omega đó là một tiểu tinh tinh vô song

Tên truyện: “Omega cơ là 1 trong những Tiểu Tinh Tinh Vô Song”​

Bạn đang xem: omega đó là một tiểu tinh tinh vô song

Tác giả: Thanh Thanh Diệp​

Editor: Chentranho

Thể loại: Đam mỹ, và lắng đọng, ABO, khuôn viên trường

Nguồn CV: Wikidth

Số Chương: 74

Tình trạng: Hoàn

Nhân vật chính: Mạnh Phiên x Phí Chuẩn

Giới thiệu một câu: Tiểu Omega lại sở hữu công ty ý xấu xí gì vậy?

Xem thêm: one piece tập 945

Ý tưởng: Đừng Đánh Giá người xem vày vẻ hình thức, mỗi người đều phải sở hữu những điểm lan sáng sủa riêng rẽ.

Mục lục

Văn án / Chương 1 / Chương 2 / Chương 3 / Chương 4 / Chương 5 / Chương 6 / Chương 7 / Chương 8 / Chương 9 / Chương 10 / Chương 11 / Chương 12 / Chương 13 / Chương 14 / Chương 15 / Chương 16 / Chương 17 / Chương 18 / Chương 19 / Chương đôi mươi

Chương 21 / Chương 22 / Chương 23 / Chương 24 / Chương 25/ Chương 26 / Chương 27 / Chương 28 / Chương 29 / Chương 30 / Chương 31 / Chương 32 / Chương 33 / Chương 34 / Chương 35 / Chương 36 / Chương 37 / Chương 38 / Chương 39 / Chương 40

Chương 41 / Chương 42 / Chương 43 / Chương 44 / Chương 45 / Chương 46 / Chương 47 / Chương 48 / Chương 49 / Chương 50 / Chương 51 / Chương 52 / Chương 53 / Chương 54 / Chương 55 / Chương 56 / Chương 57 / Chương 58 / Chương 59 / Chương 60

Chương 61 / Chương 62 / Chương 63 / Chương 64 / Chương 65 / Chương 66 / Chương 67 / Chương 68 / Chương 69 / Chương 70 / Chương 71 / Chương 72 / Chương 73 / Chương 74

HOÀN

Xem thêm: kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là