polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Các polime được pha chế kể từ phản xạ trùng hợp

Bạn đang xem: polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Polime này tại đây được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng khớp được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc na ná hiểu rằng Các polime được pha chế kể từ phản xạ trùng khớp, kể từ bại áp dụng giải những dạng bài xích luyện thắc mắc tương tự động.

Khái niệm phản xạ trùng hợp

- Phản ứng trùng khớp là phản xạ chất hóa học nhằm tổ hợp những phù hợp hóa học cao phân tử

- Phản ứng trùng khớp (addition polymerization) hoặc thường hay gọi là phản xạ trùng khớp chuỗi' là phản xạ tạo ra trở nên polymer với đôi mắt xích cơ phiên bản kết cấu tương tự động với monomer nhập cuộc phản xạ.

Polime này tại đây được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng hợp?

A. Poli(etylen terephtalat)

B. Protein

C. Nilon-6,6

D. Poli(vinyl clorua)

Đáp án chỉ dẫn giải 

Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng dừng.

Poli (vinyl clorua) được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng hợp

Đáp án D

Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng khớp là quy trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) tương tự nhau hoặc tương tự động nhau trở nên phân tử rất rộng lớn (polime)

Điều khiếu nại xẩy ra phản xạ trùng ngưng: monome nhập cuộc phản xạ trùng khớp nên với links bội hoặc là vòng thông thường bền hoàn toàn có thể banh ra

Các polime được pha chế kể từ phản xạ trùng hợp

Phản ứng trùng khớp là phản xạ chất hóa học nhằm tổ hợp những phù hợp hóa học cao phân tử

polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), poli(vinyl clorua) (PVC), poli(vinyl axetat) (PVA), poli(metyl metacrylat) (PMMA), poli(tetrafloetilen) (teflon), Nilon – 6 (capron), tơ nitron (olon), cao su đặc isoprene, cao su đặc clopren, cao su đặc buna.

Lưu ý:

+ Đồng trùng hợp: Cao su buna – N, cao su đặc buna – S.

+ Nilon – 6 (capron): cả trùng khớp và trùng dừng.

Tham khảo thêm

Các polime được pha chế kể từ phản xạ trùng ngưng

nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), lapsan, nilon-6,6 (đồng trùng ngưng), poli(phenol fomanđehit) (PPF) với 3 dạng: vật liệu bằng nhựa novolac, vật liệu bằng nhựa rezol, vật liệu bằng nhựa rezit, keo dán giấy ure fomanđehit.

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Nội dung nhận định và đánh giá này bên dưới đấy là đúng:

A. Polipropilen được pha chế bởi vì phản xạ trùng dừng.

B. Tơ enan được pha chế bởi vì phản xạ trùng khớp.

C. Trùng phù hợp axit ε-amino caproic nhận được policaproamit.

D. Monome dùng làm pha chế polime vô trong cả ko giòn (thuỷ tinh nghịch hữu cơ) là CH2= C(CH3) – COOCH3.

Xem đáp án

Đáp án D

A sai vì như thế polipropilen được pha chế bởi vì phản xạ trùng khớp.

B sai vì như thế Tơ enan được pha chế bởi vì phản xạ trùng dừng.

C sai vì như thế trùng dừng axit ε-amino caproic nhận được policaproamit.

D đích thị.

Câu 2. Dãy bao gồm những hóa học đều sở hữu tài năng nhập cuộc phản xạ trùng khớp là:

A. stiren; phenol; isopren; but-1-en.

B. Benzen; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.

C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

D. Axetilen; buta-1,3-đien; stiren; vinyl clorua.

Xem đáp án

Đáp án D

A sai: Phenol (C6H5OH) ko nhập cuộc phản xạ trùng khớp.

B sai: Benzen (C6H6) và toluen (C6H5CH3) ko nhập cuộc phản xạ trùng khớp.

C sai: cumen (C6H5CH(CH3)2) ko nhập cuộc phản xạ trùng khớp.

D đúng:

nCH≡CH \overset{t^{o}xt, p }{\rightarrow}(-CH=CH-)n (nhựa cupren)

nCH2=CH-CH=CH2 \overset{t^{o}xt, p }{\rightarrow} (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

Trùng phù hợp stiren

nC2H3Cl \overset{t^{o}xt, p }{\rightarrow}(-CH2CHCl-)n

Câu 3. Nội dung nhận định và đánh giá này sau đấy là đích thị về polime?

A. Tất cả những polime tổ hợp đều được pha chế bởi vì phản xạ trùng khớp.

B. Thủy tinh nghịch cơ học là vật tư vô trong cả, giòn và thông thường bền.

C. Protein là một trong loại polime vạn vật thiên nhiên.

D. Hầu không còn polime đều bên cạnh đó với tính mềm dẻo, tính đàn hồi và hoàn toàn có thể kéo trở nên sợi mềm, bền

Xem đáp án

Đáp án C

A. Sai vì như thế Các polime tổ hợp hoàn toàn có thể được pha chế bởi vì phản xạ trùng dừng hoặc trùng khớp.

Ví dụ: Các polime được pha chế kể từ phản xạ trùng ngưng

nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), lapsan, nilon-6,6 (đồng trùng ngưng)

B. Sai

C. Đúng, Protein là một trong loại polime vạn vật thiên nhiên với vô tơ tằm, lông rán, len.

D. Sai

Câu 4. Nhận ấn định này sau đấy là chủ yếu xác

A. Sợi bông, tơ tằm nằm trong loại polime nhân tạo

B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều nằm trong loại tơ tổ hợp.

C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là thành phầm của phản xạ trùng dừng.

D. Nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), lapsan là những polime được pha chế kể từ phản xạ trùng ngưng

Xem đáp án

Đáp án D

A. sai vì như thế Sợi bông, tơ tằm nằm trong loại polime tự động nhiên

B. sai vì như thế Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều nằm trong loại tơ thiên nhiên

C. sai vì  Polietilen và poli(vinyl clorua) là thành phầm của phản xạ trùng hợp

D. Đúng

Câu 5. Muốn tổ hợp 120 kilogam poli(metyl metacrylat) thì lượng của axit và ancol ứng nên dùng theo lần lượt là bao nhiêu? sành hiệu suất este hóa và trùng khớp theo lần lượt là 60% và 80%)

A. 215 kilogam và 80 kg

B. 171 kilogam và 82 kg

C. 65 kilogam và 40 kg

D. 170 kilogam và 82 kg

Xem đáp án

Đáp án A

Khối lượng metyl metacrylat: 120. (100/80) = 150 (kg)

C3H5COOH + CH3OH ⇆ C3H5COOCH3 + H2O

nCH2 = C(CH3) – COOCH3 \overset{xt,to}{\rightarrow} -(CH2-C(CH3)(COOCH3)-)-n

→ số mol ancol ngay số mol axit:

150.103/100 .60/100 = 2500 mol

Khối lượng ancol CH3OH: 2500.32 = 80000 (g) = 80(kg)

Khối lượng axit C3H5COOH: 2500.86 = 215000 (g) = 215 (kg)

PVC được pha chế kể từ khí vạn vật thiên nhiên theo đòi sơ đồ:

CH4 → C2H2 → CH2 = CHCl → PVC

Câu 6. Nhựa phenol fomanđehit được tổ hợp bởi vì cách thức đun rét phenol với:

A. CH3COOH vô môi trường thiên nhiên axit.

B. HCHO vô môi trường thiên nhiên axit.

Xem thêm: tù binh của ông trùm mafia

C. HCOOH vô môi trường thiên nhiên axit.

D. CH3CHO vô môi trường thiên nhiên axit.

Xem đáp án

Đáp án B

Nhựa phenol fomanđehit với 3 dạng:

Nhựa novolac: Cho phenol dư tính năng HCHO vô môi trường thiên nhiên acid thu vật liệu bằng nhựa novolac (mạch thẳng).

Nhựa Rezol: đun rét phenol và HCHO tỉ lệ thành phần mol 1 : 1,2 với xúc tác kiềm thu vật liệu bằng nhựa Rezol (mạch thẳng).

Nhựa Rezit: Lúc đun rét vật liệu bằng nhựa Rezol ở 150oC thu vật liệu bằng nhựa với cấu tạo không khí gọi là vật liệu bằng nhựa Rezit.

Câu 7. Polime này tại đây được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng ngưng

A. poli (metyl metacrylat).

B. poli (etylen terephtalat).

C. poli stiren.

D. poli acrilonitrin.

Câu 8. Polime này tại đây được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng ngưng

A. Poli (metyl metacrylat).

B. Poli (hexametylen-ađipamit).

C. Poli (vinyl clorua).

D. Poli (butađien-stiren).

Câu 9. Dãy những polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Polietilen; tơ nilon-6,6

B. Tơ lapsan; poli(vinyl clorua)

C. Tơ nitron; cao su đặc buna-S

D. Tơ nilon-7; poli (metyl acrylat)

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy những polime được pha chế bởi vì phản xạ trùng khớp là: Tơ nitron; cao su đặc buna-S

Tơ nitron (olon) là thành phầm trùng khớp của monome CH2=CH-CN.

Trùng phù hợp Buta-1,3-đien được cao su đặc buna.

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Cao su buna là thành phầm trùng khớp đa phần của

Câu 10. Dãy polime được tổ hợp kể từ phản xạ trùng dừng là

A. Poliisopren, tơ nitron, nilon-6

B. Polipropilen, poli(phenol-fomandehit), nilon-7

C. Tơ lapsan, nilon-6, poli(phenol-fomandehit)

D. Nilon-6,6, tơ nitron, polipropilen

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy polime được tổ hợp kể từ phản xạ trùng dừng là: Tơ lapsan, nilon-6, poli(phenol-fomandehit)

Tơ Lapsan ( tơ polieste): có không ít group este, pha chế theo đòi phản xạ trùng dừng, cấu tạo mạch trực tiếp (poli este)

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + nHO-CH2-CH2-OH \overset{xt, t^{o} }{\rightarrow}

axit terephtalic                      etylen glicol

(−CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)−n + 2H2O

(Poli(etylen-terephtalat) (tơ lapsan))

Tơ nilon-6 (tơ capron) là loại tơ tổ hợp, được pha chế kể từ phản xạ trùng dừng ε -amino caproic và phản xạ trùng khớp caprolactam.

Câu 11. Trong những polime sau: polistiren; tơ lapsan; nilon-6,6; tơ tằm; thủy tinh nghịch hữu cơ; tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron, số polime trùng dừng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 12. Dãy bao gồm những hóa học dùng làm tổ hợp cao su đặc Buna-S là

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 .

B. CH2=CH-CH=CH2, sulfur.

C. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

D. CH2=CH-CH=CH2, CH3CH=CH2

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy bao gồm những hóa học dùng làm tổ hợp cao su đặc buna-s là CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

Cao su buna-S được pha chế kể từ phản xạ đồng trùng khớp buta-1,3-đien và stiren:

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-C6H5→ (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n.

Câu 13. Nhận ấn định đích thị là:

A. Cao su là polime vạn vật thiên nhiên của isoprene.

B. Sợi xenlulozơ hoàn toàn có thể bị đepolime hóa Lúc bị đun rét.

C. Monome là đôi mắt xích cơ phiên bản vô phân tử polime.

D. Polime là những phù hợp hóa học với phân tử khối rất rộng lớn, bởi nhiều đơn vị chức năng nhỏ (mắt xích) links cùng nhau tạo ra.

Xem đáp án

Đáp án D

D. Polime là những phù hợp hóa học với phân tử khối rất rộng lớn, bởi nhiều đơn vị chức năng nhỏ (mắt xích) links cùng nhau tạo ra.

Câu 14. Từ monome nào tại đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?

A. CH2=CH-COOCH3.

B. CH2=CH-OCOCH3.

C. CH2=CH-COOC2H5.

D. CH2=CH-CH2OH.

Xem đáp án

Đáp án B

Từ monome CH2=CH-OCOCH3 có thể điều chế được poli(vinyl ancol)

nCH2=CH-COO-CH3 \overset{Xt, lớn, p}{\rightarrow} [-CH2-CH(OOCCH3)-]n

[-CH2-CH(OOCCH3)-]n + NaOH \overset{to}{\rightarrow} (-CH2-CH(OH)-)n + CH3COONa

Câu 15. Phát biểu không đúng là

A. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit (C6H10O5)n tuy nhiên xenlulozơ hoàn toàn có thể kéo sợi, còn tinh nghịch bột thì ko.

B. Len, tơ tằm,tơ nilon thông thường bền với nhiệt độ và không trở nên thuỷ phân vô môi trường thiên nhiên axit hoặc kiềm.

C. Phân biệt tơ tự tạo và tơ tựnhiên bằng phương pháp thắp, tơ bất ngờ cho tới mùi hương khét.

D. Đa số những polime đều không mờ tương đối bởi lượng phân tử rộng lớn và lực links phân tử

Câu 16. Cho những polime sau: (-CH2 – CH2-)n; (- CH2- CH=CH- CH2-)n; (- NH-CH2-CO-)n.Công thức của những monome nhằm Lúc trùng khớp hoặc trùng dừng đưa đến những polime bên trên theo lần lượt là

A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH.

B. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, NH2- CH2- COOH.

C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH.

D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH.

Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng tư liệu liên quan 

  • Polime này tại đây được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng ngưng
  • 180 thắc mắc trắc nghiệm với đáp án Hóa học tập lớp 12: Amin - Amino axit - Protein
  • Lý thuyết hóa 12 chương 3: Amin, Amino axit và Protein
  • Trắc nghiệm Hóa học tập lớp 12: Chương 3 - Amin - Amino axit - Protein

Trên phía trên VnDoc đang được trình làng Polime này tại đây được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng hợp tới độc giả. Để với thành phẩm cao hơn nữa vô kì đua, VnDoc xin xỏ trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học tập, Thi trung học phổ thông Quốc gia môn Vật Lý, tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một trong những tư liệu thắc mắc tương quan

Xem thêm: tony tv nấu an

  • Polime này tại đây nằm trong loại polime phân phối tổng hợp
  • Polime này ko tan vào cụ thể từng dung môi và vững chắc nhất về mặt mũi hóa học
  • Tơ poliamit thông thường bền vô hỗn hợp axit và hỗn hợp kiềm
  • Polime này tại đây nằm trong loại polime thiên nhiên
  • Chất nhập cuộc phản xạ trùng khớp đưa đến polime là
  • Polime này tại đây được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng ngưng