polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

20/08/2019 73,023

Bạn đang xem: polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

B. Poli (vinyl clorua).

Đáp án chủ yếu xác

C. Poli (etylen terephatalat).

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn đáp án B.

A sai. Polisaccarit là polime vạn vật thiên nhiên.

B trúng. Poli (vinyl clorua) được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng khớp vinyl clorua CH2=CH-Cl.

C sai. Poli (etylen terephatalat) được tổ hợp kể từ phản xạ trùng dừng etylenglicol và axit terephtalic.

D sai. Nilon-6,6 được tổ hợp kể từ phản xạ trùng dừng axit adipic và hexametyl diamin.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các polime nằm trong loại tơ tự tạo là

A. tơ tằm và tơ vinilon.

B. tơ nilón-6, 6 và tơ capron.

C. tơ visco và tơ xenlulo axetat

D. tơ visco và tơ nilon-6,6

Câu 2:

Poliacrilonitrin với bộ phận chất hóa học bao gồm những nhân tố là

A. C, H

B. C, H, Cl

C. C, H, N

D. C, H, N, O

Câu 3:

Tơ nào là tiếp sau đây nằm trong loại tơ tổng hợp?

A. tơ visco.

B. tơ nitron

Xem thêm: lời bài hát thùy chi giấc mơ trưa

C. tơ tằm.

D. tơ axetat.

Câu 4:

Chất nào là tại đây nằm trong loại poliamit?

A. Tơ olon.

B. Tơ visco

C. Tơ nilon-6,6.

 D.Tơ lapsan

Câu 5:

Cho những polime: poli (vinyl clorua), cao su thiên nhiên buna, cao su thiên nhiên lưu hóa, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, nilon-6; với từng nào polime mạch ko phân nhánh?

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Poli (metyl metacrylat) là hóa học rắn vô trong cả, với năng lực cho tới độ sáng truyền qua loa chất lượng.

(2) Cao su tổ hợp là loại vật tư polime tương tự động cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên.

(3) Người tớ phát hành xà chống bằng phương pháp đun lếu phù hợp hóa học bự và kiềm vô thùng kín ở t0 cao.

(4) Các amin đều độc.

(5) Dầu mỡ sau khoản thời gian rán, ko được dùng để làm tái mét chế trở thành nhiên liệu. Số tuyên bố trúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

TÀI LIỆU VIP VIETJACK