trắc nghiệm sử 11 bài 22Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội nước Việt Nam vô cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất của thực dân Pháp

Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp CN vật nào là quý phái thực hiện Toàn quyền Đông Dương?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 22

Quảng cáo

A. Rivie       B. Gáchủ nghĩaiê

C. Pôn Đume       D. Bôlaéc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế tài chính nước Việt Nam trong thời hạn cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. kinh tế nông nghiệp cải cách và phát triển, kinh tế tài chính công nghiệp chậm rãi phân phát triển

B. xuất hiện nay những lộc mống của nền kinh tế tài chính tư bạn dạng mái ấm nghĩa tuy nhiên manh mún và phụ thuộc vô Pháp

Quảng cáo

C. thương nghiệp cải cách và phát triển với việc không ngừng mở rộng chia sẻ buôn bán

D. hệ thống lối giao thông vận tải thủy, cỗ, mặt hàng ko được ngỏ rộng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Trước cuộc Khi thác nằm trong địa lượt loại nhất của thực dân Pháp, xã hội nước Việt Nam với nhì giai cung cấp cơ bạn dạng là

A. địa mái ấm phong loài kiến và tè tư sản

B. địa mái ấm phong loài kiến và tư sản

C. địa mái ấm phong loài kiến và nông dân

D. công nhân và nông dân

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Giai cung cấp người công nhân nước Việt Nam triệu tập sầm uất nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ       B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng góp tàu       D. Các nhà máy chế biến

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tiềm năng đấu giành của giai cung cấp người công nhân nước Việt Nam là gì?

A. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi kinh tế tài chính

B. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi giai cấp

C. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi dân tộc bản địa

D. Đòi quyền tự tại, dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thực dân Pháp tiếp tục triển khai quyết sách nào là ngay lập tức kể từ Khi tổ chức công việc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia nhằm trị”

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc bản địa Việt Nam

D. Chính sách “khủng phụ vương trắng” so với những người dân chống đối

Đáp án: A

Giải thích: Từ Khi tổ chức công việc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất ở nước Việt Nam, thực dân Pháp tiếp tục triển khai quyết sách “chia nhằm trị”, phân tách toàn quốc trở thành tía Kì với 3 cơ chế không giống nhau

Câu 7. Trong quy trình khai quật nằm trong địa ở nước Việt Nam, thực dân Pháp chú ý vô ngành nào?

Quảng cáo

A. Công nghiệp nặng nề       B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ       D. Luyện kim và cơ khí

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Giai cung cấp hoặc đẳng cấp nào là ở nước Việt Nam càng ngày càng gánh Chịu nhiều loại thuế và bị gian khổ cực kỳ trăm bề vô thời hạn thực dân Pháp tổ chức công việc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất?

A. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa

B. Tầng lớp tè tư sản

C. Giai cung cấp người công nhân

D. Giai cung cấp nông dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Giai cung cấp người công nhân nước Việt Nam đa số xuất thân thuộc từ

A. tư sản       B. nông dân

C. tiểu tư sản       D. địa mái ấm nhỏ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Hệ trái ngược lớn số 1 vô quyết sách thống trị của thực dân Pháp so với nước Việt Nam sau cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất là

A. Nền kinh tế tài chính cải cách và phát triển theo phía tư bạn dạng mái ấm nghĩa, xã hội không nhiều vươn lên là đổi

B. Công thương nghiệp cải cách và phát triển, nông nghiệp lỗi thời, xã hội không tồn tại vươn lên là đổi

C. Cơ cấu kinh tế tài chính không ít với sự lay chuyển, cơ cấu tổ chức xã hội thay đổi thâm thúy sắc

D. Cơ cấu kinh tế tài chính không tồn tại sự thay cho thay đổi, cơ cấu tổ chức xã hội thay đổi thâm thúy sắc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Qua cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất của thực dân Pháp, công thức phát hành nào là từng bước gia nhập vô Việt Nam?

A. Phương thức phát hành phong kiến

B. Phương thức phát hành nhỏ, tự túc tự động cấp

C. Phương thức phát hành thực dân

D. Phương thức phát hành tư bạn dạng mái ấm nghĩa

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Để tối nhiều hóa mối cung cấp lợi tức đầu tư, vô cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất ở nước Việt Nam, thực dân Pháp vẫn giữ lại công thức tách lột nào?

A. Phương thức tách lột tư bạn dạng mái ấm nghĩa

B. Phương thức tách lột phong kiến

C. Phương thức tách lột thực dân

D. Phương thức tách lột chi phí tư bạn dạng mái ấm nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất của thực dân Pháp ở nước Việt Nam đã trải xuất hiện nay những giai cung cấp và đẳng cấp xã hội mới mẻ, cơ là

A. địa mái ấm nhỏ và công nhân

B. công nhân, tư sản dân tộc bản địa và tè tư sản

C. công nhân, dân cày và tư sản dân tộc

D. công nhân, dân cày và tè tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Giai cung cấp nào là Thành lập và hoạt động trước cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất của thực dân Pháp ở nước Việt Nam và phát triển thành lực lượng phần đông của cơ hội mạng?

A. Tư sản dân tộc      B. Công nhân

C. Nông dân       D. Tiểu tư sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào đấu giành của người công nhân nước Việt Nam trong mỗi năm đầu thế kỉ XX còn mang tính chất tự động phân phát vì

A. đấu giành ko uy lực, ko kiên quyết

B. đấu giành chỉ đòi hỏi nghĩa vụ và quyền lợi về kinh tế

C. chưa quan hoài đấu giành đòi hỏi những quyền tự tại dân chủ

D. sự đàn áp man di của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Lực lượng xã hội nào là sau đây tiếp tục thu nhận luồng tư tưởng mới mẻ phía bên ngoài vô nước Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu thương nước tiến bộ bộ

D. Sĩ phu yêu thương nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ cỗ kể từ những nước nào là tiếp tục tác động cho tới Việt Nam?

A. Các nước Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

C. Anh và Pháp

Xem thêm: kim chi sủng hậu

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Để tổ chức khai quật nằm trong địa ở nước Việt Nam, trước không còn thực dân Pháp tiếp tục phải

A. sẵn sàng thiệt nhiều vốn liếng và đội hình người công nhân thực hiện mướn.

B. triển khai quy trình xâm lăng và bình ấn định nước Việt Nam.

C. đem giai cung cấp tư sản kể từ Pháp quý phái nước Việt Nam.

D. ổn định ấn định kinh tế tài chính, chủ yếu trị ở chủ yếu quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Khi hoàn thành xong quy trình xâm lăng và bình ấn định nước Việt Nam, thực dân Pháp mới mẻ hợp tác vô tổ chức công việc khai quật nằm trong địa

Câu 19. Thực dân Pháp cần tổn thất từng nào năm mới tết đến rất có thể tổ chức khai quật được Việt Nam?

A. hai mươi năm.     B. 30 năm.

C. 40 năm.     D. 50 năm.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Khi hoàn thành xong công việc xâm lăng nước Việt Nam, thực dân Pháp cần tổn thất 13 năm mới tết đến rất có thể tổ chức khai quật nằm trong địa, từ thời điểm năm 1884 cho tới năm 1897

Câu đôi mươi. Thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa lượt loại nhất ở nước Việt Nam trong vòng thời hạn nào?

A. Từ năm 1897 cho tới năm 1914.

B. Từ năm 1898 cho tới năm 1914.

C. Từ năm 1899 cho tới năm 1914.

D. Từ năm 1897 cho tới năm 1916.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Giai cung cấp người công nhân nước Việt Nam được tạo hình trong vòng thời hạn nào?

A. Sau Chiến giành trái đất loại nhất.

B. Trong Chiến giành trái đất loại nhất.

C. Trong cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất của Pháp ở nước Việt Nam.

D. Sau cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất của Pháp ở nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” bởi vì cách

A. tách nước Việt Nam ngoài Lào và Cam-pu-chia.

B. phân tách nước Việt Nam trở thành nhì miền: miền Bắc và miền Nam.

C. phân tách nước Việt Nam trở thành tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.

D. phân tách dân tộc bản địa nước Việt Nam trở thành nhiều đẳng cấp không giống nhau.

Đáp án: C

Giải thích: Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” bằng phương pháp phân tách nước Việt Nam trở thành tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với tía cơ chế không giống nhau: Bắc Kì – khu đất bảo lãnh, Nam Kì – xứ nằm trong địa, Trung Kì – triều Nguyễn cai quản lí bên dưới sự trấn áp của Pháp

Câu 23. Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước Việt Nam, thực dân Pháp lựa chọn vùng nào là là vùng khu đất nằm trong Pháp?

A. Bắc Kì.

B. Trung Kì.

C. Nam Kì.

D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.

Đáp án: C

Giải thích: Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước Việt Nam, thực dân Pháp lựa chọn vùng khu đất Nam Kì là vùng khu đất nằm trong Pháp

Câu 24. Chính sách thâm nám tuyệt nhất của thực dân Pháp bên trên nghành nghề nông nghiệp ở nước Việt Nam vô quy trình khai quật nằm trong địa là chủ yếu sách

A. tăng nhanh việc cướp đoạt ruộng khu đất của dân cày nước Việt Nam.

B. lập những vọng gác điền nhằm trồng những loại cây lâu năm.

C. thu mua sắm hoa màu với giá khá mềm mạt so với dân cày.

D. tăng những loại thuế so với phát hành nông nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa ở Việt rời khỏi với xuất xứ từ

A. một trong những người đứng rời khỏi sinh hoạt công thương nghiệp nghiệp.

B. một trong những người dân cày phong lưu chuyển hướng làn phân cách sale,

C. một trong những tè tư sản với không nhiều vốn liếng chuyển hướng làn phân cách sale.

D. tư bạn dạng Pháp vô nước Việt Nam kinh doanh.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Sau Khi tiếp tục hoàn thành xong về cơ bạn dạng cuộc xâm lăng nước Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu

A. khai quật nằm trong địa lượt loại nhất.

B. khai quật nằm trong địa lượt loại nhì.

C. xúc tiến bộ việc thiết lập máy bộ cơ quan ban ngành thực dân và cơ chế bảo lãnh lên phần bờ cõi Bắc Kì và Trung Kì.

D. xúc tiến bộ việc lập máy bộ thống trị bên trên toàn nước Việt Nam.

Đáp án: C

Câu 27. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thân thuộc, sĩ phu và quần chúng toàn quốc đứng lên, vì thế vua nhưng mà kháng chiến vô thời hạn nào?

A. Ngày 20-7-1885.

B. Ngày 02-7-1885.

C. Ngày 13-7-1885.

D. Ngày 17-3-1885.

Đáp án: C

Câu 28. Tiêu biểu nhất mang lại trào lưu Cần vương vãi kể từ Thanh Hoá cho tới Phú Yên là trào lưu nào?

A. Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Tỉnh Bình Định.

B. Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Tỉnh Quảng Ngãi.

C. Cuộc nổi dậy của Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận.

D. Cuộc khởi nghĩa của Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: A

Câu 29. Cuối năm 1888, bởi sự phản bội của người nào, vua Hàm Nghi rớt vào tay giặc Pháp?

A. Của Nguyễn Quang Ngọc.

B. Của Tôn Thất Thuyết.

C. Của Trương Quang Ngọc.

D. Của Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: C

Câu 30. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh ra mắt ở vùng nào là, bởi ai lãnh đạo?

A. Tại vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá, bởi Cao Điền và Tống Duy Tân chỉ đạo.

B. Tại vùng rừng núi Nghệ An, bởi Cao Điền và Hoàng Hoa Thám chỉ đạo.

C. Tại vùng rừng núi Quảng Bình, bởi Tống Duy Tân và Cao Thắng chỉ đạo.

D. Tại đồng bởi vì và trung du Thanh Hoá, bởi Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân chỉ đạo.

Đáp án: A

Câu 31. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình bị thất bại vô thời hạn nào?

A. Ngày 6-1-1887.

B. Ngày 15-1-1887.

C. Ngày 21-1-1887.

D. Ngày 22-2-1887.

Đáp án: C

Câu 32. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ra mắt trong vòng thời gian

A. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1887.

B. từ thời điểm năm 1887 cho tới năm 1889.

C. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1892.

D. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1888.

Đáp án: C

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành trái đất loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành trái đất loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử hào hùng nước Việt Nam (1858 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: Thực hư W88 AX lừa đảo và minh chứng độ uy tín của W88 AX