SLEDGE LÀ GÌ

  -  
sledge /sledʤ/* danh từ- (như) sledge-hammer* danh từ- (như) sled* nội cồn từ bỏ & ngoại hễ từ- (như) sled
Dưới đấy là đầy đủ chủng loại câu bao gồm cất trường đoản cú "sledge", trong cỗ trường đoản cú điển Từ điển Anh - hufa.edu.vnệt. Chúng ta rất có thể xem thêm hồ hết mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp đề nghị đặt câu với trường đoản cú sledge, hoặc tìm hiểu thêm ngữ chình họa áp dụng tự sledge trong bộ từ điển Từ điển Anh - hufa.edu.vnệt

1. I rethành hufa.edu.vnên sitting there looking down at my sledge.

Bạn đang xem: Sledge là gì

Tôi ghi nhớ mình ngồi đó chú ý xuống chiếc xe trượt tuyết.

2. Oxen pull a heavy sledge round and round (8).

Bò vẫn kéo một tnóng mộc nặng nề đi vòng vòng (8) (Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:4).

3. There"s a dog trapped under the sledge but, miraculously, even this one emerges unharmed.

Một bé chó bị kẹt dưới xe pháo, nhưng lại thiệt khác thường, tất cả hầu như an toàn yên thân.

4. We paông chồng our clothing, food supply, & extra fuel onkhổng lồ our snowmobiles & sledge.

Chúng tôi khăn gói quần áo, thức ăn uống với nhiên liệu rồi hóa học lên xe cộ trượt tuyết với xe kéo.

5. Any wider and the fully laden sledge would sink to the bottom, dragging the dogs under.

Bất cứ đọng xe cộ tđuổi tuyết làm sao chnghỉ ngơi nặng sẽ chìm xuống lòng, kéo theo cả bọn chó.

Xem thêm: Jack Bnc Là Gì ? So Sánh Bnc Với Video Balun Là Gì ? So Sánh Bnc Với Video Balun

6. (Deuteronomy 25:4) Sharp stones & metal pieces embedded in the undersurface of the sledge slice the stalks.

Đá và phần lớn mẫu mã kim loại bén ngót, được đính dưới tnóng mộc, vẫn cắt qua thân lúa.

7. * Here are cattle for the burnt offering & the threshing sledge and the equipment of the cattle for the wood.

Ở trên đây có bò để triển khai lễ đồ thiêu, ván đạp lúa cùng thiết bị dụng bên trên mấy nhỏ trườn để gia công củi.

8. 17 Jehovah continues to comfort his people: “Look! I have sầu made you a threshing sledge, a new threshing instrument hahufa.edu.vnng double-edged teeth.

17 Đức Giê-hô-va thường xuyên an ủi dân Ngài: “Nầy, ta vẫn mang ngươi làm cho dòng bừa nhọn, thật new và bao gồm răng bén.

9. Apollo soon realizes that, although Rocky does not have his skill, he could deliver crippling, sledge-hammer lượt thích punches and is stubbornly determined khổng lồ keep fighting.

Apollo dần phân biệt rằng tuy nhiên Rocky ko thiết lập mọi khả năng như bản thân, anh ta vẫn tung ra các cú đnóng hiểm hóc, nhỏng búa vấp ngã, cùng cực kỳ khó khăn đánh bại.

10. A rod is used for tender blaông chồng cumin and a staff for cumin, but a sledge or cart wheel is used for grains with tougher chaff.

Xem thêm: Top 3 Phần Mềm Đo Fps Trong Khi Chơi Game (Update 2021), Top 3 Phần Mềm Đo Fps Trong Khi Chơi Game

Với tè hồi thì sử dụng chiếc gậy, đại hồi dùng mẫu đòn, còn phần đông hạt bao gồm vỏ cứng hơn nữa thì cán bởi xe cộ hoặc bánh xe cộ trườn.