Statement of cash flows là gì

  -  

Nếu đang là chủ doanh nghiệp, khái niệm cash flow statement là gì ắt hẳn không còn xa lạ với bạn nữa. Còn nếu bạn đang trong quá trình khởi nghĩa, việc hiểu rõ cash flow statement là gì và mục đích của nó càng quan trọng hơn nữa. Tất cả những thông tin cơ bản về cash flow statement sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây. 


1. Định nghĩa báo cáo lưu hành tiền tệ

*
Báo cáo lưu hành tiền tệ phản ánh tình hình thu chi của doanh nghiệp

Cash Flow Statement là thuật ngữ bằng tiếng Anh của Báo cáo lưu hành tiền tệ. Đây là một báo cáo tài chính tổng hợp được dùng để phản ánh tình hình thu chi tiền tệ của một doanh nghiệp. 

Báo cáo lưu hành tiền tệ giúp nhà đầu tư đánh giá cơ cấu tài chính, các thay đổi trong tài sản thuần, khả năng thanh toán và khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền của một doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Báo cáo lưu hành tiền tệ còn có khả năng dự đoán về thời gian, số lượng lẫn độ tin cậy của các luồng tiền trong tương lai, đồng thời đánh giá khả năng sinh lời lẫn những tác động thay đổi giá cả. 

2. Nội dung cash flow statement là gì?

*
Báo cáo lưu hành tiền tệ được phân loại bằng 3 hoạt động

Cash Flow Statement được phân loại bằng 3 hoạt động: hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư trong một thời kỳ nhất định.

Bạn đang xem: Statement of cash flows là gì

Hoạt động kinh doanh: Là hoạt động tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Luồng tiền trong kinh doanh bao gồm tiền thu được từ khách hàng, tiền trả cho nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ hay tiền chi trả cho người lao động. Hoạt động đầu tư: Là hoạt động xây dựng, thanh lý, mua bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác.Hoạt động tài chính: Là hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. 
Hoạt động kinh doanhHoạt động đầu tưHoạt động tài chính
Dòng tiền vào (INFLOWS)Hóa đơn từ khách hàng như: bán hàng bằng tiền mặt, tổng hợp các khoản phải thu từ khách hàng– Bán tài sản dài hạn

– Tiền nhận được từ việc chia cổ tức

– Bán chứng khoán phi giao dịch

– Lãi suất từ người vay

– Phát hành trái phiếu và thương phiếu

– Phát hành cổ phiếu

Dòng tiền ra (OUTFLOWS)– Tiền lương nhân viên

– Khoản thanh toán cho nhà cung cấp

– Tiền thuế

– Tiền phạt

– Lãi suất phải cho trả ngân hàng/người cho vay

– Mua tài sản dài hạn

– Mua đầu tư vốn cổ phần

– Nợ phải trả (Tiền chi trả nợ thuê tài chính đã trả, cổ tức, lợi nhuận chi trả cho chủ sở hữu)

– Mua cổ phiếu quỹ

Phương pháp lập Báo cáo lưu hành tiền tệ:

Phương pháp trực tiếp: Tổng hợp, phân tích các khoản thu, chi dựa trên ghi chép của kế toán doanh nghiệp.Phương pháp gián tiếp: Xác định các chỉ tiêu về luồng tiền dựa trên tổng lợi nhuận trước thuế, sau đó điều chỉnh theo các khoản:Các khoản doanh thu, chi phí không phải bằng tiền như khấu hao TSCĐ, dự phòng…Tiền đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệpCác thay đổi từ hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ thuế TNDN.

Xem thêm: Máy Sấy Bơm Nhiệt Là Gì, Tìm Hiểu Về Máy Sấy Bơm Nhiệt Hãng

3. Mục đích báo cáo lưu hành tiền tệ

*
Báo cáo lưu hành tiền tệ cho biết nguồn tiền thu được của doanh nghiệp đến từ đâu và chi cho việc gì

Báo cáo lưu hành tiền tệ cho biết nguồn tiền thu được của doanh nghiệp đến từ đâu và chi cho việc gì.Xác định mối quan hệ giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận thu được. Lấy doanh thu trừ đi chi phí sẽ xác định được lợi nhuận. Còn dòng tiền thuần trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh sự chênh lệch giữa hai dòng tiền thu và chi. Đánh giá doanh nghiệp có khả năng trả nợ đúng hạn hay không. Dự báo dòng tiền trong tương lai nhằm định giá một doanh nghiệp.

4. Ưu điểm của báo cáo lưu hành tiền tệ

*
Báo cáo lưu hành tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong vận hành doanh nghiệp

Báo cáo lưu hành tiền tệ có khả năng cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng mà Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không có.

Bảng cân đối kế toán chỉ thể hiện giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm, còn Báo cáo lưu hành tiền tệ sẽ cho chúng ta biết doanh nghiệp đã mua những gì, thanh lý bao nhiêu tài sản cố định, đã vay bao nhiêu tiền và trả được bao nhiêu.

Xem thêm: Top 10 Ca Sĩ Đẹp Trai Nhất Việt Nam 2021, Top 10 Nam Đẹp Trai Nhất Việt Nam 2021

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập theo nguyên tắc kế toán thực tế phát sinh chứ không phải nguyên tắc kế toán tiền mặt. Còn Báo cáo lưu hành tiền tệ giúp giải thích sự thay đổi trong số dư tiền mặt cuối kì và đầu kì.

5. Các thuật ngữ liên quan

Như đã nói ở trên, Báo cáo lưu hành tiền tệ là Báo cáo tài chính tổng hợp được dùng để phản ánh tình hình thu chi tiền tệ của một doanh nghiệp. Khi lập Báo cáo lưu hành tiền tệ, nhân viên kế toán sẽ phải sử dụng các thuật ngữ liên quan như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính…

Hy vọng bài viết trên đã giải thích cho các bạn cash flow statement là gì, mục đích và tầm quan trọng của nó trong việc kinh doanh, vận hành của một doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!