Tòa Án Nhân Dân Là Gì

  -  
Tôi đang tìm hiểu về Tòa án nhân dân để làm báo cáo. Vậy cho tôi hỏi rằng Tòa án nhân dân được thành lập để làm gì? Nhiệm vụ của Tòa án nhân dân là làm gì trong bộ máy nhà nước? Quyền hạn ra sao? Bộ máy trong Tòa án nhân dân được tổ chức ra sao? Tôi xin cảm ơn!
*
Nội dung chính

Tòa án nhân dân được thành lập để làm gì?

Tại khoản 1 Điều 2 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân như sau:

“1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

Bạn đang xem: Tòa án nhân dân là gì

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.”

Như vậy, bạn thấy rằng Tòa án nhân dân là một cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hạn của mình. Bên cạnh đó bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc trong xã hội và giảm thiểu các vi phạm pháp luật khác.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân

Nhiệm vụ của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào?

Căn cứ, khoản 3 Điều 2 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân như sau:

“3. Khi thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự, Tòa án có quyền:a) Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;b) Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác cung cấp;c) Khi xét thấy cần thiết, trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;d) Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm;e) Ra quyết định để thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.”Như vậy, bạn thấy rằng Tòa án nhân dân có nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự bao gồm: xem xét, kết luận, và ra quyết định về một vụ án cụ thể và một số hoạt động được nêu trên.Quyền hạn của Tòa án nhân dân như thế nào?Căn cứ, 4,5,6,7,8 và 9 Điều 2 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân như sau:“4. Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của luật tố tụng.5. Xử lý vi phạm hành chính; xem xét đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước và quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật.6. Ra quyết định thi hành bản án hình sự, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật hình sự, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự.Ra quyết định hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính do Tòa án áp dụng và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Xem thêm: #1 Độ Ẩm Của Không Khí Là Gì ? Độ Ẩm Tiêu Chuẩn Trong Phòng Là Bao Nhiêu?

7. Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án.8. Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.9. Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của luật.”

Như vậy bạn thấy rằng trên đây là nội dung về quyền hạn của Tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước.

Tổ chức bộ máy trong Tòa án theo quy định pháp luật

Theo Điều 3 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về tổ chức tòa án nhân dân như sau:

“1. Tòa án nhân dân tối cao.2. Tòa án nhân dân cấp cao.3. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.4. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Xem thêm: Chơi Game Subway Surfers Trên Máy Tính Đơn Giản Nhất, Chơi Subway Surfers Trên Máy Tính Mới Nhất 2020

5. Tòa án quân sự.”

Như vậy, bạn thấy rằng Tòa án nhân dân ở Việt Nam được phân chia thành 5 cấp khác nhau từ Tòa án nhân dân tối cao rồi xuống Tòa án cấp cao rồi các Tòa án nhân dân của Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương tiếp đến là các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện,thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương, cuối cùng là đến Tòa án quân sự có thể hiểu rằng ở Tòa án quân sự sẽ rất khác so với các Tòa án còn lại.