toán lớp 5 trang 175

Giải Toán lớp 5 trang 175 bài bác 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 175

Câu 1: Tính

a) 85793 – 36841 + 3826

Giải bài bác luyện trang 175 SGK Toán 5

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

Hướng dẫn giải:

a) 85793 – 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778

Giải bài bác luyện trang 175 SGK Toán 5

c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97.

Giải Toán lớp 5 trang 175 bài bác 2

Câu 2: Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

b) x – 7,2 = 3,9 + 2,5

Hướng dẫn giải:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

x + 3,5 = 7

x = 7 – 3,5

x = 3,5

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

x – 7,2= 6,4

x = 6,4 + 7,2

x = 13,6.

Giải Toán lớp 5 trang 175 bài bác 3

Câu 3: Một mảnh đất nền hình thang đem lòng nhỏ xíu là 150m, lòng rộng lớn vì chưng 5/3 lòng nhỏ xíu, độ cao vì chưng 2/5 lòng rộng lớn. Hỏi diện tích S mảnh đất nền vì chưng từng nào mét vuông, từng nào héc-ta?

Hướng dẫn giải:

Độ rộng lớn của mảnh đất nền hình thang là:

Giải bài bác luyện trang 175 SGK Toán 5

Chiều cao của mảnh đất nền hình thang là:

Xem thêm: trạng nguyên toán lớp 3

Giải bài bác luyện trang 175 SGK Toán 5

Diện tích mảnh đất nền hình thang là:

Giải bài bác luyện trang 175 SGK Toán 5

20000m2 = 2 ha

Đáp số: 20000m2; 2 ha.

Giải Toán lớp 5 trang 175 bài bác 4

Câu 4: Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và cút nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn đuổi theo kịp xe hơi chở hàng?

Hướng dẫn giải:

Thời gian tham xe hơi chở mặt hàng cút trước xe hơi du ngoạn là:

8 giờ – 6 giờ = 2 tiếng.

Quãng lối xe hơi chở mặt hàng cút vô 2 tiếng là:

45 x 2 = 90 (km)

Sau từng giờ xe hơi du ngoạn lại gần xe hơi chở mặt hàng là:

60 – 45 = 15 (km)

Thời gian tham xe hơi du ngoạn cút nhằm đuổi theo kịp xe hơi chở mặt hàng là:

90 : 15 = 6 (giờ)

Ô tô du ngoạn đuổi theo kịp xe hơi chở mặt hàng lúc:

8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.

Giải Toán lớp 5 trang 175 bài bác 5

Câu 5: Tìm số ngẫu nhiên tương thích của x sao cho:

Giải bài bác luyện trang 175 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Giải bài bác luyện trang 175 SGK Toán 5

Giải bài bác luyện trang 175 SGK Toán 5

=> Suy ra: x = đôi mươi (Hai phân số đều nhau đem tử số đều nhau thì kiểu mẫu số cũng vì chưng nhau).

Xem thêm: nắng ấm xa dần hợp âm

5/5 - (19 bình chọn)