TAKE THE FORM OF LÀ GÌ

  -  
Trước khi họ có thể lập đội hình, lực lượng Templar (Hiệp sĩ dòng Đền) đã tấn công vào quân đội Ayyub.

Bạn đang xem: Take the form of là gì


She laid off Cape Torokina until 1819 when she formed up with a south-bound convoy and headed back to Guadalcanal.
Nó ở lại ngoài khơi mũi Torokina cho đến 18 giờ 19 phút, khi hình thành nên một đoàn tàu hướng về phía Nam để quay trở lại Guadalcanal.
Finally, at 1930 that evening, she formed up with the other ships of the force and headed back to the southern Solomons.
Cuối cùng lúc 19 giờ 30 phút chiều tối hôm đó, nó tập hợp lại cùng các con tàu cùng đội để quay trở lại phía Nam Solomon.
Two German destroyers, Z16 Friedrich Eckoldt and Z4 Richard Beitzen, misidentified Sheffield as Admiral Hipper and attempted to form up on her.
Hai tàu khu trục Đức Z16 Friedrich Eckoldt và Z4 Richard Beitzen đã nhầm lẫn Sheffield như là chiếc Admiral Hipper và tìm cách sáp nhập đội hình với nó.
She then formed up with CortDiv 7 and departed Hampton Roads on 24 May for further searches in the hufa.edu.vncinity of the Cape Verdes.
Sau đó nó kết hợp cùng Đội hộ tống 7 để khởi hành từ Hampton Roads vào ngày 24 tháng 5, tiếp tục hoạt động tìm-diệt tại khu vực phụ cận Cape Verde.
On 17 January 1945, she stood out of Hampton Roads, formed up with large cruiser Guam and destroyer Harry E. Hubbard, and sailed for Panama.
Vào ngày 17 tháng 1 năm 1945, nó rời Hampton Roads cùng với tàu tuần dương lớn Guam và tàu khu trục Harry E. Hubbard hướng đến Panama.

Xem thêm: Công Ty Nina Phần Mềm Quang Trung Đa Cấp, Kinh Doanh Group, Công Ty Lừa Đảo


The delay in forming up Big Wings meant the formations often did not arrive at all or until after German bombers had hit 11 Group"s airfields.
Sự chậm trễ trong công tác tập hợp thành những Đại Phi đội đã khiến cho các đội hình thường không đến được đầy đủ, hoặc chỉ đến được sau khi máy bay ném bom Đức đã tấn công sân bay của Nhóm 11.
Most notably, "the idea that Valentine"s Day customs perpetuated those of the Roman Lupercalia has been accepted uncritically and repeated, in various forms, up to the present".
Đáng chú ý nhất "ý tưởng là ngày Valentine bắt nguồn từ ngày lễ Lupercalia của La Mã đã được chấp nhận không phê phán và lặp đi lặp lại, trong các hình thức khác nhau, cho đến ngày nay".
The first official deployment of 12 Group"s Leigh-Mallory"s Big Wing took twenty minutes to form up, missing its intended target, but encountering another formation of bombers while still climbing.
Đại Phi đội của Nhóm 12 được chính thức triển khai lần đầu tiên đã mất 20 phút để sắp xếp đội hình, và để vuột mất mục tiêu dự định, nhưng lại đụng độ với một đội hình máy bay ném bom khác trong khi còn đang lấy độ cao.
Forming up with the "Hilo Detachment" on the 21st, Aylwin conducted a mock bombardment of Hilo, Hawaii before deploying to screen USS Houston and USS Ranger as they covered a simulated landing.
Tập trung cùng "Phân đội Hilo" vào ngày 21 tháng 4, chiếc tàu khu trục tiến hành một đợt bắn phá giả xuống Hilo, Hawaii trước khi được bố trí để hộ tống cho tàu tuần dương USS Houston và tàu sân bay USS Ranger khi chúng bảo vệ cho một cuộc mô phỏng đổ bộ.
▪ Follow-Up Forms: A Please Follow Up (S-43) form should be used to prohufa.edu.vnde information regarding any interest from informal witnessing during the convention.

Xem thêm: Sinh Năm 1984 Thuộc Mệnh Gì, Năm 1984 Hợp Với Tuổi Nào, Màu Gì


Phiếu xin thăm hufa.edu.vnếng: Trong thời gian đi dự hội nghị, nếu có người chú ý đến Kinh Thánh khi anh chị làm chứng, hãy dùng Phiếu xin thăm hufa.edu.vnếng (S-43) để cho biết thông tin về người đó.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M