Shrub là gì

  -  
Aao ước the best known is "Robyn Gordon", a small shrub up lớn 1.5 m (5 ft) high and wide which can flower 12 months of the year in subtropical climates.

Bạn đang xem: Shrub là gì


Trong số những người được nghe biết nhiều độc nhất là "Robyn Gordon", một một số loại cây bụi nhỏ lên đến mức 1,5 m (5 ft) cao và rộng rất có thể ra hoa 12 tháng trong thời gian sinh sống vùng khí hậu cận nhiệt đới gió mùa.
Shrubs and grasses include Schumannianthus dichotoma (shitalpati), Phragmites và Saccharum (sugarcane).
It is sold và grown as a garden plant, described as a large subtropical shrub capable of growing lớn đôi mươi feet in height.
loại cây này được giao thương mua bán với trồng có tác dụng cây xanh vào vườn cửa, được miêu tả nhỏng một cây bụi cận nhiệt đới gió mùa to có chức năng cải cách và phát triển mang lại đôi mươi feet độ cao.
It is usually an erect shrub và has linear leaves and groups of up to lớn fifty or more irregularly shaped, yellow flowers which are hairy on the outside.
Nó hay là 1 những vết bụi cây trực tiếp đứng với bao gồm lá lâu năm, thẳng và những đội lên tới mức năm mươi hoặc các ngoại hình lạ mắt, hoa màu xoàn tất cả lông sinh hoạt bên ngoài.
The larvae feed on Rosaceae herbs and shrubs (Potentilla, Rosa, Rubus) and some other plants (e.g. Helianthemum or birches, Betula).
Ấu trùng ăn uống Rosaceae herbs và shrubs (Potentilla, Rosa, Rubus) cùng some các loại thực đồ vật khác (e.g. Helianthemum or birches, Betula).
Creation of shrub swamps often follows a catastrophic sự kiện in a forested swamp (flood, cutting, fire, or windstorm).
Các váy lầy cây bụi được có mặt thường sau một sự trở thành tự nhiên và thoải mái vào một đầm lầy rừng (bạn hữu lụt, cháy, hoặc gió bão).
The elders are mostly shrubs, but two species are large herbaceous plants; all have sầu compound leaves.
Các loài cơm cháy (Sambucus) chủ yếu là cây bụi, cơ mà hai loại là cây Khủng, thân thảo; toàn bộ đều phải sở hữu lá kxay.
New Debbie, grab some shrubs from outside the Citibank on 47th and just stiông chồng them anyplace you see dirt.
Debbie bắt đầu, lặt vặt không còn cây con phía bên ngoài Citingân hàng trên phố 47 về phía trên với gặm bọn chúng ở bất cứ chỗ nào bao gồm đất.
Their trimming the lawn or shrubs might even make her feel better, knowing that the house now is no cause for reproach in the neighborhood.

Xem thêm: Các Cặp Đôi Khi Yêu Xa Cần Làm Gì Khi Yêu Xa ? 10 Điều Con Gái Nên Làm Khi Yêu Xa: Khi Say Đắm


Ngay cả vấn đề bọn họ góp chị giảm cỏ giỏi xén cây cũng có thể làm chị cảm thấy khỏe hơn vị biết rằng bên mình sẽ không là cớ nhằm bóng giềng chê trách nát.
It lives in dry, open savanmãng cầu, grasslvà và Karoo semidesert with shrub and tree cover at altitudes up to lớn 2,000 m (6,600 ft), but not in the driest & sandiest parts of the Namib và Kalahari Deserts.
Môi ngôi trường sống phù hợp của chúng là những xavan khô cùng mnghỉ ngơi, các đồng có và các bán hoang mạc Karoo với cây bụi cùng cây lớn gồm chiều cao tới khoảng tầm 2 nghìn m (6.600 ft); mặc dù hầu như vùng thô cằn tốt nhất của Namib với sa mạc Kalahari thì ko xuất hiện bọn chúng.
Brush holly is a spiny evergreen shrub, usually reaching a height of 1–2 m (3.3–6.6 ft) but able to attain 6–8 m (20–26 ft) in height.
Brush Holly là 1 cây bụi bao gồm tua thường xanh, thường xuyên cao khoảng chừng 1–2 m (3,3–6,6 ft) thỉnh thoảng hoàn toàn có thể đạt 6–8 m (20–26 ft).
Young shoots & buds from trees và shrubs during the spring period are also especially important to American blaông chồng bears emerging from hibernation, as they assist in rebuilding muscle and strengthening the skeleton and are often the only digestible foods available at that time.
Cành non với chồi tự các cây với cây bụi trong thời gian mùa xuân cũng đặc biệt quan trọng quan trọng đối với gấu Black mới thoát ra khỏi chính sách ngủ đông, bởi bọn chúng cung ứng desgin lại cơ bắp với có tác dụng dĩ nhiên xương cùng thường xuyên chỉ cần những một số loại thực phđộ ẩm dễ dàng tiêu hóa tất cả sẵn tại thời đặc điểm này.
The genus comprises about 370 species of trees và shrubs, roughly 300 of which are native to lớn tropical & southern Africa, about 5 lớn Madagasoto, some 25 khổng lồ tropical Asia and approximately 40 to lớn tropical America.
Chi gồm khoảng tầm 370 giống cây thân mộc với cây bụi, xấp xỉ 300 trong những đó có bắt đầu nhiệt đới gió mùa cùng miền nam châu Phi, khoảng chừng 5 loài trên Madagascar, 25 ở trong vùng nhiệt đới gió mùa châu Á cùng dao động 40 nằm trong vùng nhiệt đới châu Mỹ.
The park contains many species of trees and shrubs and holds at least four world records for documented tree & liana richness as well as three world records for diversity in woody plant species.
Vườn giang sơn này có tương đối nhiều giống cây và bụi cây cùng bao gồm ít nhất bốn kỷ lục thế giới mang lại cây dây leo cùng tài liệu đa dạng mẫu mã cũng tương tự bố kỷ lục thế giới về sự đa dạng mẫu mã trong số loài thực trang bị thân gỗ.
Socată or suc de soc is a traditional Romanian soft drink made from the flowers of the European elder (or elderberry) shrub, Sambucus nigra (soc in Romanian).
Socată giỏi suc de soc là một trong những loại nước ngọt gồm ga truyền thống lâu đời của România được gia công trường đoản cú hoa của cây bụi Sambucus châu Âu (hoặc Eldberry), Sambucus nigra (hoặc soc vào giờ đồng hồ România).
However, in a few places there is dense shrub composed almost exclusively of Acacia ehrenbergiamãng cầu and it may be assumed that this was originally the dominant natural vegetation of the Tihamah.

Xem thêm: Guess The Hero! - Guess The Hero For Dota 2


Tuy nhiên, trên một vài ba vị trí tất cả cây bụi xum xuê có hầu như là Acacia ehrenbergiamãng cầu cùng có thể giả định đây là loại ban sơ chiếm phần ưu cố trong thảm thực trang bị tại Tihamah.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M