Typing là gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự hufa.edu.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Typing là gì

the activity of pressing keys on a computer or typewriter keyboard in order to lớn produce letters or numbers on paper:
*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về Việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*Xem thêm: Người Sinh Năm 1998 Thuộc Mệnh Gì, Tuổi Con Gì, Mạng Hợp Với Những Gì?

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Trước Khi Khám Phụ Khoa Cần Làm Gì, Những Lưu Ý Khi Đi Khám Phụ Khoa Lần Đầu Tiên

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語