Số Tròn Chục Là Gì

  -  
Trong chương trình toán học, học sinh sẽ tìm hiểu về số tròn chục - những con số các em sẽ gặp nhiều ở mệnh giá tiền tệ. Cùng tìm hiểu cách đọc, viết và luyện tập các phép tính trong bài viết này.

1. Nhận biết số tròn chục

Hàng và lớp của số tự nhiên 

Số tròn chục là số hai chữ số, thuộc lớp đơn vị, gồm hàng chục và hàng đơn vị. Hàng đơn vị luôn có giá trị bằng 0.

Bạn đang xem: Số tròn chục là gì

Có hai cách đọc số tròn chục:

Cách 1: Đọc chữ số ở vị trí hàng chục kết hợp sau đó là chữ “mươi”, ngoại trừ số mười – 10.Cách 2: Đọc chữ số ở vị trí hàng chục kết hợp sau đó là chữ “chục”.

Xem thêm: Sau Would Rather Dùng Gì - Tất Tật Về Cấu Trúc Would Rather

2. Các phép tính liên quan

2.1. Phép cộng số tròn chục

Khi thực hiện phép cộng hai số tròn chục, ta cộng theo thứ tự từ phải sang trái, cộng hàng đơn vị với hàng đơn vị, cộng hàng chục với hàng chục.

Ví dụ 1: 30 + 20 = ?

 

0 cộng 0 bằng 0, ta viết 0

3 cộng 2 bằng 5, ta viết 5

Vậy 30 + 20 = 50

Ví dụ 2: 40 + 30 = ?

 

0 cộng 0 bằng 0, ta viết 0

4 cộng 3 bằng 7, ta viết 7

Vậy 40 + 30 = 70

2.2. Phép trừ số tròn chục

Khi thực phép trừ hai số tròn chục, ta trừ theo thứ tự từ phải sang trái, trừ hàng đơn vị với hàng đơn vị, trừ hàng chục với hàng chục.

Xem thêm: Phân Biệt Cân Bằng Động Là Gì, Cân Bằng Động Bánh Xe Mang Lại Lợi Ích Gì

Ví dụ 1: 40 - 10 = ?

 

0 trừ 0 bằng 0, ta viết 0

4 trừ 1 bằng 3, ta viết 3

Vậy 40 - 10 = 30

Ví dụ 2: 80 - 20 = ?

 

0 trừ 0 bằng 0, ta viết 0

8 trừ 2 bằng 6, ta viết 6

Vậy 80 - 20 = 60

3. Một số bài tập về số tròn chục

Bài 1: Tính nhẩm

20 + 70 = ?

Nhẩm: 2 chục + 7 chục = 9 chục

Vậy 20 + 70 = 90

40 + 10 = ?

Nhẩm: 4 chục + 1 chục = 5 chục

Vậy 40 + 10 = 50


50 - 30 = ?

Nhẩm: 5 chục - 3 chục = 2 chục

Vậy 50 - 30 = 20

90 - 50 = ?

Nhẩm: 9 chục - 5 chục = 4 chục

Vậy 90 - 50 = 40

Bài 2: Thực hiện phép so sánh

50 - 10 và 20

Ta có 50 - 10 = 40

4 > 2, 0 = 0

Vậy 40 > 20 nên 50 - 10 > 20

40 - 10 và 40

Ta có 40 - 10 = 30

3 Giải:

Số kẹo Hoa có sau khi được chị cho thêm 20 cái là:

30 + 20 = 50 (cái)

Số kẹo Hoa còn lại sau khi cho Minh 10 cái là:

50 - 10 = 40 (cái)

Vậy số kẹo mà Hoa có là: 40 cái

Đáp số: 40 cái

----------------------------

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình tự học và ôn tập tại nhà.