Số dư là gì

  -  

Mặc dù chúng nghe có vẻ giống nhau, nhưng có ự khác biệt giữa ố dư tài khoản và ố dư khả dụng. ố dư khả dụng ảnh hưởng trực tiếp đến hufa.edu.vnệc gửi hoặc rút tiền mặt,

NộI Dung:


Số dư Tài khoản so với Số dư Có sẵn

Mặc dù chúng nghe có vẻ giống nhau, nhưng có sự khác biệt giữa số dư tài khoản và số dư khả dụng. Số dư khả dụng ảnh hưởng trực tiếp đến hufa.edu.vnệc gửi hoặc rút tiền mặt, nhưng số dư tài khoản trong tài khoản ngân hàng cần có thời gian để cập nhật các thay đổi, tiền mặt tăng lên đối với tiền gửi hoặc tiền mặt giảm đối với khoản tiền rút. Bài hufa.edu.vnết này mô tả chi tiết ý nghĩa của số dư tài khoản và số dư khả dụng trong các tài khoản và sự khác biệt giữa số dư tài khoản và số dư khả dụng.

Bạn đang xem: Số dư là gì

*

Số dư tài khoản là gì?

Số dư tài khoản cho biết tổng số dư hiện tại tồn tại trong tài khoản công ty hoặc tài khoản cá nhân trong một thời kỳ cụ thể. Số dư hiện tại được cập nhật khi kết thúc hoạt động kinh doanh của ngân hàng mỗi ngày và nó vẫn giữ nguyên cho đến thời điểm đóng cửa ngân hàng vào ngày hôm sau. Do đó, khi mua hàng hoặc gửi tiền hoặc rút tiền bằng thẻ ghi nợ, số dư tài khoản sẽ không được cập nhật ngay lập tức. Nó sẽ được cập nhật trong hệ thống kế toán ngân hàng vào ngày hôm sau.

Số dư khả dụng là gì?

Số dư khả dụng trong tài khoản ngân hàng cho biết số tiền có sẵn trong tài khoản tại thời điểm truy cập. Điều đó có nghĩa là, khi một giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ ghi nợ hoặc gửi hoặc rút tiền qua máy ATM, nó sẽ ngay lập tức được cập nhật và cho biết là số dư khả dụng trong tài khoản ngân hàng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Binh Xập Xám Đơn Giản Dễ Hiểu Cho Người Chơi Mới Chơi

Khi xem xét về số tiền được chỉ ra trong số dư tài khoản và số dư khả dụng, có một số trường hợp hai giá trị này không bằng nhau, có nghĩa là số dư tài khoản nhiều hơn số dư khả dụng. Điều này chủ yếu là do số dư tài khoản được cập nhật mỗi ngày một lần trong một khoảng thời gian cụ thể sau khi tất cả các doanh nghiệp ngân hàng đóng cửa. Tuy nhiên, số dư khả dụng ngay lập tức được cập nhật vào thời điểm giao dịch. Ngay cả khi người đó không thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào, đôi khi có thể có sự khác biệt giữa hai số dư tài khoản này, do kết quả của hufa.edu.vnệc rút tiền đối với séc đã xuất trình.

Đôi khi sự khác biệt có thể gây ra sự nhầm lẫn cho khách hàng và cũng có khả năng cao hơn xảy ra sai sót khi cộng và khấu trừ các số liệu thông qua hệ thống kế toán. Nếu các giao dịch mua được thực hiện qua đêm hoặc người bán không yêu cầu các giao dịch mua từ tài khoản của khách hàng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến số dư tài khoản. Có một số trường hợp hiếm gặp, khi yêu cầu bồi thường có thể bị trì hoãn và tài khoản đã bị thấu chi. Do đó, luôn an toàn để lưu giữ tất cả các hồ sơ kế toán cho các lần tham chiếu sau này với báo cáo ngân hàng.

Xem thêm: Cách Chơi Dragon City Tren May Tinh, Tải Dragon City

Sự khác biệt giữa Số dư tài khoản và Số dư khả dụng là gì?

Kết luận, có thể nói rằng số dư khả dụng trong tài khoản ngân hàng cho biết chính xác số tiền có trong tài khoản tại thời điểm khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên, số dư tài khoản được cập nhật trong một khoảng thời gian cụ thể trong ngày, do đó, có thể có những trường hợp số dư tài khoản không được đối chiếu với số dư khả dụng.