Oppression Là Gì

  -  
The destiny of the Korean people is not to lớn suffer in the bondage of oppression, but to thrive sầu in the glory of freedom.

Bạn đang xem: Oppression là gì


Số mệnh của fan Triều Tiên là chưa phải đau đớn bên dưới sự áp bức bầy tớ, cơ mà là trở nên tân tiến trong vinch quang đãng của thoải mái.
Can you reHotline the names of mighty political or religious leaders who during your lifetime bitterly oppressed God’s people?
Quý Khách có lưu giữ thương hiệu đều đơn vị chỉ đạo bao gồm trị hoặc tôn giáo đầy quyền lực tối cao từng lũ áp dân Đức Chúa Ttách một giải pháp mọi rợ không?
Granted, by inviting his listeners to lớn accept his yoke, Jesus was not offering immediate relief from all oppressive conditions then current.
Đúng là lúc mời bạn nghe nhận rước ách ngài, Chúa Giê-su không hẹn đang giải bay chúng ta ngay lập tức chớp nhoáng khỏi tất cả phần đông chứng trạng áp bức sẽ ra mắt.
Tình yêu thương thương thơm vừa đủ của Đấng Ky Tô hạn chế và khắc phục các cám dỗ để triển khai sợ hãi, nghiền buộc, bắt nạt, hoặc áp bức.
Edict after edict was issued by the prefects, who honestly endeavoured lớn stop the arbitrariness and the oppression inherent in the system . . .
Các thái thú phát hành hết nhan sắc lệnh này mang lại dung nhan lệnh không giống, họ thật thà nỗ lực chận đứng tính chuyên quyền và sự áp bức vốn tất cả trong hệ thống làm phu...
But I can tell you, this is the moment to celebrate through connecting ourselves with those people in the street và expressing our support lớn them and expressing this kind of feeling, universal feeling, of supporting the weak và the oppressed to create a much better future for all of us.
Nhưng tôi nói theo một cách khác cùng với chúng ta, đấy là thời điểm rất cần được ghi dìm trải qua câu hỏi kết nối chúng ta cùng với những người dân trên đường nhằm giãi bày sự cỗ vũ so với bọn họ cùng biểu lộ cảm nghĩ này, một cảm giác chung, về việc cỗ vũ những người dân nghèo khó, nhỏ xíu yếu ớt cùng những người bị áp bức nhằm tạo thành một tương lai xuất sắc trông đẹp hẳn mang đến tất cả họ.
(Isaiah 8:18; Hebrews 2:13) Throughout the world the cries of oppressed people can be heard, but by & large, human governments are unable khổng lồ help them.
(Ê-không đúng 8:18; Hê-bơ-rơ 2:13) Trên khắp thế giới, fan ta rất có thể nghe thấy giờ kêu la của rất nhiều tín đồ bị đối xử bạo ngược, nhưng mà nói phổ biến, các chính quyền loài fan không có chức năng góp bọn họ.
Chúng tôi học tập được lời hứa về Nước Trời—Tức là Đức Giê-hô-va sắp đến sửa sa thải sự nghèo khổ và áp bức trên quả đât.
According to the Theological Wordbook of the Old Testament, edited by Harris, Archer, and Waltke, the original language root of the word translated “oppression” relates to lớn “the burdening, trampling, và crushing of those lower in station.”
Theo cuốn nắn “Ngữ vựng Thần học tập Cựu ước” (Theological Wordbook of the Old Testament, do Harris, Archer, cùng Waltke thống trị bút), vào tiếng nguim thủy thì chữ dịch ra là “sách-thủ tiền-tài” có nghĩa “bức hiếp, hiếp đáp đáp, đè bẹp người nghèo khó”.
From oppression and from violence he will redeem their soul, and their blood will be precious in his eyes.” —Psalm 72:12-14.
Người đã chuộc linh-hồn chúng ta khỏi sự hà-hiếp với sự hung-bạo; cũng biến thành xem tiết bọn họ là quí báu” (Thi-thiên 72:12-14).
Many feel oppressed and live sầu in dread of being expelled from the community —a terrible prospect for one who has never experienced life outside.

Xem thêm: Cách Chơi Jackpot 6/55 - Luật Chơi Vé Số Power 6/55


Nhiều tín đồ cảm giác bị ức chế với sinh sống vào nỗi sốt ruột bị cộng đồng tẩy chay—một viễn chình ảnh đáng sợ đối với một người chưa hề biết quả đât bên phía ngoài.
Military leaders và Dutch politicians believed they had a moral duty khổng lồ không lấy phí the native Indonesian peoples from indigenous rulers who were considered oppressive, backward, or disrespectful of international law.
Các chỉ huy quân sự chiến lược cùng thiết yếu trị gia Hà Lan đã bảo rằng bọn họ tất cả trách nát nhiệm đạo đức nhằm giải pchờ những người dân dân Đông Ấn khỏi phần đa kẻ cai trị phiên bản địa, tức phần đa kẻ áp bức dân chúng, không tân tiến hoặc ko tôn trọng pháp luật thế giới.
(Romans 2:13-16) Hammurabi, an ancient Babylonian lawgiver, prefaced his law code as follows: “At that time named me to lớn promote the welfare of the people, me, Hammurabi, the devout, god-fearing prince, khổng lồ cause justice lớn prevail in the lvà, to destroy the wicked and the evil, that the svào might not oppress the weak.”
Một đơn vị lập chế độ Ba-by-lôn rất lâu rồi là Hammarabi ghi lời tựa cỗ công cụ của ông nhỏng sau: “Thời kia tôi được giao phó các bước kiếm tìm tìm tác dụng đến dân, thiết yếu tôi là Hammurabi, một quan lại trưởng tận tụy, kính trời, tạo nên công lý ngự trị vào xứ, diệt trừ gian ác, ngõ hầu kẻ mạnh bạo ko hiếp đáp kẻ yếu”.
When a delegation asked hyên khổng lồ remove sầu some of the oppressive measures, he failed to lớn heed mature advice from his older counselors and commanded that the people’s yoke be made heavier.
Khi một đội fan đại diện thay mặt dân cho xin vua một số loại bớt một vài gánh nặng, ông không nghe lời khuyên ổn nhuần nhuyễn của rất nhiều núm vấn lớn tuổi cùng chỉ thị tạo nên ách của dân chúng nặng trĩu hơn.
IN A world where disasters happen daily, it is truly comforting khổng lồ know that as the Bible proclaims, war, crime, hunger, and oppression will soon end.
TRONG một nhân loại vị trí cơ mà thảm hại xẩy ra từng ngày, quả thật bọn họ được yên ủi lúc biết rằng chẳng bao lâu nữa chiến tranh, tội ác, đói kém và sự áp bức sẽ không hề, nlỗi Kinh Thánh vẫn báo trước.
(Xuất Ê-díp-đánh Ký 3:1-10) Thiên sứ đọng Đức Chúa Ttách hiện ra thuộc Ghê-đê-ôn để chỉ định ông cứu giúp Y-sơ-ra-ên ra khỏi chình họa áp bức.
In addition khổng lồ those two essential characteristics the following characteristics are, in my opinion, relevant: either a comtháng geographical origin, or descent from a small number of common ancestors; a comtháng language, not necessarily peculiar lớn the group; a comtháng literature peculiar lớn the group; a comtháng religion different from that of neighbouring groups or from the general community surrounding it; being a minority or being an oppressed or dominant group within a larger community.
Ngoài hai đặc điểm cơ bạn dạng này, theo tôi, các Điểm sáng dưới đây tất cả liên quan: bao gồm bắt đầu địa lý thông thường, hoặc có xuất phát từ một số ít tiên tổ chung; một ngữ điệu thông dụng, không tuyệt nhất thiết là đặc thù của nhóm; một văn phiên bản thông thường quan trọng đặc biệt đối với nhóm; một tôn giáo rộng rãi không giống với tôn giáo của những đội nhẵn giềng hoặc trường đoản cú cộng đồng tầm thường xung quanh nó; là 1 trong những tphát âm số hoặc là một trong những team bị áp bức hoặc chỉ chiếm ưu cầm cố trong một xã hội to hơn.
Canaanite King Jabin had oppressed the Israelites for đôi mươi years when God had the prophetess Deborah motivate Judge Barak lớn take action.
Vua Ca-na-an là Gia-bin đã đàn áp dân Y-sơ-ra-ên vào 20 năm, cùng Đức Chúa Ttách dùng đàn bà tiên tri Đê-bô-ra shop quan lại xét Ba-rác ra tay hành động.
Driven back at times, they willed their way north to form the line that today divides the oppressed và the free.

Xem thêm: Sự Hứng Thú Tiếng Anh Là Gì, Hứng Thú Trong Tiếng Anh Là Gì


Đôi thời điểm bị đánh lui, họ vẫn quyết trọng điểm tiến về phía bắc để khiến cho rạng rỡ giới ngày nay phân tách cắt thành phía hai bên tự do thoải mái và bị bọn áp.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M