thể tích khối lập phương

Bạn đang được coi nội dung bài viết Công thức tính diện tích S hình lập phương, thể tích hình lập phương Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn hoàn toàn có thể truy vấn nhanh chóng vấn đề quan trọng bên trên phần mục lục nội dung bài viết phía bên dưới.

Bạn đang xem: thể tích khối lập phương

Cũng giống như với hình trụ, hình lập phương của là 1 trong những mô hình học tập không khí, chủ yếu nên là vô nội dung bài viết này Shop chúng tôi cũng tiếp tục ra mắt cho tới toàn bộ cả chúng ta tư liệu vè phương pháp tính diện tích S và thể tích của hình lập phương.

Tài liệu này tiếp tục gồm những: Khái niệm về hình lập phương, Cách tính diện tích S, thể tích hình lập phương. Sau phía trên, Shop chúng tôi van chào toàn bộ chúng ta nằm trong xem thêm tư liệu.

Khái niệm về hình lập phương

Hình lập phương: là 1 trong những khối nhiều diện đều thân phụ chiều đem 6 mặt mũi đều là hình vuông vắn, đem 12 cạnh đều nhau, 8 đỉnh, cứ 3 cạnh gặp gỡ nhau bên trên 1 đỉnh, đem 4 đàng chéo cánh rời nhau bên trên một điểm. Khối lập phương là tập kết những điểm nằm cạnh sát vô và những điểm phía trên những mặt mũi, cạnh, đỉnh này.

Hình lập phương

Cách tính diện tích S hình lập phương

Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương

1. Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương

Để tính được diện tích S của hình lập phương, tao lấy bình phương của một cạnh của hình lập phương rồi tiếp sau đó nhân với 4.

S_{xq} = 4 times a^2

Trong đó:

Xem thêm: chân mệnh thiên tử tập 51

  • Sxq: Diện tích xung xung quanh của hình lập phương.
  • a: Số đo một cạnh của hình lập phương.

2. Công thức diện tích S toàn phần của hình lập phương

Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương thì tao tiếp tục lấy bình phương số đo một cạnh của hình lập phương, rồi nhân với 6.

S_{tp}=6times a^2

Trong đó:

  • Stp:Diện tích xung xung quanh của hình lập phương.
  • a: Số đo một cạnh của hình lập phương.

Cách tính thể tích hình lập phương

Thể tích của hình lập phương cạnh a tiếp tục vì như thế a nón 3 chuyến.

V=atimes atimes a=a^3

Trong đó:

  • V: Thể tích của hình lập phương.
  • a: Số đo của một cạnh của hình lập phương.

Cảm ơn các bạn vẫn coi nội dung bài viết Công thức tính diện tích S hình lập phương, thể tích hình lập phương Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn chúng ta cũng có thể phản hồi, coi thêm thắt những tham khảo thêm ở phía bên dưới và hòng rằng sẽ hỗ trợ ích cho chính mình những vấn đề thú vị.

Xem thêm: phim hậu duệ tình người duyên ma thuyết minh