗng nhằm xác lập TỪ LOẠI bản thân cần thiết điền là từ
gì.

Ở câu bên trên tớ thấy trước khu vực trống rỗng với danh kể từ marketing, đàng sau với động kể từ (cụ thể là phân chia ở thì tương lai) => Vị trí vô dù trống rỗng chỉ hoàn toàn có thể là danh kể từ.

“The + Adj + Noun + Noun + Verb” (2 danh kể từ bịa đặt cạnh nhau –> danh kể từ ghép)

Bước 2: Nhận dạng coi đâu là danh kể từ vô 4 đáp án.

A và D đều là tính kể từ (Adj)

C là động kể từ (ize) –> strategize (v): lập chiến lược

B là danh kể từ –> kế hoạch.

–> Vậy đáp án là B: “marketing strategy” kế hoạch marketing.

Một ví dụ không giống nhé:

Materials for the seminar will be sent lớn all _______ two weeks in advance.

A. attendance C. attendees

B. attends D. attend

Tương tự động như ở ví dụ 1, bước 1: chúng ta nhìn vô kể từ đứng trước, đứng sau khu vực trống rỗng.

=> Xuất hiện tại kể từ “all” => Ô trống rỗng chỉ hoàn toàn có thể là danh từ

B và D bị loại bỏ vì như thế là động kể từ. Attend (v) nhập cuộc, tham lam dự

Vấn đề là cả A (-ce) và C (-ee) đều là danh kể từ. Lúc này chúng ta nên xác lập coi dù trống rỗng cần
điền là danh kể từ chỉ người hoặc vật (Thường tiếp tục nhìn vô đuôi (ee – người) hoặc hoàn toàn có thể nhìn vào
động kể từ nhằm xác định)

A: attendance: sự tham lam gia

C: attendees: những người dân tham lam gia/ người tham lam dự

=> Đáp án được xem là C

* 2 LỜI KHUYÊN cho mình Khi thực hiện bài bác tập dượt WORDFORM

LỜI KHUYÊN 1: Bài tập dượt kết cấu kể từ thông thường đánh giá toàn bộ những dạng kể từ loại như danh kể từ, tính kể từ, trạng kể từ, động kể từ. Để thực hiện chất lượng dạng bài bác tập dượt này, trước không còn, bạn phải với cùng 1 vốn liếng kể từ vựng đa dạng và phong phú. Vì thế, khi tham gia học một kể từ mới mẻ nên học tập toàn bộ những kể từ WORDFORM tương quan, bao hàm cả chi phí tố hoặc hậu tố kết cấu kể từ ngược nghĩa.

Ví dụ: succeed (v), success (n), successful (a), successfully (adv), unsuccessful (adj),
unsuccessfully (adv).

LỜI KHUYÊN 2: Khi lựa lựa chọn đáp án trúng mang đến bài bác tập dượt WORDFORM kết cấu kể từ tớ cần thiết chú ý những điểm sau:

– Nếu điền DANH TỪ => xác lập tê liệt danh kể từ chỉ NGƯỜI hoặc SỰ VẬT; và đánh giá coi với SỐ NHIỀU được không

– Nếu điền ĐỘNG TỪ => đánh giá THÌ và THỂ (xem động kể từ với phân chia ở BỊ ĐỘNG) không

– Nếu điền TÍNH TỪ / TRẠNG TỪ => đánh giá coi với BỊ NGƯỢC NGHĨA ko.

Ví dụ Chọn kể từ phù hợp ứng với A.,B, C, hoặc D nhằm hoàn thành xong câu sau:

He cycled ________and had an accident.

A. careful B. careless C. carefully D. carelessly

=> Sau Khi phân tách như quá trình phía trên, tớ biết tiếp tục người sử dụng trạng kể từ xẻ nghĩa mang đến động kể từ cycle, NHƯNG PHẢI DỪNG LẠI KIỂM TRA: TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ CÓ BỊ NGƯỢC NGHĨA KHÔNG => nên lựa chọn carelessly thay cho carefully vì như thế nghĩa của câu. Rất thật nhiều chúng ta, sai ở trong phần này! QUÊN KHÔNG KIỂM TRA BỊ NGƯỢC NGHĨA!

=> Đáp án là D: He cycled carelessly and had an accident. (Anh ấy chuồn xe pháo máy ẩu và gặp gỡ tai nạn)

III. Bài tập dượt word form lớp 9 thử nghiệm với đáp án

Give the correct size of the word in brackets.

1. That little girl can dance __________. (beauty)

2. Since her __________ the room has been full of laughter. (arrive)

3. Most modern buildings has underground __________ lots. (park)

4. I went lớn the __________ store lớn buy something. (grocer)

5. There is no water left in the __________ well. (near)

6. He is now studying in the USA as an __________student. (change)

7. They have a good __________ of stamps. (collect)

8. Goods are __________ as long as they are returned in good condition. (change)

9. The buổi tiệc ngọt __________ twenty bottles from various parts of the house yesterday. (collect)

10. When did you start __________ antique glass? (collect)

11. We lượt thích their __________. (FRIENDLY).

12. The __________ between Vietnam and Trung Quốc is good. (friend)

13. They seem lớn be __________. We dislike them. (friend)

14. There will be a __________ in this street. (meet)

15. We saw __________ girls there. (beauty)

16. The garden is __________ with trees and flowers. (beauty)

17. They enjoy the __________ atmosphere here. (peace)

18. The __________ unit of currency is the Ringgit. (Malaysia)

19. In __________, there are other religions. (add)

20. The __________anthem of Vietnam is sung. (nation)

21. There is an __________ match between Vietnam and Lebanon on VTV3. (nation)

22. The language of __________ is Bahasa Malaysia. (instruct)

23. chuôm Dai is the __________ dress of Vietnamese women. (tradition)

24. __________, chuôm Dai is worn by women. (tradition)

25. To Huu is a famous __________ (poetry). His poems are interesting.

26. chuôm Dai is always __________. (fashion)

27. Jeans are __________ made from cốt tông. (complete)

28. The __________ from Genoa enjoyed wearing jeans. (work)

29. __________ of clothes always goes up. (sell)

30. At the __________to the village, we saw the accident. (enter)

31. They had an __________ day by the river. (enjoy)

32. They are __________-qualified teachers. (good)

33. We need further __________. (inform)

34. This book is very __________. (inform)

35. Look at the __________. Rain Bi looks handsome. (advertise)

36. It is an __________ program. (interest)

37. The tuy nhiên is __________ to bủ. (interest)

38. We felt __________ in the show. (interest)

39. English is his __________. (nation)

40. It is cheap. It’s __________. (expensive)

41. __________ TV is available now. (interact)

42. The __________ between this computer and the others is good. (interact)

43. The __________ of TV is always fast. (develop)

44. Libraries are helpful in __________ children’s love for books. (develop)

45. The Internet has __________ developed nowadays. (increase)

46. The Internet is one of the most important __________ of our life. (invent)

47. Everyone has their __________ which are hardly recognized by themselves. (limit)

48. The trang web is not used for teenagers. It’s __________. (use)

49. Their __________ is always good. (communicate)

50. She is a __________ girl. (communicate)

51. Listen __________ please. (care)

52. We’re __________ that our environment is spoiled. (disappoint)

53. Our boys play __________ today. (disappoint)

54. We’re worried about the __________ here. (pollute)

55. This river is extremely __________. (pollute)

56. A __________ faucet may waste 500 liters of water a month. (drip)

57. Her appearance is __________ today. (need)

58. Farm __________ are always exported. (produce)

59. This plant’s __________ is high, ví it attracts a lot of investment. (produce)

60. The __________ of this machine requires the latest techniques. (produce)

61. This energy-__________ bulb is not cheap. (save)

62. The __________ are requiring us lớn repair the machines. (consume)

63. Watching Korean films on TV is a time-__________ activity. (consume)

64. Water __________ is increasing this summer. (consume)

65. The __________ of the model attracts us. (efficient)

66. They are working __________, ví we are __________. (effect / satisfy)

67. Life always needs a lot of __________. (innovate)

68. The __________ are cleaning the beach. (conserve)

69. __________, our environment must be protected. (ultimate)

70. Tet is the most important __________ in Vietnam. (celebrate)

71. Fruits’ festival in Suoi Tien Park is a very __________ activity. (joy)

72. Look at the __________ bulbs. They are ví beautiful. (color)

73. My __________ are ví strong that the word “love” can’t describe them. (feel)

74. The __________ __________ caused a lot of bad effects. (volcano/ erupt)

75. Our __________ have not warned our fishermen about the Changchun typhoon carefully. (science)

76. A __________ eruption occurred here last night. (disaster)

77. The beach is full of all kinds of __________. (pollute)

78. He used all his __________ to force the door open. STRONG

79. The police are interested in the sudden __________ of the valuable painting. APPEAR

80. My teacher __________ me lớn take this examination. COURAGE

81. Recently health foods have increased in __________. POPULAR

82. The old lady hid all her __________ under the floor. SAVE

83. Your money will be refunded if the goods are not lớn your complete __________. SATISFY

84. The council has promised lớn khuyến mãi with the problem of __________ among young people. EMPLOY

85. Tung had eaten ví much, ví he had lớn __________ his belt. LOOSE

86. The dictionaries are with the other __________ books. REFER

87. He was very __________ of the work he had done. PRIDE

88. There is a __________ of 10% in the amount of money available for buying new books. REDUCE

89. He is interested in the __________ old buildings. PRESERVE

90. Saucepans are sold in the __________ goods department. HOUSE

91. ‘Friends of the Earth’ is concerned about the __________ of the natural environment. CONSERVE

92. Thousands of people have been made __________ by the war. HOME

93. He wouldn’t listen lớn her repeated __________, ví in the kết thúc she went. REFUSE

94. The teacher gave his students __________ to leave the classroom. PERMIT

95. They said ‘good bye’ lớn each other just because of some minor __________. UNDERSTAND

96. He is old. He’s getting forgetful, and his __________ often makes a lot of trouble. FORGET

97. This table may break under a lot of __________. PRESS

98. Dr. Jones is a well known __________. He has written several novels, one of which was about the historical meeting between the great leaders at Yalta in 1945. HISTORY

99. The xế hộp is a complete write off. It is quite __________. REPAIR

100. The Saigon Giai Phong is a __________ newspaper. DAY

101. Mary looks worried about something. She looks __________ at everything. WORRY

102. I can’t believe you, what you say is quite __________. LOGIC

103. He is an __________ doctor who just graduated from the medical school last year. EXPERIENCE

Exercise 2. Give the correct size of the word in bracket.

1. The _____ of people prefer TV lớn radio. MAJOR

2. The next stage in the _____ of television is interactive TV. DEVELOP

3. The country's official _____ of Malaysia is Islam. RELIGIOUS

4. I lượt thích this trang web because it is _____ for bủ. USE

5. I hope lớn speak English as _____ as my teacher. GOOD

6. The _____ of the new guest caused trouble lớn my aunt. ARRIVE

7. He learns very well and his parents are _____ of him. PRIDE

8. Many _____ have made lots of changes lớn The ao mềm. DESIGN

9. Thousands of people have been made _____ by the flood. HOME

10. She was _____ because her mother was sick. HAPPY

11. We take _____ in being students of one of the most famous schools in this thành phố. PROUD

12. What is the _____ between the ao mềm nowadays and the one 100 years ago? DIFFERENT

13. The government has plans lớn _____ this thành phố. MODERN

14. Those boys are _____ lớn talk lớn. INTEREST

15. The earthquake in Kobe in 1995 caused _____ damage. DISASTER

16. _____, people eat sticky rice cakes at Tet. TRADITION

17. He is an _____ of this newspaper. EDITION

18. This book is not _____. AVAIL

19. It’s an _____ day. ENJOY

20. He _____ answered these questions. EXACT

Exercise 3: Write the correct size of the word in brackets

1. A good night’s sleep will improve your _____________. (concentrate)

2. I think Tom and Mary have known each other since their _____________. (child)

3. Teens should learn lớn be ___________ when making a presentation. (confidence)

4. Have you thought of talking lớn a marriage guidance ___________ ? (counsel)

5. A lot of people eat too much when they’re___________. (depress)

6. Lan was upset because her parents ____________ her. (understand)

7. They asked bủ for some __________ on how lớn use the machine. (guide)

8. Anne is ___________ at her low rank in this semester. (frustrate)

9. Nowadays young people want lớn leave home page as soon as they reach __________. (adult)

10. Don’t be ví ___________ about everything! (emotion)

11. My brother feels __________ when he’s playing the guitar. (relax)

12. Her networking and __________ skills came in handy for a charity boxing sự kiện she hosted. (organize)

13. We had the phone ____________ because we are moving tomorrow. (connect)

14. He is very ___________ in everything he does. (system)

15. He will be able lớn receive an ___________ from a government agency. (allow)

16. Do parents get ___________ from their children studies? (SATISFY)

17. When did the toys come into ____________? (exit)

18. The newly-built cinema shows a ___________ of films. (vary)

19. Fruit _________ as it ripens. (SWEET)

Exercise 4: Write the correct size of the word in brackets

1. Bai Dinh Pagoda is a ______________ site which is located in Ninh Binh province. (religion)

2. May I have a ______________ about the trip lớn Cuc Phuong National Park next week?(suggest)

3. We got a lot of ______________ from our holiday in Da Nang last year.(enjoy)

4. The show features six ______________ from different parts of the country. (contest)

5. Chua Keo (in Thai Binh province) is a ______________ pagoda which was build about 400 years ago.(wood)

6. There are many sculptures along the ______________ lớn the main temple. (enter)

Exercise 5: Write the correct size of the word in brackets

1. She took an advanced course lớn build up a ________ in written and spoken English. (fluent)

2. I can’t read sheet music, because I only learned lớn play the violin through ________ .(imitate)

3. Canada is an officially ________ country, with two official languages: French and English. (lingual)

4. The guest house was on the side of the cliff, with _______ views of the ocean below. (breath)

5. The Taj Mahal is a _______ building which is visited by millions of tourists every year, (magnificence)

6. As the capital of Morbihan, Vannes attracts large numbers of _______. (sightsee)

7. _______ include smoked baby back ribs and charcoal grilled steaks (special)

Exericse 6: Use the word given in capitals at the kết thúc of each line lớn size a word that fits in the gap in the same line

All over the world, all different cultures created interesting (1. PROCESSION) _______meat products, and one of the most popular is undoubtedly sausage.

To begin with, sausage making may be considered (2. DISGUST)_________ as it giao dịch with using various animal parts. Since meat is ground up, certain cuts and parts of an animal that wouldn’t be (3. SERVANT)__________ in their original forms can be used. Literally, this means animal parts such as noses, ears, and other less (4. APPETIZE) ________ areas of an animal’s body toàn thân. Very often, the ground up meat and flesh is (5. MIXE)_______ with a certain percentage of fat, along with spices and other fillers. After being mixed well, this meat mixture is then stuffed into the cleaned intestines of the animal, which are then sealed at both ends. The result is sausage.

The meats used in sausages come from a variety of animals, although beef and pork are by far the favorites. In some cultures, sausage (6. MAKE)_________ from the meat of horses is considered a (7. DELICIOUS)____________. When sausages are cooked, the cooking process sometimes adds lớn the flavour. While (8. SMOKE) _________boiling is probably the simplest method, smoking sausages will add a lot of flavour.

Next time you bite into a sausage, it is probably (9. GOOD)_________not lớn think too much about how it became the (10. TASTE) _________thing you are eating. After all, you don’t want lớn ruin a good snack.

Exercise 7: Write the correct size of the words in brackets.

1. The first _______ lớn study the surface of Mars was Galileo Galilei. (astronomy)

2. A Mars _______ is a place that humans can live in on Mars. (habitable)

3. The space tourists will spend two days traveling lớn and from the _______ space station. (orbit)

4. The sensation of _______ , or zero gravity, happens when the effects of gravity are not felt. (weigh)

5. The astronauts are performing NASA’s first routine _______ outside the International Space Station. (maintain)

6. On 5 October 1957 the Soviet Union _______ in putting the first man made satellite into orbit around the Earth. (success)

7. The astronauts from many nations worked _______ together lớn accomplish their work. (harmony)

8. One of the basic _______ lớn join NASA is American citizenship. (require)

9. Although they never get angry, they are not always kind or_______. (tolerate)

10. Local officials have been very_______on working together for a solution. (cooperate)

11. I tried lớn tell her about the awful day I’d had, but she wasn’t very_______. (sympathy)

12. Students are expected lớn be quiet and_______in the classroom. (obey)

13. Boeing sells a third of its aircraft overseas, making it the biggest_______inthe United States. (export)

14. I see people who have opportunities I don’t have, and I get _______. (envy)

15. In the past, Hanoians often went to_______areas by tram, which was a veryfamous system. (suburb)

16. She has a small office that is used for_______discussions. (privacy)

17. Some ministers expressed_______that they could no longer travel firstclass. (astonish)

18. We were greatly_______at the news of their safe return. (relief)

Exercise 8: Put the words in brackets into the right forms lớn complete the sentences

1. English people eat lots of salads because they think salad makes them __________. (health)

2. One of the main ingredients lớn make Mango ________ rice is coconut milk. (stick)

3. My mom is making a prawn salad, which is a _________ of my sister and bủ. (favor)

4. Don’t let your son use this sharp knife. It’s very _________ (danger)

5. I always choose ________ things such as eggs and cereal for my breakfast. (nutrition)

6. There is a growing ________ that Vietnam creates its own identity with numerous natural wonders. (recognize)

7. We spent years learning about the complex ________ structure of the region. (geology)

8. It was a pretty town with a ________ harbor and well-preserved buildings. (picture)

9. Beijing announced that it would tốc độ up construction of a subsidiary ________ center. (administrate)

10. She had once been a ________ in the Miss World competition. (contest)

11. The snow-capped summit, 2,642 meters high, offers ________ views. (astound)

12. ________ education is compulsory in all English schools. (religion)

13. The rockets are a purely ________ measure against nuclear attack. (defense)

14. Oxford attracts large numbers of ________ . (sightsee)

15. A mountain in the Rockies became the ________ for a film about Everest. (locate)

Exercise 9: Put the words in brackets into the right forms lớn complete the sentences

1. There are __________________ways of doing this. (VARY)

2. Microgravity means the state of __________________. (WEIGHT)

3. The new airport is now fully __________________. (OPERATE)

4. Jack has still been __________________ for over the past 6 months. I hope that he will soon find a job. (EMPLOY)

5. Although his job is quite good, he still wants lớn look for another job which provides him more __________________ opportunities. (PROMOTE)

ĐÁP ÁN

1 - beautifully2 - arrival3 - parking4 - grocery5 - nearby
6 - exchange7 - collection8 - changeable9 - collected10 - collecting
11 - friendliness12 - friendship13 - unfriendly14 - meeting15 - beautiful
16 - beautified17 - peaceful18 - Malaysian19 - addition,20 - national
21 - international22 - instruction23 - traditional24 - Traditionally25 - poet
26 - fashionable27 - completely28 - workers29 - Sale30 - entrance
31 - enjoyable32 - well33 - information34 - informative35 - advertisement
36 - interesting37 - interesting38 - interested39 - native40 - inexpensive
41 - Interactive42 - interaction43 - development44 - developing45 - increasingly
46 - inventions47 - limitations48 - unusable49 - communication50 - communicative
51 - carefully52 - disappointed53 - disappointedly54 - pollution55 - polluted
56 - dripping57 - needful58 - products59 - production60 - productivity
61 - saving62 - consumers63 - consuming64 - consumption65 - efficiency
66 - effectively - satisfactory67 - innovation68 - conservation69 - Ultimately70 - celebration
71 - joyful72 - colorful73 - feelings74 - volcanic eruption75 - scientists
76 - disastrous77 - pollutants78 - strength79 - appearance80 - encouraged
81 - popularity82 - savings83 - satisfaction84 - unemployment85 - loosen
86 - reference87 - proud88 - reduction89 - preservative90 - household
91 - conservation92 - homeless93 - refusal94 - permission95 - misunderstanding
96 - forgetfulness97 - pressure98 - historian99 - unrepairable100- daily
101 - worriedly102 - illogical.103 - experienced

Exercise 2. Give the correct size of the word in bracket.

1. The ___majority__ of people prefer TV lớn radio. MAJOR

2. The next stage in the ___development__ of television is interactive TV. DEVELOP

3. The country's official __religion___ of Malaysia is Islam. RELIGIOUS

4. I lượt thích this trang web because it is __useful___ for bủ. USE

5. I hope lớn speak English as __well___ as my teacher. GOOD

6. The ___arrival__ of the new guest caused trouble lớn my aunt. ARRIVE

7. He learns very well and his parents are ____proud_ of him. PRIDE

8. Many __designers___ have made lots of changes lớn The ao mềm. DESIGN

9. Thousands of people have been made ___homeless__ by the flood. HOME

10. She was __unhappy___ because her mother was sick. HAPPY

11. We take ____pride_ in being students of one of the most famous schools in this thành phố. PROUD

12. What is the ___difference__ between the ao mềm nowadays and the one 100 years ago? DIFFERENT

13. The government has plans lớn __modernize___ this thành phố. MODERN

14. Those boys are ___interesting__ lớn talk lớn. INTEREST

15. The earthquake in Kobe in 1995 caused ____disastrous_ damage. DISASTER

16. ____traditionally_, people eat sticky rice cakes at Tet. TRADITION

17. He is an _editor____ of this newspaper. EDITION

18. This book is not ___available__. AVAIL

19. It’s an ___enjoyable__ day. ENJOY

20. He ___exactly__ answered these questions. EXACT

Exercise 3: Write the correct size of the word in brackets

1. A good night’s sleep will improve your _____concentration________. (concentrate)

2. I think Tom and Mary have known each other since their ______childhood_______. (child)

3. Teens should learn lớn be _____confident______ when making a presentation. (confidence)

4. Have you thought of talking lớn a marriage guidance ______counselor_____ ? (counsel)

5. A lot of people eat too much when they’re____depressed_______. (depress)

6. Lan was upset because her parents ______misunderstood______ her. (understand)

7. They asked bủ for some _____guidance_____ on how lớn use the machine. (guide)

8. Anne is _____frustrated______ at her low rank in this semester. (frustrate)

9. Nowadays young people want lớn leave home page as soon as they reach____adulthood______. (adult)

10. Don’t be ví _____emotional______ about everything! (emotion)

11. My brother feels ____relaxed______ when he’s playing the guitar. (relax)

12. Her networking and ____organizational______ skills came in handy for a charity boxing sự kiện she hosted. (organize)

13. We had the phone _____disconnected_______ because we are moving tomorrow. (connect)

14. He is very _____systematic______ in everything he does. (system)

15. He will be able lớn receive an _____allowance______ from a government agency. (allow)

16. Do parents get _____satisfaction______ from their children studies? (SATISFY)

17. When did the toys come into _____existence_______? (exit)

18. The newly-built cinema shows a _____variety______ of films. (vary)

19. Fruit ___sweetens______ as it ripens. (SWEET)

Exercise 4: Write the correct size of the word in brackets

1. Bai Dinh Pagoda is a _____religous_________ site which is located in Ninh Binh province. (religion)

2. May I have a _______suggestion_______ about the trip lớn Cuc Phuong National Park next week?(suggest)

3. We got a lot of _______enjoyment_______ from our holiday in Da Nang last year.(enjoy)

4. The show features six _____contestants_________ from different parts of the country. (contest)

5. Chua Keo (in Thai Binh province) is a ______wooden________ pagoda which was build about 400 years ago.(wood)

6. There are many sculptures along the ______entrance________ lớn the main temple.(enter)

Exercise 5: Write the correct size of the word in brackets

1. She took an advanced course lớn build up a ___fluency_____ in written and spoken English. (fluent)

2. I can’t read sheet music, because I only learned lớn play the violin through ___imitation_____ .(imitate)

3. Canada is an officially ___bilingual_____ country, with two official languages: French and English. (lingual)

4. The guest house was on the side of the cliff, with ___breathtaking____ views of the ocean below. (breath)

5. The Taj Mahal is a ___magnificient____ building which is visited by millions of tourists every year. (magnificence)

6. As the capital of Morbihan, Vannes attracts large numbers of ___sightseers____. (sightsee)

7. __Specialities_____ include smoked baby back ribs and charcoal grilled steaks (special)

Exercise 6: Use the word given in capitals at the kết thúc of each line lớn size a word that fits in the gap in the same line

All over the world, all different cultures created interesting (1. PROCESSION) ___processed____meat products, and one of the most popular is undoubtedly sausage.

To begin with, sausage making may be considered (2. DISGUST)__disgusting_______ as it giao dịch with using various animal parts. Since meat is ground up, certain cuts and parts of an animal that wouldn’t be (3. SERVANT)_____served_____ in their original forms can be used. Literally, this means animal parts such as noses, ears, and other less (4. APPETIZE) ____appetizing____ areas of an animal’s body toàn thân. Very often, the ground up meat and flesh is (5. MIXE)____mixed___ with a certain percentage of fat, along with spices and other fillers. After being mixed well, this meat mixture is then stuffed into the cleaned intestines of the animal, which are then sealed at both ends. The result is sausage.

The meats used in sausages come from a variety of animals, although beef and pork are by far the favorites. In some cultures, sausage (6. MAKE)___made______ from the meat of horses is considered a (7. DELICIOUS)_____delicacy_______. When sausages are cooked, the cooking process sometimes adds lớn the flavour. While (8. SMOKE) _____smoky____boiling is probably the simplest method, smoking sausages will add a lot of flavour.

Next time you bite into a sausage, it is probably (9. GOOD)_____best____not lớn think too much about how it became the (10. TASTE) _____tasty____thing you are eating. After all, you don’t want lớn ruin a good snack.

Exercise 7: Write the correct size of the words in brackets.

1. astronomer

2. habitat

3. orbital

4. weightlessness

5. maintenance

6. succeeded

7. harmoniously

8. requirements

9. tolerant

10. cooperative

11. sympathetic

12. obedient

13. exporter

14. envious

15. suburban

16. private

17. astonishment

18. relieved

Exercise 8: Put the words in brackets into the right forms lớn complete the sentences

1. English people eat lots of salads because they think salad makes them ___healthy_______. (health)

2. One of the main ingredients lớn make Mango ____sticky____ rice is coconut milk. (stick)

3. My mom is making a prawn salad, which is a ___favourite______ of my sister and bủ. (favor)

4. Don’t let your son use this sharp knife. It’s very ___dangerous______ (danger)

5. I always choose ___nutritious_____ things such as eggs and cereal for my breakfast. (nutrition)

6. There is a growing ___recognition_____ that Vietnam creates its own identity with numerous natural wonders. (recognize)

7. We spent years learning about the complex ___geological_____ structure of the region. (geology)

8. It was a pretty town with a ____picturesque____ harbor and well-preserved buildings. (picture)

9. Beijing announced that it would tốc độ up construction of a subsidiary ___administrative_____ center. (administrate)

10. She had once been a ___contestant_____ in the Miss World competition. (contest)

11. The snow-capped summit, 2,642 meters high, offers _____astounding___ views. (astound)

12. _____Religious___ education is compulsory in all English schools. (religion)

13. The rockets are a purely ____defensive____ measure against nuclear attack. (defense)

14. Oxford attracts large numbers of ____sightseers____ . (sightsee)

15. A mountain in the Rockies became the ____ location____ for a film about Everest. (locate)

Exercise 9: Put the words in brackets into the right forms lớn complete the sentences

1. There are _____varieties_____________ways of doing this. (VARY)

2. Microgravity means the state of ________weightless__________. (WEIGHT)

3. The new airport is now fully ______operational____________. (OPERATE)

4. Jack has still been ______unemplyed____________ for over the past 6 months. I hope that he will soon find a job. (EMPLOY)

5. Although his job is quite good, he still wants lớn look for another job which provides him more ______promotion____________ opportunities. (PROMOTE)

Tải hoàn toàn cỗ nội dung tư liệu bên trên đây: Chuyên đề word size giờ Anh lớp 9 với đáp án. Trong khi, VnDoc.com đang được update thật nhiều tư liệu ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 9 cả năm không giống như: Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 9 theo đòi từng Unit trực tuyến, Bài tập dượt nâng lên Tiếng Anh 9,... Mời thầy cô, quý cha mẹ và những em học viên xem thêm và tải về đáp ứng việc tiếp thu kiến thức và giảng dạy dỗ.

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài ca ngất ngưởng