NARROW MINDED LÀ GÌ

  -  
It should reassure us that Jehovah is above sầu the narrow-minded religious hostility that permeates the world today.

Bạn đang xem: Narrow minded là gì


Như vậy cam kết cùng với chúng ta rằng Đức Giê-hô-va không gật đầu sự thù nghịch tôn giáo nhỏ hòi vẫn tỏa khắp bên trên thế giới thời nay.
Many people who believe sầu that ‘there is good in all religions’ might consider it narrow-minded to think otherwise.
phần lớn fan vốn cho rằng «đạo nào thì cũng dạy dỗ điều tốt» có thể nhận định rằng ai nghĩ theo hướng khác hơn hoàn toàn như là vậy là gồm chất xám thiển cận.
Schlieffen was perhaps the best-known contemporary strategist of his time, although criticised for his "narrow-minded military scholasticism."
Schlieffen chắc hẳn rằng là nhà kế hoạch danh tiếng độc nhất vào thời đại của ông, mặc dù bị chỉ trích bởi vì "Chủ nghĩa gớm viện quân sự" thiển cận của bản thân mình.
He used the occasion lớn present what he knew khổng lồ be the truth, whether he was considered narrow-minded or not.
Ông sẽ nhân cơ hội kia để trình bày phần đa gì cơ mà ông biết về lẽ thiệt, cho dù bọn họ bao gồm coi ông là người dân có đầu óc thiển cận hay không.
If your workmate were lớn dem& that you change your view of smoking, would that not make hyên ổn narrow-minded và intolerant?
Nếu đồng nghiệp buộc chúng ta cần biến hóa cách nhìn về việc thuốc lá, chẳng yêu cầu đó mới là hẹp hòi cùng cầm chấp sao?
15 A self-centered attitude can lead lớn one’s being self-righteous, which, in turn, can cause a person to lớn become narrow-minded, presumptuous.
15 Thái độ vị kỷ cũng rất có thể dẫn tới việc một bạn từ bỏ cho doanh nghiệp là vô tư, rồi bạn ấy có thể trở yêu cầu dong dỏng hòi, từ phụ.
She also recorded songs by Ansel Cridl& of The Meditations, including "Narrow Minded Man", a response to The Meditations" chauvinistic "Woman is Like a Shadow".
Bà đã và đang thu âm các bài hát của Ansel Cridl& của The Meditations, bao gồm "Narrow Minded Man", một lời phúc đáp trao chuốt đến "Woman is Like a Shadowg" của The Medations.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Map Tổng Hợp 49.0, Map Tong Hop 49


In contrast, the Samaritans found that the message of the good news ignored class distinctions, và thus it differed greatly from the narrow-minded thinking of the Pharisees.
Nhưng bạn Sa-ma-ri thì nhận ra vào tin mừng không tồn tại sự phân biệt ách thống trị, cùng chính vì như vậy thông điệp này khác hẳn cùng với lối cân nhắc hạn hẹp hòi của tín đồ Pha-ri-tê mê.
3 Some persons who feel there is good in all religions consider it narrow-minded lớn believe sầu that God would not accept most people no matter what their religion.
3 Một số người cho rằng tất cả điều giỏi vào phần nhiều tôn giáo, bởi thế họ nghĩ rằng những người bao gồm lao động trí óc hẹp hòi thì mới có niềm tin rằng Đức Chúa Ttránh không gật đầu đồng ý đa số bạn dù là họ theo tôn giáo gì đi nữa.
This gives the impression that we are narrow-minded, if not closed-minded, lượt thích the religious leaders of Jesus’ day, who tended khổng lồ burden others with their endless regulations.
Làm chũm sẽ gây ấn tượng họ là người có lao động trí óc hạn hẹp hòi giỏi còn ngoan nuốm nữa, y hệt như những công ty chỉ huy tôn giáo vào thời Chúa Giê-su; họ hay đặt trọng trách trên tín đồ khác vì vô vàn công cụ lệ của mình.
(Matthew 5:20) The sharp contrast between the divine justice exemplified by Jesus and the narrow-minded self-righteousness of the scribes & Pharisees was the cause of frequent contentions amuốn them.
Sự tương làm phản rõ rệt giữa sự công bình của Đức Chúa Trời qua gương của Chúa Giê-su Christ với sự từ cho rằng vô tư của những thầy thông giáo với tín đồ Pha-ri-si gồm đầu óc nhỏ bé hòi đang khiến cho hai bên thường xuyên tranh cãi xung đột nhau.
Geymonat points out in his book Galileo Galilei: “Narrow-minded theologians who wanted to lớn limit science on the basis of biblical reasoning would vị nothing but cast discredit upon the Bible itself.”
Geymonat nêu ra: “Những bên thần học tập với đầu óc eo hẹp ước ao giới hạn kỹ thuật dựa vào sự tư duy Kinh-thánh không có tác dụng được gì xung quanh Việc làm giảm uy tín của thiết yếu cuốn Kinh-thánh”.
On the other hand, a haughty, self-centered spirit might cause us to be narrow-minded, impatient, and bitter, like the murmuring, stiff-necked Israelites who tormented Moses. —Numbers 20:2-5, 10.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Game Hay Miễn Phí Cho Điện Thoại Android, Google Play Trò Chơi


Ngược lại, niềm tin sang chảnh và bốn kỷ chắc rằng đang khiến cho chúng ta có đầu óc bé hòi, nóng nảy với nóng bức, y như dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng cứng cổ sẽ có tác dụng Môi-se khổ não (Dân-số Ký 20:2-5, 10).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M