Sau That Dùng Gì

  -  
*
*
*
thầy Duy TOEIC đã trả lời 3 năm trước

Động trường đoản cú tại vị trí trống là dạng gì thì không phụ thuộc vào that đâu nhé em. Em chớ quan sát vào that rồi đặt câu hỏi “sau that chọn gì?”. Đây là lối cân nhắc theo công thức, siêu cứng nhắc. Nó đang làm cho em cạnh tranh tiến bộ.

Bạn đang xem: Sau that dùng gì

Tgiỏi vào đó, em hãy nhìn vào cấu tạo của cả câu để đọc được chính xác mục đích của chỗ trống.

Ta biết, that mà lại tức thị “rằng” thì vùng sau nó cần là 1 mệnh đề (chủ ngữ + vị ngữ). Ví dụ:

○ My father said that my mother will retire.= Ba tôi nói rằng mẹ tôi đã về hưu.

Do kia, trong câu bên trên, sau that sẽ là 1 trong những mệnh đề (chủ ngữ + vị ngữ):

○ …suggested that + mệnh đề= …vẫn khuyến nghị rằng + mệnh đề

Vậy nguyên cả đoạn từ khu vực trống đến hết câu là một trong mệnh đề:

○ ——— shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers khổng lồ cửa hàng early

Ta thấy mệnh đề này gồm 1 rượu cồn trường đoản cú làm việc đầu câu (địa điểm trống) với một công ty ngữ (business) + một vị ngữ (should…) sau lốt phẩy. Vậy thì ví dụ đụng tự ở chỗ trống bắt buộc điền một vị ngữ nữa, tức là thiết yếu lựa chọn các lời giải (A) avoid, (B) avoided, (D) avoids.

Xem thêm: Ngày Đông Chí Là Ngày Gì ? Ngày Đông Chí Là Ngày Nào? Cập Nhật 2021

Do kia, đáp án đúng cần là (C) to avoid, là đụng từ dạng to-V, tức thị “để triển khai gì đó”, để chỉ mục đích cho câu tầm giá sau.

To avoid shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers lớn siêu thị early.= Để làm những gì đó cùng với shipping problems trong…………………………., các business nên encourage….

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Từ Block Face Là Gì, Tại Sao Lại Phải Block Fb Người Khác

Tóm lại:

○ …suggested that to lớn avoid shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to lớn siêu thị early.= …đang khuyến nghị rằng để làm những gì đó cùng với shipping problems trong…………………………., những business cần encourage….