tiếng anh 9 unit 11 skills 1Unit 11: Changing roles in society

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 11 skills 1

Unit 11 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing roles in society - Skills 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Discuss in groups. (Thảo luận theo dõi nhóm)

Quảng cáo

1. What changes in society will we see in ten years time?

2. What will be the changes in the roles of men and women in society?

3. How will the increasing involvement of women in public life affect society?

Gợi ý:

1. Maybe the quality of education will be improved more and more.

2. The roles of men and women in society will be equal; women can bởi jobs that are once considered as only for men.

3. It will increase the gender equality in the society.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tao tiếp tục thấy những thay cho thay đổi gì vô xã hội vô thời hạn mươi năm?

- cũng có thể unique dạy dỗ tiếp tục càng ngày càng được nâng lên.

2. Vai trò của phái mạnh và phụ phái nữ vô xã hội tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

- Vai trò của phái mạnh và phái nữ vô xã hội tiếp tục bình đẳng; phụ phái nữ rất có thể thực hiện những việc làm từng được xem như là chỉ giành cho phái mạnh.

Quảng cáo

3. Sự nhập cuộc ngày tăng của phụ phái nữ vô cuộc sống công nằm trong tiếp tục tác động ra làm sao cho tới xã hội?

- Nó tiếp tục thực hiện tăng đồng đẳng giới vô xã hội.

2a. Read the passage and match the undered words/phrases in the passage with their definitions. (Đọc bài xích hiểu và nối những từ/ cụm kể từ được gạch ốp chân vô bài xích hiểu với khái niệm của bọn chúng.)

Developing countries have witnessed enormous changes in their societies, and the most fascinating one, no doubt, is the ever increasing involvement of women in education and employment. More and more women in these countries are entering university, getting higher education degrees, and going out đồ sộ work. They are no longer nội dung with staying at trang chủ, in the sole role of a housewife. This dramatic change will greatly affect the socio-economic picture of these countries.

Quảng cáo

With more women going out đồ sộ work, the financial burden of the male ‘breadwinners’ in the family will be reduced. However, along with this, they will no longer be the dominant figures, the sole decision-makers, and will learn đồ sộ share the housework. This change will certainly be advantageous for children. They will get more affection and care from their fathers. They will also learn đồ sộ be more independent since both parents will work.

The service sector will therefore be the first đồ sộ be challenged. There will be greater demand for child-care provision, convenience foods, housework services, and after-school activities and tutoring services. With higher education and more money đồ sộ spend, people will be expecting better quality services and higher living standards. This, consequently, will help develop the countries’ economy.

Hướng dẫn dịch:

Những nước đang được trở nên tân tiến vẫn tận mắt chứng kiến sự thay cho thay đổi rõ rệt rệt vô xã hội của mình, và ko nghi hoặc gì nữa, sự thay cho thay đổi thú vị nhất là ngày tăng phụ phái nữ nhập cuộc vô dạy dỗ và tuyển chọn dụng. Ngày tăng phụ phái nữ ở những nước này học tập ĐH, sở hữu học tập vị cao hơn nữa và ra bên ngoài đi làm việc. Họ không thể ưng ý với việc chỉ trong nhà và thực hiện nội trợ. Sự thay cho thay đổi đáng chú ý này tiếp tục tác động rộng lớn cho tới hình ảnh kinh tế- xã hội ở những nước này.

Quảng cáo

Với ngày tăng phụ phái nữ ra bên ngoài thao tác làm việc trọng trách trụ cột tài chủ yếu vô mái ấm gia đình của con trai sẽ tiến hành giảm xuống. Tuy nhiên, cùng theo với điều này bọn họ tiếp tục không thể lưu giữ oai quyền vô cùng, người độc nhất thể hiện ra quyết định và tiếp tục học tập cơ hội share việc ngôi nhà. Những thay cho thay đổi này chắc chắn là sẽ sở hữu lợi mang đến những đứa trẻ em. Chúng sẽ tiến hành quan hoài chở che nhiều hơn nữa kể từ những phụ vương. Chúng tiếp tục học tập được xem tự động lập vì thế cả phụ vương và u đều nằm trong thao tác làm việc.

Ngành cty nên là được xem là nghành nghề dịch vụ thứ nhất bị thử thách. Sẽ mong muốn to hơn mang đến cty chở che trẻ em, đồ ăn tiện lợi, thao tác làm việc ngôi nhà và những sinh hoạt sau giờ học tập và gia sư. giáo dục và đào tạo cao hơn nữa và chi phí đầu tư nhiều hơn nữa người tao đòi hỏi unique cty đảm bảo chất lượng rộng lớn và tiêu xài chuẩn chỉnh cuộc sống đời thường cao hơn nữa. Vì vậy, sẽ hỗ trợ trở nên tân tiến tài chính non sông.

Unit 11 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 mới

Đáp án:

1.d2.e3.b4.f5.a6.c

b. Read the passage again and answer the questions. (Đọc lại bài xích và vấn đáp thắc mắc.)

1. What is seen as a fascinating change in developing countries?

2. What will be affected by this change?

3. How will the roles of the males in families change?

4. What will the children learn when their mothers go out đồ sộ work?

5. Which economic sector will be challenged first by the change?

6. How will the countries' economies benefit from this change?

Đáp án:

1. The ever increasing involvement of women in education and employment.

2. The socio-economic picture of these countries.

3. Their financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn đồ sộ share decision-making and housework.

4. They will learn đồ sộ be more independent.

5. The service sector.

6. It will develop.

Giải thích:

1. Thông tin: Developing countries have witnessed enormous changes in their societies, and the most fascinating one, no doubt, is the ever increasing involvement of women in education and employment.

2. Thông tin: This dramatic change will greatly affect the socio-economic picture of these countries.

3. Thông tin: With more women going out đồ sộ work, the financial burden of the male ‘breadwinners’ in the family will be reduced. However, along with this, they will no longer be the dominant figures, the sole decision-makers, and will learn đồ sộ share the housework.

4. Thông tin: They will also learn đồ sộ be more independent since both parents will work.

5. Thông tin: The service sector will therefore be the first đồ sộ be challenged.

6. Thông tin: This, consequently, will help develop the countries’ economy.

Hướng dẫn dịch:

1. Điều gì được xem như là một sự thay cho thay đổi thú vị ở những nước đang được vạc triển?

- Sự nhập cuộc ngày tăng của phụ phái nữ vô dạy dỗ và việc thực hiện.

2. Điều gì có khả năng sẽ bị tác động vày sự thay cho thay đổi này?

- Bức giành giật tài chính xã hội của những vương quốc này.

3. Vai trò của phái mạnh vô mái ấm gia đình tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

- Gánh nặng trĩu tài chủ yếu của mình sẽ tiến hành giảm sút. Tuy nhiên, bọn họ tiếp tục không thể là hero phân phối nữa và tiếp tục học tập cơ hội share việc rời khỏi ra quyết định và việc làm ngôi nhà.

Xem thêm: one piece movie 3

4. Các con cái tiếp tục học tập được gì Lúc u chuồn làm?

- Chúng tiếp tục học tập cơ hội song lập rộng lớn.

5. Khu vực tài chính nào là có khả năng sẽ bị thử thách thứ nhất vày sự thay cho đổi?

- Các nghành nghề dịch vụ cty.

6. Nền tài chính những nước sẽ tiến hành tận hưởng ra làm sao kể từ sự thay cho thay đổi này?

- Nó tiếp tục trở nên tân tiến.

3a. Here are some predictions about the changing roles of males and females in the future. Tick (√) the one(s) you agree with. (Đây là những Dự kiến về việc thay cho thay đổi tầm quan trọng của con trai và phụ phái nữ vô sau này. Đánh lốt (V) với chủ kiến các bạn đồng ý.)

1. More men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

2. It will be normal for women đồ sộ ask men đồ sộ marry them.(V)

3. The husband will also get paid leave when his wife gives birth.

4. Half of primary school teaching staff will be male.

5. There will be more female politicians.(V)

6. Careers such as the police, the army, security guards and private detectives will no longer be male-dominated.

Hướng dẫn dịch:

1. phần lớn người con trai tiếp tục thực hiện phụ vương trong nhà hơn: nhìn con cái và thao tác làm việc ngôi nhà.

2. Phụ phái nữ đòi hỏi con trai cưới bọn họ là chuyện thông thường. (V)

3. Chồng cũng rất được nghỉ ngơi tận hưởng lộc Lúc phu nhân sinh con cái.

4. Một nửa số nhà giáo đái học tập được xem là phái mạnh.

5. Sẽ có không ít phái nữ chủ yếu trị gia rộng lớn. (V)

6. Các nghề nghiệp như công an, quân group, nhân viên cấp dưới bảo đảm an toàn và thám tử tư tiếp tục không thể bởi phái mạnh cai trị.

b. Work in groups. Share the predictions you agree with in 3a in the group. Discuss if you agree with groupmates' choices. Give reasons and examples đồ sộ tư vấn your opinion. (Làm việc theo dõi group. Chia sẻ Dự kiến tuy nhiên các bạn đồng ý ở 3a vô group. Thảo luận nếu như khách hàng đồng ý với lựa lựa chọn của member vô group. Đưa rời khỏi nguyên do ví dụ nhằm tương hỗ chủ kiến của doanh nghiệp.)

Gợi ý:

A: I agree that more men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

B: Impossible! Men will always be the breadwinner of the family; they rarely stay at trang chủ.

A: It is an old-fashioned opinion. In the future, not only men but also women can be the breadwinner. Therefore, it is not strange for a man đồ sộ stay at trang chủ.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi đồng ý rằng nhiều người con trai tiếp tục thực hiện phụ vương trong nhà hơn: nhìn con cái và thao tác làm việc ngôi nhà.

B: Không thể! Đàn ông tiếp tục luôn luôn là trụ cột của gia đình; bọn họ khan hiếm Lúc trong nhà.

A: Đó là một trong những ý kiến lạc hậu. Trong sau này, không những phái mạnh tuy nhiên phụ phái nữ cũng rất có thể là trụ cột mái ấm gia đình. Vì vậy, chuyện con trai trong nhà không tồn tại gì là kỳ lạ.

4. With more women having well-jobs, what changes will we see in service sector? Make a list, and present it đồ sộ the class. (Với ngày tăng phụ phái nữ sở hữu việc thực hiện đảm bảo chất lượng, những thay cho thay đổi nào là về cty tất cả chúng ta tiếp tục nhìn thấy? Liệt kê list và trình diễn trước lớp.)

- Supermarkets will sell more convenient foods.

- There will be more beauty salons.

- Tutoring centres will grow.

Hướng dẫn dịch:

- Siêu thị tiếp tục chào bán nhiều loại đồ ăn tiện lợi rộng lớn.

- Sẽ có không ít thẩm mỹ và làm đẹp viện rộng lớn.

- Các trung tâm gia sư tiếp tục càng ngày càng trở nên tân tiến.

Bài giảng: Unit 11: Changing roles in society - Skills 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. These words/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the table ... 2. Use the words ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the future ... 2. Rewrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups ... 2. Work in groups ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discuss in groups 2a. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the maps ... 2. Listen đồ sộ the mô tả tìm kiếm ...

 • Looking Back (phần 1-5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Use the words...

 • Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) There have been a lot of ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới mẻ sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp

Xem thêm: my daughter asks for money every day. i am really annoyed by it