Thế hồn âm dương sư

  -  

Bảng nằm trong tính toàn bộ ngự hồn mới nhất vào game Garena Âm Dương Sư. Tùy vào cụ thể từng thức thần, sứ mệnh rõ ràng vào hội hình build team cơ mà gắn thêm ngự hồn đến cân xứng. Lưu ý lý giải vào bài viết chỉ mang ý nghĩa hóa học tham khảo. Với mỗi giải pháp không giống nhau các bạn sẽ gồm những phương pháp sử dụng khác nhau. Ngoài hiệu ứng của bộ 2, cỗ 4 còn phải xét theo chỉ số chiếc chính nghỉ ngơi từng địa điểm. Slot 1 3 5 luôn thắt chặt và cố định là Công Thủ Máu. Nên bọn họ chỉ nhắc tới slot 2 4 6, hoàn toàn có thể là Công, Thủ, Máu, Kháng, kết quả Chính Xác, Chí Mạng tốt ST.CM. Xem lý giải phần lớn thức thần quan trọng cùng cỗ ngự cân xứng tại đây: Đội Hình Âm Dương Sư Mạnh Nhất.

Bạn đang xem: Thế hồn âm dương sư

quý khách vẫn xem: Thế hồn âm dương sư

Nội dung chính

Ngự chí mạng

Võng Thiết– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: lúc tấn công gồm phần trăm một nửa bỏ qua 45% phòng thủ của phương châm.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm map 14, thiết lập trong cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên Chi Chủ, Hoang, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Bạch Lang, Vô Thủ.

Phá Thế– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Tấn công kim chỉ nam hoàn toàn có thể lực trên 70% đang tăng lên 40% ngay cạnh thương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 6, thám hiểm maps 2, cài đặt trong cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên Chi Chủ, Thanh khô Hành Đăng, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Tảo Tiền, Nô Lương Lục Sinc, Hắc Quỷ Sđọng, Quỷ Nữ Hồng Điệp, Bạch Lang, Lạc Tân Phục, Sửu Thì Chi Nữ.

Châm Nữ– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Tấn công chí mạng gồm 40% Tỷ Lệ khiến thêm gần cạnh thương tương tự 10% thể lực về tối nhiều của phương châm cơ mà không vượt thừa 120% Công kích bản thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 6, thiết lập vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Đại Thiên Cẩu, Tửu Thôn Đồng Tử, Lưỡng Diện Phật, Yêu Đao Cơ, Hoang, Khuyển Thần, Khôi Lỗi Sư, Hải Phường Chủ, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Yên Yên La, Dĩ Tân Chân Thiên, Dịch.

Tam Vị– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Khi 1 số đông rơi vào tinh thần kiềm chế, tăng đến bạn dạng thân 30 điểm tốc độ.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 3, thiết lập trong siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tam Vĩ Hồ, Hồ Điệp Tinc.

Hỏa Kê– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Mỗi Lúc hủy hoại 1 phương châm sẽ tiến hành hồi phục 15% thể lực với ngày càng tăng 15% Công kích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm maps 14, cài đặt vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Trấn Mộ (Trấn mạc thú)– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Mỗi 1% Thể lực đã không còn đã tăng 0.6% Hiệu quả chí mạng.– Cách kiếm: Mua vào cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Hoang Xulặng Chi Chủ, Hấp Huyết Cơ, Hắc Đồng Tử.

Ngự công

Tâm Nhãn– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Nếu tấn công kim chỉ nam có thể lực bên dưới 30% đang tăng thêm 50% gần cạnh thương thơm.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 5, thám hiểm bản đồ 10, download trong cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sđọng, Phán Quan, Bạch Lang, Tam Vĩ Hồ.

Âm Ma– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Mỗi khi hủy diệt một mục tiêu đã hồi lại 3 điểm Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 4, thám hiểm map 3, mua trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuim Chi Chủ, Hoang, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Tranh– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: khi thừa nhận thiệt sợ có Tỷ Lệ 35% dùng kỹ năng cơ bản để phản kích, sút 60% tỉ lệ kích hoạt ngự hồn so với kim chỉ nam bị Khiêu khích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, thám hiểm maps 5, tải vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Thanh khô Hành Đăng, Hoa Điểu Quyển, Nô Lương Lục Sinc, Ngự Tân Soạn, Khuyển Thần, Hấp Huyết Cơ, Nha Thiên Cẩu, Huỳnh Thảo, Bát Nhã, Dĩ Tân Chân Thiên, Quỷ Đăng.

Luân Nhập Đạo– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: lúc ngừng lượt sẽ sở hữu được Tỷ Lệ 20% dấn thêm 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 7, CN, thám hiểm maps 6, thiết lập vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Yêu Hồ, Thực Mộng Mô, Tam Vĩ Hồ, Hắc Đồng Tử, Dĩ Tân Chân Thiên.

Dơi Yêu– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Hồi phục Thể lực bởi 20% sát thương gây ra.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm công nghệ 7, công nhân, thám hiểm map 4, mua trong siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Hấp Huyết Cơ, Yêu Hồ, Tam Vĩ Hồ, Khiêu Khiêu Đệ Đệ.

Cuồng Cốt– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Khi tiến công đã tạo thêm 8% sát thương thơm cùng với từng quỷ hoả đang sẵn có.– Cách kiếm: Mua vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinc, Hấp Huyết Cơ.

Minch Ốc– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Khi tấn công phương châm đang trong tinh thần kiềm chế, sẽ tăng lên 30% ngay cạnh thương thơm.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm bản đồ 13, cài vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tuyết Đồng Tử, Quỷ Sứ đọng Bạch, Tkhô nóng Cơ, Quỷ Đăng.

Ngự chống thủ

Tuyết Hồn– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Khi tạo cạnh bên thương thơm bao gồm Tỷ Lệ 12% (+ Hiệu trái chính xác) đóng băng phương châm trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm map 7, cài vào cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tuyết Đồng Tử, Tuyết Nữ, Sơn Đồng.

Chiêu Tài Miêu– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Mỗi đầu lượt bao gồm Phần Trăm 1/2 hồi lại 2 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 3, thám hiểm bản đồ 16, tải vào shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Diêm Ma, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Tọa Phu Đồng Tử, Lý Tinh Ngư, Tiêu Đồ, Sơn Thố, Sơn Đồng.

Mị Yêu– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Lúc gây liền kề tmùi hương có phần trăm 25% (+ Hiệu quả chủ yếu xác) khiến cho mục tiêu bị láo lếu loàn.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 4, cài đặt vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Bị Ngạn Hoa, Tuyết Nữ, Yêu Cầm Sư, Sơn Đồng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Euro Truck Simulator 2 ), Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Euro Truck Simulator 2

Mộc Mị– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Mỗi lúc bầy hoặc phiên bản thân bị tiến công sẽ có Phần Trăm 25% làm cho kẻ địch mất 1 Quỷ hoả, phương châm bị Khiêu khích đang giảm 60% Phần Trăm kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng sát thương thơm nhiều đoạn cũng chỉ kích hoạt 1 lần.– Cách kiếm: Thám hiểm maps 19, phó bạn dạng Nghiệp Nguyên ổn Hỏa, sở hữu vào cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Diêm Ma, Tọa Phu Đồng Tử, Vũ Nữ, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Nhật Nữ Tị Thời– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Khi khiến gần kề thương bao gồm xác suất 20% đẩy lùi phương châm 30% bên trên tkhô hanh hành động, tăng lên 10% cùng với mục tiêu đang mang cảm giác.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 6, cài đặt trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đại Thiên Cẩu, Tiểu Lộc Nam, Quỷ Sứ đọng Bạch, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Thực Phát Quỷ.

Phản Chẩm– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Lúc khiến giáp thương thơm sẽ có phần trăm 20% (+ Hiệu trái chính xác) khiến cho kim chỉ nam Ngủ trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 5, thám hiểm bản đồ 17, thiết lập trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Bỉ Ngạn Hoa.

Ngự máu

Miêu Phục– Sở x2: Phòng thủ +15%.– Bộ x4: Giảm 30% tiếp giáp tmùi hương bắt buộc chịu đựng.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 4, thám hiểm map 1, thiết lập vào shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đào Hoa Yêu, Tọa Phu Đồng Tử, Ly Miêu, Binh Dũng, Sơn Thố, Huân.

Niết Bàn– Bộ x2: Máu +15%.– Bộ x4: Sau từng lượt ví như Thể lực dưới 30% sẽ tiến hành hồi lại 15%– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, thám hiểm maps 8, tải trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Đồng Nữ, Vũ Nữ.

Kính Cơ– Sở x2: Máu +15%.– Bộ x4: Lúc thừa nhận thiệt hại gồm xác suất 30% phản lại 100% liền kề thương thơm vào kẻ tạo gần cạnh thương, với kim chỉ nam bị hiệu ứng Khiêu khích giảm 60% Tỷ Lệ kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 6, thám hiểm map 9, thiết lập vào shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Binch Dũng, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Tiêu Đồ.

Thế Hồn– Bộ x2: Máu +15%.– Bộ x4: Có xác suất một nửa sút 20% sát tmùi hương mang đến đồng đội bị tấn công bình tài năng 1-1 thể, mặt khác chia sẻ 1/2 gần kề thương lần đả kích này.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ trăng tròn, phó phiên bản Ngiệp Nguyên Hỏa, cài vào shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Cổ Lung Hỏa.

Địa Tạng– Bộ x2: Máu +15%.– Bộ x4: lúc bị ngay cạnh thương thơm Bạo kích sẽ tự chế tạo 1 lá chắn giúp dung nạp tiếp giáp thương thơm bằng 10% Thể lực của bản thân, cùng bao gồm Xác Suất 30% sinh sản thêm lá chắn bảo đảm cho các lũ. Mục tiêu bị Khiêu khích vẫn sút 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, sở hữu vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Nhất Mục Liên, Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Binch Dũng, Tiêu Đồ.

Chung Linh– Bộ x2: Máu +15%.– Sở x4: khi gây cạnh bên thương thơm sẽ sở hữu được tỷ lệ 8% (+ Hiệu trái bao gồm xác) có tác dụng kim chỉ nam Choáng trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 6, thám hiểm map 12, thiết lập trong cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Sơn Đồng.

Thụ Yêu– Sở x2: Máu +15%.– Sở x4: Tất cả khả năng trị liệu tăng 20% hiệu quả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 5, thám hiểm map 18, tải vào shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinch, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Ngự kháng

Xí Ngầu (Xúc xắc quỷ)– Sở x2: Hiệu quả đề kháng +15%.– Bộ x4: Kháng hiệu ứng thành công vẫn phản bội công bình đòn đánh hay lên một phương châm bỗng nhiên khiến giáp thương tăng lên một nửa.– Cách kiếm: Mua trong siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinh.

U Cốc– Sở x2: Hiệu quả đề phòng +15%.– Sở x4: Lúc phòng thành công một cảm giác kiềm chế tự đối thủ (Đóng băng, Ngủ, Choáng, Biến hình, Trầm mang, Khiêu khích, Hỗn loạn), bao gồm Xác Suất 50% vẫn bội phản ngược lại khiến đối phương chắc hẳn rằng bị hiệu ứng kia.– Cách kiếm: Mua vào cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinc.

Ma Hạp– Sở x2: Hiệu quả đề chống +15%.– Sở x4: Khi tạo liền kề thương lên kim chỉ nam sẽ sở hữu tỷ lệ 25% (+ Hiệu trái thiết yếu xác) khiến mục tiêu nhận một tác dụng xấu đột nhiên trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 4, thám hiểm map 15, thiết lập trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đại Thiên Cẩu, Lưỡng Diệm Phật, Tuyết Nữ, Quỷ Sứ đọng Bạch.

Quỷ Hồn (Phản Hồn Hương)– Sở x2: Hiệu trái đề phòng +15%.– Bộ x4: Bị tấn công tất cả Xác Suất 25% (+ Hiệu trái bao gồm xác) khiến mục tiêu bị choáng trong một lượt, mục tiêu bị Khiêu Khích đang giảm 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng sát thương thơm các đoạn ko kích hoạt hiệu quả này các lần.– Cách kiếm: Thám hiểm maps 21, phó bản Nghiệp Ngulặng Hỏa, tải trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Diêm Ma, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Ngự thiết yếu xác

Hỏa Linh– Bộ x2: Hiệu trái chính xác +15%.– Sở x4: Vào đầu mỗi hiệp đấu được tăng 3 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 7, CN, download trong siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Huy Dạ Cơ, Tọa Phu Đồng Tử, Binch Dũng, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Xem thêm: Game Trang Trí Nhà Cho Barbie: Chào Biệt Thự Sang Chảnh, Game Trang Trí Phòng Công Chúa

Bạng Tinh– Sở x2: Hiệu quả đúng đắn +15%.– Sở x4: Mỗi bước đầu hiệp đấu sẽ khởi tạo lá chắn mang lại toàn cục bầy trong một lượt bằng 10% ngày tiết bản thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 7, CN, download vào shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Nhất Mục Liên, Lý Ngư Tinch, Tiêu Đồ.