năng lượng của ống dây tự cảm tỉ lệ với

Câu hỏi:

29/05/2020 36,579

Bạn đang xem: năng lượng của ống dây tự cảm tỉ lệ với

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện ống dây

B. bình phương độ mạnh loại năng lượng điện nhập ống dây

Đáp án chủ yếu xác

C. căn bậc nhị lượt độ mạnh loại năng lượng điện nhập ống dây

D. một bên trên bình phương độ mạnh loại năng lượng điện nhập ống dây

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án B.

Ta đem W=Li22, vậy tích điện kể từ ngôi trường nhập ống chão tỉ lệ thành phần với bình phương độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện ống dây

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ thông riêng biệt của một mạch kín dựa vào vào

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện mạch

B. năng lượng điện trở của mạch

C. chiều lâu năm chão dẫn

D. thiết diện chão dẫn

Câu 2:

Điều nào là tại đây không đúng Lúc nói đến thông số tự động cảm của ống dây?

A. tùy thuộc vào số vòng chão của ống

B. dựa vào thiết diện ống

C. ko tùy thuộc vào môi trường thiên nhiên xung quanh

D. đem đơn vị chức năng là H (henry)

Câu 3:

Ống chão 1 đem nằm trong thiết diện với ống chão 2 tuy nhiên chiều lâu năm ống và số vòng chão đều nhiều hơn nữa gấp hai. Tỉ sộ thông số tự động cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1

Xem thêm: đi đến nơi có gió tập 12

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 4:

Một ống chão đem thông số tự động cảm 0,1 H đem loại năng lượng điện 200 mA chạy qua chuyện. Năng lượng kể từ thu thập ở ống chão này là

A. 2 mJ

B. 4 mJ

C. 2000 mJ

D. 4 J

Câu 5:

Một chão dẫn đem chiều lâu năm xác lập được cuốn bên trên trên ống dây khá dài l và nửa đường kính ống r thì đem thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chão dẫn bên trên trên ống đem nằm trong chiều lâu năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp hai thì thông số kể từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH

Câu 6:

Một ống chão 0,4 H đang được thu thập một tích điện 8 mJ. Dòng năng lượng điện qua chuyện nó là

A. 0,2 A

B. 22 A

C. 0,4 A

D. 1 A

TÀI LIỆU VIP VIETJACK