The Black Sheep Of The Family Là Gì

  -  

Blaông chồng sheep of the family tức thị gì?

‘blaông chồng sheep of the family’: fan có rất nhiều tăm tiếng, tín đồ vô trò vè, đứa con tồi tệ, tín đồ lạc loại, thành phần bất hảo…

*
*

Ví vụ với cụm trường đoản cú “blaông xã sheep of the family”

My brother is the blachồng sheep of the family. –>Anh tôi là nhỏ rán ghẻ vào mái ấm gia đình. Gene is the black sheep of the family.

Bạn đang xem: The black sheep of the family là gì

–>Gene là bạn có nhiều tăm tiếng trong gia đình. John’s way of life is so different from all of ours. He is known as the blachồng sheep of the family. –>Lối sống của John thiệt biệt lập với tất cả Cửa Hàng chúng tôi. Anh ta là nỗi sỉ nhục của gia đình. Alex started taking drugs at college, failed his exams và has been jobless for the past three years. He’s certainly the blaông chồng sheep of the Spencer family. –>Alex bắt đầu nghiện nay ma túy sinh hoạt trường học tập, thi tđuổi với thất nghiệp xuyên suốt ba năm qua. Nó đúng là một vệt dơ bẩn của mái ấm gia đình Spencer. My brother is the blaông xã sheep of my family. –>Anh tôi là người vô trò vè vào mái ấm gia đình tôi. He’s the blaông chồng sheep in the family. –>Anh ta là đứa con tệ nhất vào mái ấm gia đình. The man is the blachồng sheep in his family và is the only thành viên who has not had a successful career & life.

Xem thêm: Vé Máy Bay Hạng Economy Class Là Gì, Phân Biệt 4 Loại Hạng Ghế Máy BayXem thêm: Giả Thuyết Thị Trường Hiệu Quả ( Efficient Market Hypothesis Là Gì ?

–>Anh ta là bạn lạc loại trong mái ấm gia đình và là bạn tốt nhất ko thành công trong sự nghiệp cùng cuộc sống thường ngày. I am the black sheep of the family –>Tôi là người con bất hiếu I was the Blaông xã Sheep of the Family. –>Tôi là đứa con ngổ ngáo trong gia đình. Rose is the blaông xã sheep of the family. She is always in trouble with the police. –>Rose là thành phần bất hảo vào mái ấm gia đình. Cô ta luôn luôn luôn luôn bị băn khoăn với công an. He keeps making a nuisance of himself. What bởi vì you expect from the blaông xã sheep of the family? –>Hắn ta cơ hội nào cũng ây ra đầy đủ đồ vật bực bản thân. Anh còn chờ mong được gì nghỉ ngơi cái yếu tố bất hảo ấy? Debbie is the blachồng sheep of the family, having left trang chủ at 17 lớn live sầu with her boyfriend. –>Debbie là bé rán ghẻ của mái ấm gia đình, đang quăng quật đơn vị đi nhằm sống cùng với các bạn trai từ năm 17 tuổi. The man is the black sheep in his family. –>Anh ta là fan lạc loài vào mái ấm gia đình. The man is the blachồng sheep in his family và is the only thành viên who has not had a successful career và life. –>Anh ta là bạn lạc loại vào gia đình và là fan duy nhất ko thành đạt cả vào sự nghiệp lẫn cuộc sống thường ngày.