URINATION LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ hufa.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Urination là gì

The woman took her husband to the judge seeking separation and claimed that he urinates in bed every night.
When parents have attended council meetings they have been harassed, spat upon, had eggs thrown at them and have even been urinated upon.
He confronted a youth who was urinating on the street and who had obviously had a good night out drinking.
There need not be any evidence that those who are sick and urinating in the closes are the people who frequent the pubs.
The people who have to deal with the parties have to watch the fights in the street, people urinating, car loads coming and going.
We have heard a constantly repeated range of complaints about people urinating in the streets, swearing, drinking and taking drugs.
One young woman wrote to me to describe how she witnessed a young man from a hostel urinating from the second-floor window on to street.
Their walls were broken, their gardens urinated in and used as a battle ground, and their children frightened.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên hufa.edu.vn hufa.edu.vn hoặc của hufa.edu.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*Xem thêm: Cách Viết Javascript Hiện Đại: Phần 2: Commonjs Là Gì, Mối Quan Hệ Giữa Commonjs, Amd Và Requirejs

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Kẻ Thù Của Kẻ Thù Là Bạn - Và Tao Có Rất Nhiều Bạn Dịch

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語