tối nay có mưa hay không

 • Thời tiết
 • Thời tiết lục địa 24h

Dự báo khí hậu - Ngày và tối 26/08/2023

 • Hà Nội

  Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối đem mưa rào và dông vài ba điểm. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông đem kỹ năng xẩy ra lốc, sét và gió máy lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 26-28 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 32-34 phỏng.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  Có mây, ngày nắng nóng, phía Nam Sơn La và Hòa Bình đem điểm nắng nóng nóng; chiều tối và tối đem mưa rào và dông rải rác rến, toàn bộ đem mưa vừa vặn, mưa to lớn. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông đem kỹ năng xẩy ra lốc, sét và gió máy lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 24-27 phỏng, đem điểm bên dưới 23 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 31-34 phỏng, đem điểm bên trên 34 phỏng.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  Có mây, ngày nắng nóng, đem điểm nắng nóng nóng; chiều tối và tối đem mưa rào và dông vài ba điểm, riêng biệt vùng núi đem mưa rào và dông rải rác rến, toàn bộ đem mưa vừa vặn, mưa to lớn. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông đem kỹ năng xẩy ra lốc, sét và gió máy lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 25-28 phỏng, vùng núi đem điểm bên dưới 24 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 32-35 phỏng, đem điểm bên trên 35 phỏng.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Xem thêm: mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai

  Có mây, ngày nóng ran, đem điểm nóng ran gay gắt; chiều tối và tối đem mưa rào và dông vài ba điểm. Gió tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông đem kỹ năng xẩy ra lốc, sét và gió máy lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 26-29 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 35-38 phỏng, đem điểm bên trên 38 phỏng.

 • Đà Nẵng cho tới Bình Thuận

  Có mây, ngày nóng ran, đem điểm nóng ran gay gắt; chiều tối và tối đem mưa rào và dông vài ba điểm. Gió tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông đem kỹ năng xẩy ra lốc, sét và gió máy lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 25-28 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 34-37 phỏng, đem điểm bên trên 37 phỏng.

 • Tây Nguyên

  Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối đem mưa rào và dông rải rác rến. Gió tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông đem kỹ năng xẩy ra lốc, sét và gió máy lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 21-24 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 29-32 phỏng, đem điểm bên trên 32 phỏng.

 • Nam Bộ

  Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối đem mưa rào và dông vài ba điểm. Gió tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông đem kỹ năng xẩy ra lốc, sét và gió máy lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 24-27 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 32-35 phỏng.

  Xem thêm: advantage of living in the city