Puberty là gì

  -  
the stage in people"s lives when they develop from a child into lớn an adult because of changes in their toàn thân that make them able to lớn have children:


Bạn đang xem: Puberty là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự hufa.edu.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


the stage in a person’s life when the person develops from a child into lớn an adult because of changes in the toàn thân that make the person able to have children
*

*

*

*Xem thêm: Tổng Hợp Các Phim Siêu Nhân Hay Nhất, Kinh Điển Gắn Liền Với Tuổi Thơ

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bộ Đội Biên Phòng Tiếng Anh Là Gì ? Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam Bằng Tiếng Anh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語