Screed là gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ hufa.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ screed là gì, nghĩa của từ screed, screed nghĩa là gì trong tiếng việt

The screed takes the stockpile of material and spreads it over the width of the road and provides initial compaction. The free floating screed has become standard because of the smoothing or averaging effect it can have on the existing base course. A power screed assists in the smoothing out process by leveling out and/or vibrating the wet mixture. Alternatively, both coats can be applied with the plasterer using a t-bar to screed the final coat until it is plumb straight and square. Alternatively a decrease in material or a drop in speed will cause the screed to fall and the mat to be thinner. Since the only connection between the asphalt paver and the screed is the tow arm, the screed can float vertically relative to the paver. Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên hufa.edu.vn hufa.edu.vn hoặc của hufa.edu.vn University Press hay của các nhà cấp phép.


Bạn đang xem: Screed là gì

*

*

*Xem thêm: Dấu Hiệu Dính Tử Cung Có Nguy Hiểm Không? ? Dấu Hiệu + Cách Điều Trị Tốt Nhất

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}


Xem thêm: Tải Game Xếp Hình Cổ Điển - Tải Game Xếp Hình: Xếp Gạch Cổ Điển

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 {{#verifyErrors}}

{{message}}