tả về ngôi trường của em bằng tiếng anh ngắn

TOP 8 bài bác Tả ngôi ngôi trường vì thế Tiếng Anh lớp 6 hoặc nhất, kèm cặp dịch, canh ty những em học viên lớp 6 tập luyện thiệt chất lượng kĩ năng ghi chép đoạn văn giờ đồng hồ Anh nhằm reviews cho tới đồng minh ngôi ngôi trường của tôi đang được theo đòi học tập.

Bạn đang xem: tả về ngôi trường của em bằng tiếng anh ngắn

Tả ngôi trường

Tả ngôi ngôi trường vì thế giờ đồng hồ Anh là chủ thể cực kỳ hoặc, canh ty những em học viên tổ hợp nhiều kể từ vựng, ngữ pháp Tiếng Anh tương quan cho tới chủ thể Trường học tập, nhằm càng ngày càng học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 6. Vậy mời mọc những em nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Download.vn:

Dàn ý mô tả ngôi ngôi trường vì thế giờ đồng hồ Anh

Đoạn văn nói/ reviews về ngôi trường học tập vì thế giờ đồng hồ Anh bao hàm những ý chủ yếu sau:

  • What's your school's name/ address? - Tên ngôi trường & Địa chỉ
  • How is it? (new/old; large/ small; beautiful; ...) - Nó như vậy nào? (miêu mô tả công cộng về ngôi trường)
  • How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? - Số lượng nhà giáo, học viên, lớp học tập và số tầng.
  • How are the teachers/ students? (friendly; helpful;...) - Miêu mô tả nhà giáo và học viên.
  • What vì thế you lượt thích the best about your school? - Điều gì ở ngôi ngôi trường khiến cho các bạn mến nhất

Tả ngôi ngôi trường vì thế giờ đồng hồ Anh lớp 6

Tiếng Anh

Hello, my name is Đức Phúc. My school's name is Le Quy Don secondary school. It is not far from our house. I go vĩ đại my school every day on foot. My school is exactly beautiful and big. There is a small playground in our school-compound. During the break time, we play there. We play many sports such as volley-ball, badminton. There are two swings on the side, We swing there merrily. We also have a good library on the ground floor of the school-building. Our librarian is Ms Thuy Linh. She helps us in selecting good books. We take books on loan vĩ đại read. The students of our school are gentle and disciplined. There is not much noise in our school. Our Principal is very strict. But he is also kind vĩ đại all. I am happy as a student of my school. I love my school, my classmates, and my teachers. My school is my second trang chủ.

Tiếng Việt

Xin kính chào, tôi thương hiệu là Đức Phúc. Trường tôi thương hiệu là ngôi trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Nó ko xa thẳm nhà đất của công ty chúng tôi. Tôi đi dạo cho tới ngôi trường mỗi ngày. Trường của tôi đúng là đẹp nhất và rộng lớn. Có một Sảnh nghịch ngợm nhỏ vô khuôn viên ngôi trường học tập của công ty chúng tôi. Trong thời hạn giải lao, công ty chúng tôi nghịch ngợm ở bại liệt. Chúng tôi nghịch ngợm nhiều môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông. Có nhì loại ghế chao ở mặt mày, Chúng tôi đong đưa ở bại liệt một cơ hội sung sướng. Chúng tôi cũng đều có một tủ sách chất lượng trên tầng trệt của tòa ngôi nhà ngôi trường học tập. Thủ thư của công ty chúng tôi là cô Thùy Linh. Cô ấy canh ty công ty chúng tôi lựa chọn những cuốn sách hoặc. Chúng tôi mượn sách nhằm phát âm. Học sinh của ngôi trường công ty chúng tôi hiền hậu lành lặn và kỷ luật. Không có rất nhiều giờ đồng hồ ồn vô ngôi trường học tập của công ty chúng tôi. Hiệu trưởng của công ty chúng tôi cực kỳ nghiêm khắc xung khắc. Nhưng ông ấy cũng chất lượng với toàn bộ. Tôi niềm hạnh phúc là học viên của ngôi trường tôi. Tôi yêu thương ngôi trường học tập của tôi, chúng ta nằm trong lớp và những nhà giáo của tôi. Trường học tập của tôi là mái nhà loại nhì của tôi.

Viết về ngôi ngôi trường vì thế giờ đồng hồ Anh lớp 6

Tiếng Anh

My school is Duy Tan secondary school. My school is at 56 Duy Tan street, Cau Gay district. My school is big and modern. It has a playground in front of the school. The students all play at it during break time. My school has three floors with 30 classrooms. It also has a music room, two computer rooms, a laboratory and a library. All classrooms have projector, speaker and blackboard. My school has 50 teachers. They are friendly and talented. They help their students with many school works. My school has 500 students. We are kind and helpful. I love my school very much.

Tiếng Việt

Trường tôi là ngôi trường cấp cho 2 Duy Tân. Trường tôi ở 56 phố Duy Tân, quận CG cầu giấy. Trường học tập của tôi rộng lớn và tiến bộ. Nó với cùng 1 Sảnh nghịch ngợm ở phần bên trước của ngôi trường học tập. Tất cả học viên đều nghịch ngợm ở bại liệt vô giờ rời khỏi nghịch ngợm. Trường của tôi với phụ vương tầng với 30 chống học tập. Nó cũng đều có một chống âm thanh, nhì chống PC, một chống thực nghiệm và một tủ sách. Tất cả những chống học tập đều sở hữu máy chiếu, loa và bảng đen kịt. Trường tôi với 50 nhà giáo. Họ thân mật thiện và tài năng. Họ canh ty học viên của tôi với rất nhiều việc làm ở ngôi trường. Trường tôi với 500 học viên. Chúng tôi đàng hoàng và trợ giúp cho nhau. Tôi yêu thương ngôi trường học tập của tôi thật nhiều.

Tả ngôi ngôi trường lớp 6 vì thế giờ đồng hồ Anh

Tiếng Anh

This is my school. Its name is Dich Vong Hau secondary school. It's on Dich Vong Hau street. It's very beautiful and big. There are twenty classrooms in my school. My school has two hundred fifty students and thirty five teachers. Student in my school are very good. They come from around Dich Vong district. Our teacher are friendly and kind. At school, I learn many subject such as : English, Math, Art ,... .I lượt thích English best because it's very entertaining and important for my further education. At break time, I and my friends have a lot of funny activities such as skipping rope, playing hide-and-seek, and so sánh on. Each day at school is a happy day. I love my school very much.

Tiếng Anh

Đây là ngôi trường học tập của tôi. Nó thương hiệu là ngôi trường trung học tập hạ tầng Dịch Vọng Hậu. Trường tôi phía trên đàng Dịch Vọng Hậu. Nó cực kỳ đẹp nhất và rộng lớn. Có nhì mươi chống học tập vô ngôi trường của tôi. Trường tôi với nhì trăm năm mươi học viên và phụ vương mươi lăm nhà giáo. Học sinh vô ngôi trường của tôi rất hay. Họ tới từ xung xung quanh điểm quận Dịch Vọng. Giáo viên của công ty chúng tôi cực kỳ thân mật thiện và chất lượng bụng. Tại ngôi trường, em được học tập nhiều môn học tập không giống nhau như: Tiếng Anh, Toán, Mĩ thuật, ... Em mến nhất môn Tiếng Anh vì như thế nó cực kỳ thú vị và cần thiết mang đến việc học tập về sau của em. Giờ rời khỏi nghịch ngợm, tôi và chúng ta có rất nhiều hoạt động và sinh hoạt hài hước như nhảy chạc, nghịch ngợm trốn mò mẫm,…. Hàng ngày cho tới ngôi trường là 1 trong ngày phấn chấn. Tôi yêu thương ngôi trường của tôi thật nhiều.

Tả ngôi trường em vì thế giờ đồng hồ Anh lớp 6

Tiếng Anh

My new school's name is Nguyen Tat Thanh secondary school. It's located in Xuan Thuy street, Ha Noi capital. It's surrounded by many tall trees with much fresh air. It's big with a large yard and three buildings. It's has trăng tròn rooms with 14 classrooms an some function rooms: a library room, a biology room, a language room, a chemistry room, a physic room & a computer room. There is a playground in my school where we often play basketball in it at breaktime between lessons. There are 40 teachers. They are kind, helpful & generous. They are as our second mother. They teach us many useful lessons an help us with many difficult problems in the life. It's also has 450 students. They are always sociable, funny and intelligent. We often sit on the benches under the trees vĩ đại talk about interesting lessons or a good movie. My new school is always in my mind & I love it very much.

Tiếng Việt

Xem thêm: ai cũng biết cô ấy yêu tôi

Trường mới nhất của tôi thương hiệu là ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Nó nằm tại vị trí đàng Xuân Thủy, thủ đô TP Hà Nội. Nó được xung quanh vì thế nhiều cây cao với rất nhiều bầu không khí trong sạch. Nó rộng lớn với cùng 1 Sảnh rộng lớn và phụ vương tòa ngôi nhà. Nó với trăng tròn chống với 14 chống học tập và một vài chống chức năng: chống tủ sách, chống sinh học tập, chống ngôn từ, chống chất hóa học, chống vật lý cơ và chống PC. Có một Sảnh nghịch ngợm vô ngôi trường của tôi, điểm công ty chúng tôi thông thường nghịch ngợm bóng rổ vô bại liệt vào khung giờ giải lao trong số những giờ học tập. Có 40 nhà giáo. Họ chất lượng bụng, hữu ích và phóng khoáng. Họ như người u loại nhì của tất cả chúng ta. Họ dạy dỗ mang đến công ty chúng tôi nhiều bài học kinh nghiệm hữu dụng, canh ty công ty chúng tôi giải quyết và xử lý nhiều yếu tố trở ngại vô cuộc sống thường ngày. Nó cũng đều có 450 SV. Họ luôn luôn hòa đồng, phấn chấn tính và mưu trí. Chúng tôi thường xuyên ngồi bên trên các cái ghế lâu năm bên dưới nghiền cây nhằm nói đến những bài học kinh nghiệm thú vị hoặc một bộ phim truyện hoặc. Ngôi ngôi trường mới nhất luôn luôn ở vô tâm trí tôi và tôi yêu thương nó thật nhiều.

Viết về ngôi trường học tập vì thế giờ đồng hồ Anh

Tiếng Anh

Hey, there. My name is Huyen Anh. I'm 12 years old and I come from Thanh Hoa City. Well, today I'm gonna tell you about my school. My school name is Tran Mai Ninh Secondary School. It's located in the centre of the thành phố and it was built in 1994. My school is very big and it is surrounded by many tall trees and houses. There are about one thousand and five hundred students and thirty- one teachers in my school. Thirty-two rooms are for classes, four rooms for the teachers and two rooms of computer. All the teachers of our school are all friendly and helpful. They always teach us with pleasure and love us lượt thích their own children. There is a big school yard in front of the school. They often plant trees and flowers in the yard. That makes our school more beautiful. And I love my school very much.

Tiếng Việt

Xin kính chào. Tôi thương hiệu là Huyền Anh. Tôi 12 tuổi tác và tới từ Thành phố Thanh Hóa. Hôm ni tôi tiếp tục kể mang đến chúng ta nghe về ngôi trường học tập của tôi. Trường tôi thương hiệu là ngôi trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh, nằm tại vị trí trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và được xây đắp vô năm 1994. Trường tôi rất rộng lớn, xung xung quanh có rất nhiều cây cao và ngôi nhà cửa ngõ. Có khoảng chừng một ngàn năm trăm học viên và phụ vương mươi kiểu mốt nhà giáo vô ngôi trường của tôi. Ba mươi nhì chống dành riêng cho những lớp học tập, tư chống mang đến nhà giáo và nhì chống PC. Tất cả những nhà giáo của ngôi trường công ty chúng tôi đều thân mật thiện và hữu ích. Họ luôn luôn dạy dỗ công ty chúng tôi một cơ hội sung sướng và chiều chuộng công ty chúng tôi như con cái đẻ của mình. Trước ngôi trường với Sảnh ngôi trường rộng lớn. Họ trồng cây và hoa vô Sảnh. Điều bại liệt thực hiện mang đến ngôi ngôi trường của công ty chúng tôi đẹp tuyệt vời hơn. Và tôi yêu thương ngôi ngôi trường của tôi thật nhiều.

Viết 1 đoạn văn vì thế giờ đồng hồ Anh về ngôi trường

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I'd lượt thích vĩ đại tell you about my school. My school's name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy Tan street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard and a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, and a playground. the backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students and 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers and my friends very much. Because they are very friendly and always help mạ whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! Tên tôi là Hoa. Tôi mong muốn kể cho chính mình nghe về ngôi trường học tập của tôi. Trường tôi thương hiệu ngôi trường cấp cho 2 Lý Thường Kiệt. Trường tôi ở đàng Duy Tân. Nó cực kỳ đẹp nhất và rất rộng lớn. Trường tôi với Sảnh trước và Sảnh sau. Sân trước có rất nhiều hoa, cây cối, cờ đầu, Sảnh nghịch ngợm. Sảnh sau với Sảnh nghịch ngợm. Trường tôi với 40 nhà giáo, 1000 học viên và 30 chống. Em khao khát em là học viên chất lượng của ngôi trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt. Em cực kỳ yêu thương quý ngôi trường lớp, những thầy gia sư và chúng ta của em. Vì bọn họ cực kỳ thân mật thiện và luôn luôn trợ giúp tôi bất kể lúc nào tôi cần thiết.

Tả về ngôi trường học tập vì thế Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my name's Tri. I'm student, today I'm going vĩ đại talk about my school. This is my school. Its name is Quang Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a "green school" beaucase every student and teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin kính chào, bản thân thương hiệu Trí, bản thân là học viên. Hôm ni bản thân tiếp tục nói đến ngôi trường bản thân. Đây là ngôi trường bản thân thương hiệu là Quang Trung, là ngôi trường cấp cho 2, ngôi trường bản thân với trăng tròn chống học tập, lớp nào là cũng đều có máy chiếu. Tất cả những nhà giáo đều thân mật thiện. Xung xung quanh ngôi trường tôi có rất nhiều cây cối, nhiều người thưa ngôi trường tôi là "trường học tập xanh" vì như thế từng học viên và nhà giáo đều nên bảo đảm an toàn ý thức về môi trường xung quanh.

Tả ngôi ngôi trường vì thế giờ đồng hồ Anh

Tiếng Anh

My name is Hoa. I'm fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with mạ this is the best school I've ever studied. My school is small and antique. It's in a small village so sánh there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind and help mạ if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting and they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than vãn another school because the teachers doesn't teach mạ theory. They want mạ practice and practice. But they are also a teacher so sánh they always give the students homework, many homework ... In this school, there are many outdoor activities such as camping, sport festival and fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Tiếng Việt

Tôi thương hiệu là Hoa. Tôi mươi lăm tuổi tác. Em học tập ngôi trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Đây ko hẳn là ngôi ngôi trường rất tốt tuy nhiên với tôi đó là ngôi ngôi trường rất tốt nhưng mà tôi từng học tập. Trường học tập của tôi nhỏ và cổ kính. Nó ở một ngôi buôn bản nhỏ nên không tồn tại nhiều người vô ngôi trường này tuy nhiên tôi ko thấy nhàm ngán về điều này vì như thế những người dân ở bại liệt thực sự chất lượng bụng và trợ giúp tôi nếu như tôi gặp gỡ trở ngại. Các nhà giáo vô ngôi trường này thiệt thú vị và bọn họ luôn luôn hiểu các bạn đang được suy nghĩ gì? Lần trước tiên học tập ở bại liệt, tôi luôn luôn cho là bọn họ là phù thủy vì như thế bọn họ rất có thể phát âm được tâm trí của tôi. Mỗi buổi học tập ở ngôi trường tôi ko gớm ghê rộng lớn ngôi trường không giống vì như thế thầy cô ko dạy dỗ lý thuyết mang đến tôi. Họ mong muốn tôi rèn luyện và rèn luyện. Nhưng bọn họ cũng là 1 trong nhà giáo nên bọn họ luôn luôn uỷ thác mang đến học viên bài bác tập luyện về ngôi nhà, nhiều bài bác tập luyện về ngôi nhà ... Tại ngôi ngôi trường này, với thật nhiều hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên như cắm trại, hội thao, nơi buôn bán. Nhưng cho dù sao đó cũng ko nên là yếu tố, yếu tố là những SV ở bại liệt thực sự chịu khó tiếp thu kiến thức vì như thế bọn họ mong muốn ngôi ngôi trường này trở thành phổ biến.

Xem thêm: nạp huyền thoại hải tặc

Download

  • Lượt tải: 309
  • Lượt xem: 130.838
  • Dung lượng: 174,1 KB

Chủ đề liên quan