SPLIT HAIRS LÀ GÌ

  -  

Kính kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách quan sát và theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 80 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi vì Hằng Tâm với Christopher Cruise prúc trách rưới.quý khách đã xem: Split hairs là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPLIT HAIRS and HANG IN THERE.

Bạn đang xem: Split hairs là gì

Trong bài học bây giờ, nhì thành ngữ ta học là SPLIT HAIRS và HANG IN THERE.

Mike’s quite upphối with his family situation these days. It’s not really a bad situation but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike’s mother’s brother. He often gossips about what relatives vì chưng, sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike’s upset but he’s trying to lớn help everyone mover the fences.

Hồi này Mike hơi bực bản thân vì tình trạng gia đình của anh ấy. Tình trạng ko tệ lắm nhưng lại chụ Ron của anh ý tạo bất hòa trong gia đình. Chú Ron là em của người mẹ Mike. Ông hay buôn dưa lê xấu về bà bé, đôi khi còn nặng nề lời. Mike bực bản thân dẫu vậy anh cố gắng giúp hòa giải hồ hết fan.

MAI LAN: So your uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives to be mad with each other. I hope this situation will go away soon.

Vậy là chú Ron của anh lại gắng, nói những chuyện không tử tế, tạo nên mái ấm gia đình giận nhau. Tôi hi vọng chứng trạng này cđợi xong.

MIKE: I hope so too. It’s no fun when brothers, sisters, cousins have conflicts. And all is caused by pettiness!

Tôi cũng hy vọng cầm. Thật là kỉm vui khi đồng đội, bà con lục sục. Mà toàn bộ chỉ bởi tính nhỏ dại mọn.

MAI LAN: So what has uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before.

Vậy thì chụ Ron chính xác làm cho gì? Tôi chỉ biết là mái ấm gia đình không vui cùng nhau nlỗi xưa.

MIKE: Well, uncle Ron is splitting hairs! He criticized relatives for very small details in their words, their work. It’s truly uncalled for!

Ồ, crúc Ron "split hairs". Ông chỉ trích phần đa bạn về đa số cụ thể nhỏ nhoi trong tiếng nói, Việc làm cho. Thực là không cần thiết.

MAI LAN: “Split hairs”? What’s the meaning of this term?.

"Split hairs"? Ý nghĩa trường đoản cú này là gì?

MIKE: Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S means argue about petty details, pay too much attention khổng lồ differences that are small and not important.

MAI LAN: So hairs are already small, splitting them means making them smaller, criticizing things that are unimportant.

Xem thêm: Các Cấp Độ Dị Nhân - Phân Loại Dị Nhân Marvel

Vậy nghĩa là tua tóc đã nhỏ dại, lại còn "chẻ tua tóc làm hai", chê trách nát rất nhiều điều ko quan trọng đặc biệt.

MIKE: Exactly that. He said cousin Larry didn’t greet hyên ổn properly, only saying “Hello, uncle Ron”, without bowing his head!

Thế kia. Chú nói cậu em Larry không chào chú đúng cách, chỉ nói "Chào chú Ron" cơ mà không cúi đầu !

MAI LAN: Gosh! That’s a bit too much! Uncle Ron should know members of the family treat hlặng well from their heart. Little details like that shouldn’t be the issue!

Chà! Hơi thừa đấy! Chú Ron phải ghi nhận là gia đình thực lòng quí chú. Chi huyết nhỏ dại những điều đó chưa hẳn là vấn đề.

MIKE: Last week, he called up cousin Beth and shouted at her because he thought Beth wasn’t respectful enough khổng lồ his friend when this person came lớn Beth’s restaurant for dinner.

Tuần trước chụ call phone đến cô em họ Beth, la lối lên vì chú nghĩ rằng Beth không lễ phép với người chúng ta của chú ý lúc ông này tới tiệm nạp năng lượng của Beth.

MAI LAN: I feel lượt thích laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around hyên. Please tell all khổng lồ take it easy & not be upmix. Even you, Mike. The person who’s losing is uncle Ron himself; he’s unhappy & people loses respect for hyên.

Tôi thấy ai oán cười Lúc nghĩ đến triệu chứng này. Chú Ron bới lục bình ra bọ với mọi tín đồ chung quanh mình. Bảo họ cđọng mặc nhiên. Cả anh nữa, Mike. Người đại bại thiệt chính là chụ Ron. Chú không vui nhưng mà phần nhiều bạn lại sút kính trọng crúc.

MIKE: You’re smart, Mai Lan. I’ll tell everyone to lớn hang in there. Hopefully, uncle Ron will change when we don’t resent hlặng và things will be better.

Cô sáng ý lắm, Mai Lan. Tôi vẫn bảo phần lớn người "hang in there". Hy vọng là chú Ron sẽ biến hóa lúc bản thân không chống đối crúc và mọi sự vẫn giỏi trông đẹp hẳn.

MAI LAN: “Hang in there”? What’s that?

“Hang in there”? Nghĩa là gì?.

MIKE: Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E means remain persistent và determined in difficult circumstances.

Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E tức là giữ vững tinh thần, kiên nhẫn trong khi gập trở ngại.

MAI LAN: Great! Yes, let all of us hang in there, keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He’ll realize that splitting hairs doesn’t bring any good to lớn anyone, himself, too!

Tốt! Đúng cầm cố, tất cả họ bắt buộc kiên trì, nhường nhịn chụ, bình thản. Một ngày làm sao đó crúc Ron đang không còn "splitting hairs". Chụ sẽ nhận thấy là chỉ trích nhỏ dại nhoi ko tác dụng mang lại ai, ngay cả mang đến chụ.

MIKE: Mai Lan, I know you’re hanging in there at your office. Your trùm is the “splitting hairs” type, criticizing people readily, but you keep your cool. You’re my idol in this matter.

Xem thêm: Ngọc Bổ Trợ Lux Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Lên Đồ Cho Lux

Mai Lan. Tôi biết là cô đang "hang in there", rất kiên nhẫn trong sngơi nghỉ có tác dụng. Xếp của cô cũng là loại "bươi bèo ra bọ", giỏi chỉ trích từng việc nhỏ tuổi, tuy nhiên cô vẫn cầm lại ý thức. Cô là thần tượng của mình về việc này !

MAI LAN: Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound?

Thôi nhưng mà, Mike. Anh chính là thần tượng của tôi về các phương diện. Nghe được không?

Hôm nay chúng ta vừa học tập nhị thành ngữ: SPLITTING HAIRS nghĩa là BỚI BÈO RA BỌ với HANG IN THERE nghĩa là GIỮ VỮNG TINH THẦN. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa gặp mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.