MONKEY LÀ GÌ

  -  
an animal that lives in hot countries, has a long tail, and climbs trees. Monkeys are primates (= the group of animals that are most like humans) .


Bạn đang xem: Monkey là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ hufa.edu.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


any of a group of mammals that usually have flat faces và long tails, esp. any of the smaller mammals in this group
*

lớn read or consider something quickly in order khổng lồ underst& the main points, without studying it in detail

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Trẻ Mọc Răng Sớm Có Sao Không? Cách Chăm Sóc Như Thế Nào? ? Cách Chăm Sóc Như Thế Nào

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Download Game Đánh Bài Nhất Nhì Ba (Nhatnhiba) Miễn Phí, Game Đánh Bài Tiến Lên Nhất Nhì Ba Online

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message