Well rounded là gì

  -  

Kết hòa hợp WELL với quá khđọng phân từ là một giữa những cách Ra đời tính tự cực kì dễ lưu giữ còn chỉ có khoảng tầm 18 nhiều thôi phải cực kỳ dễ dàng nhớ.Quý khách hàng sẽ xem: Well rounded là gì

Well-known (a) /ˌwel ˈnəʊn/ = FAMOUS : known or recognizedby many people- nổi tiếng

Example: a well-known local artist

( 1 nghệ sĩ địa phương thơm danh tiếng.

Bạn đang xem: Well rounded là gì

)

Well-educated (a) /ˌwel ˈed.jʊ.keɪ.tɪd/ : having had a good education- gia giáo (được giáo dục tốt)

Example: well-educated and highly motivated workers

( những người dân người công nhân gồm học vấn cùng tất cả đụng lực cao)

Well-preserved (a) /ˌwel prɪˈzɜːvd/ - ( especiallyof something old) keptin good condition- được bảo tồn/duy trì gìn tốt.

Example: It was a pretty townwith a picturesque harbour& well-preservedbuildings.

( Đó là một trong những thị trấn xinch đẹp với một bến cảng đẹp như tnhóc vẽ và các tòa nhà được bảo tồn tốt)

Well-regarded (a): used to describe someone or something about which peoplehave a good opinion- được Đánh Giá cao

Example: The airlineis well-regarded by passengers.

( Hãng hàng không được khách hàng đánh giá cao.)

Well-informed (a) /ˌwel ɪnˈfɔːmd/ : having a lot of knowledgeor information about a particular subjector things in general- hiểu rõ, thành thạo tin

Example: He was well-informedand shrewd, with good, calm judgment.

( Anh ấy được thông tin đầy đủ và thận trọng, với việc phán xét tốt, bình tĩnh.)

Well brought up (a) /ˌwel brɔːt ˈʌp/ - People, especially children, who are well broughtup are politevà actin a quiet& pleasantway, hufa.edu.vnause they have been taughtthis behaviorat home– được nuôi chăm sóc tốt

Example: Despite the family"s problems, the childrenwere well broughtup.

( Bất chấp các sự việc của gia đình, lũ tphải chăng phần đông được nuôi dưỡng tốt.)

Example: He was a very well-brought-up youngman.

( anh ấy là một trong tín đồ bọn ông tthấp được nuôi chăm sóc khôn xiết tốt).

Example: You would be well- advisedlớn buy ticketsinadvanced

( chúng ta được khuim nên chọn mua vé trước.)

Well-balanced (a) /ˌwel ˈbæənst/ - contaninga mixtureof ideas, people, etc. with each one being represented equallyor fairly- cân đối tốt

Example: a well-balancedarticle

( 1 nội dung bài viết cân bằng)

Well-dressed (a) : /ˌwel ˈdrest/: wearing attractive& stylish clothes- ăn mặc đẹp mắt, cao cấp.Well-mannered (a) /ˌwel ˈmæəd/ : behavingin a pleasantvà politeway - 1 người đối xử định kỳ sựWell-behaved (a) /ˌwel bɪˈheɪvd/ - behavingin a way that is acceptedas correct- ngoan ngoãn

Example: a well-behavedchild

( 1 đứa tthấp ngoan ngoãn)

Well- adjusted (a) /ˌwel əˈdʒʌtɪd/

A well-adjusted personis reasonable& has good judgmentvà their behaviour is not difficultor strange- mô tả 1 người dân có phán đoán thù tốt, kiểm soát và điều chỉnh giỏi trong các tình huống và hành động của chính nó không thật cạnh tranh hoặc xa lạ.

Xem thêm: Vận Tải Hàng Không Là Gì ? Học Ở Đâu? Xong Làm Gì? Xong Làm Gì

Example: a quiet, well-adjusted man

( 1 bạn bọn ông tỉnh bơ, điều chỉnh tốt.)

Well- attended (a) /ˌwel əˈten.dɪd/ - If an eventis well attended, many peopleare presentat it (Nếu một sự khiếu nại được tham dự giỏi, nhiều người có mặt làm việc đó)

Example: The informationwas given at an unusuallywell-attendedpressconference yesterday.

( tin tức được đưa ra tại một cuộc họp báo không bình thường được tổ chức ngày hôm qua có rất nhiều tín đồ tham dự.)

Well-rounded (a) /ˌwel ˈraʊn.dɪd/- involvingor having experiencein a wide rangeof ideasor activities- kể đến 1 người/ vật dụng nào đó có khá nhiều phát minh, yêu cầu, chuyển động, khá là toàn diện

Example: She describesherself as a "well-roundedindividual" who workshard but has a varied social life.

( Cô tự diễn đạt mình là một "cá nhân toàn diện", những người dân thao tác chăm chnhưng có một đời sống xã hội đa dạng).

Well kept (a) /ˌwel ˈkept/ clean, tidy and caredfor - gọn gàng, thật sạch.

Example: He was astonished lớn find nice streets& well-kepthouses.

( Anh ngc nhiên Khi tìm thấy những bé phố đẹp đẽ và nhng ngôi nhà được giữ gìn cn thận)

Well-appointed (a) /ˌwel əˈpɔɪn.tɪd/ - having a good supplyof comfortableor necessary furniture and attractive decorations- vừa đủ một thể nghi

Example: The hotelhas spacious, well-appointedpublicrooms và bedrooms.

(Khách sn có c phòng ngủ và phòng phổ biến rng rãi, khá đầy đủ tiện nghi.)

Well-argued (a) /ˌwel ˈɑːɡ.juːd/- described or askedfor in an effectivevà intelligentway - được lập luận tốt.

Example: She presenteda well-arguedcasefor banning smokingin public places.

(Cô đang trình bày một trường hợp được lập luận tốt nhằm cnóng hút thuốc lá nghỉ ngơi những nơi công cộng).

Xem thêm: Keo Pu Là Gì ? Ứng Dụng Của Nó Trong Ngành Công Nghiệp Tốp 5 Sản Phẩm Hàng Đầu Tại Việt Nam

Well bred (a) /ˌwel ˈbred/ - coming from a family that has a high social position- đến từ là 1 mái ấm gia đình có tầng lớp/địa vị cao vào xóm hội.

Example: a well-bred young Englishwoman

( 1 người đàn bà Anh trẻ, bao gồm vị thế cao vào xã hội)

Like với Follow fanpage facebook hufa.edu.vn English Centre nhằm update thêm các từ vựng với Sample mẫu HOT duy nhất trong IELTS!

Tsi mê gia tức thì xã hội IELTS SPEAKING tại hufa.edu.vn : https://bitly.vn/1vby để cập nhật những bài học cũng tương tự đề thi IELTS mới nhất từ bỏ xã hội các bạn học viên của hufa.edu.vn.