Misfortune là gì

  -  
misfortune /mis"fɔ:tʃn/* danh từ- sự rủi ro khủng hoảng, sự bất hạnh- điều rủi ro, điều hoạ!misfortunes never come alone (singly)- hoạ vô 1-1 chí
Dưới đấy là các mẫu câu tất cả đựng tự "misfortune", trong cỗ từ bỏ điển Từ điển Anh - hufa.edu.vnệt. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm mọi mẫu mã câu này để đặt câu vào trường hợp nên đặt câu cùng với tự misfortune, hoặc tìm hiểu thêm ngữ chình họa thực hiện từ misfortune vào bộ trường đoản cú điển Từ điển Anh - hufa.edu.vnệt

1. A misfortune!

Một bất hạnh!

2. Our misfortune was never ending.

Bạn đang xem: Misfortune là gì

Sự bất hạnh của bọn chúng thần không hoàn thành được

3. But when misfortune strikes, they disappear.

Nhưng Lúc gồm thiến nàn thì họ bặt tăm.

4. Job suffered sickness and personal misfortune.

Gióp đau buồn vị có căn bệnh cùng bị bất hạnh.

5. Shis is the reason for your misfortune.

Đó là nguyên nhân cho sự xấu số của anh ấy.

6. And blaming misfortune is just plain weakness.

Và đổ vượt mang lại vận sui chỉ là sự kỉm cỏi rõ ràng.

7. To ignore this, would bring great misfortune.

Nếu quên điều đó vẫn mang lại tai họa lớn.

8. It lends such an elegance lớn our misfortune!

hufa.edu.vnệc đó giúp tăng lên tao nhã cho hufa.edu.vnệc xấu số của chúng ta

9. There is no bigger misfortune than to die alone,

Không bao gồm xấu số làm sao to hơn là bị tiêu diệt một mình.

10. You alone are responsible for the misfortune that has befallen Camelot.

Chỉ bản thân cậu sở hữu trách nhiệm đến tai ương vừa giáng xuống Camelot.

Xem thêm: Sinh Học 12 Bài 44: Chu Trình Sinh Địa Hóa Là Gì, Chu Trình Sinh Địa Hóa

11. Human wisdom has proved sadly lacking, leading to misfortune & despair.

Sự sáng suốt của loài người đã trầm trồ thiếu hụt sót trầm trọng, dẫn tín đồ ta mang đến địa điểm bất hạnh và tuyệt vọng.

12. After continual misfortune ( and deaths ) , the owner banished it lớn the attic .

Sau các xấu số ( cùng cả những chiếc bị tiêu diệt ) liên tiếp xảy ra , người chủ sở hữu đã tống nó lên gác xnghiền .

13. It was indeed “intervention on behalf of someone suffering misfortune or digăng.”

Thật nuốm, sẽ là “sự can thiệp nhằm cứu vớt bạn như thế nào lâm nạn hoặc đau khổ”.

14. I see you"re blending in and hiding aý muốn your brothers of misfortune.

Anh thấy crúc em sẽ tkiểm tra trộn Và " nhân vật núp " vào cái bè phái chúng ta nghèo đói đấy.

15. If misfortune befalls Xiao Qiao will you still fight a war of honor?

Vạn nhất nhị tẩu chạm mặt nguy hiểm, huynh vẫn đã cố gắng quân tử chiến chứ?

16. In Job’s case, he had lived a good life, seemingly sheltered from misfortune.

Trong trường phù hợp của Gióp, ông đang sống một cuộc sống đạo đức nghề nghiệp với giống như được che chở khỏi tai họa.

17. Better for a woman khổng lồ have sầu a little misfortune for her, you know?

Thê có xuất sắc ko lúc đàn bà lốt bí mật của họ?

18. 12 You should not gloat over your brother’s day on the day of his misfortune,+

12 Ngươi chớ hể hả về ngày của anh em bản thân, là ngày bạn gặp tai vạ,+

19. The fact that we have believed for so long, that is truly our real misfortune.

Thực tế nhưng bọn họ sẽ tin thừa lâu, chính là thực thụ xấu số của công ty chúng tôi.

đôi mươi. Obhufa.edu.vnously we suffer a little when some misfortune befalls us, but envy requires us khổng lồ suffer all good fortune that befalls everyone we know!

Hiển nhiên, bọn họ khổ cực một chút ít khi một số điều rủi ro xảy ra mang đến chúng ta, tuy nhiên lòng ghen tị bắt họ bắt buộc khổ sở lúc toàn bộ điều may mắn giỏi lành xảy đến mang đến phần đông fan mà bản thân biết!

21. The king , who would fain keep his dear child from the misfortune , gave orders that every spindle in the whole kingdom should be burnt .

Xem thêm: Năng Lượng Hóa Thạch Là Gì, Năng Lượng Hóa Thạch: Những Lối Thoát Đang Mở Ra

Đức vua , do rét lòng ước ao đứa con quan tâm của bản thân thoát khỏi xấu số , liền chỉ định toàn bộ các con thoi vào tổng thể quốc gia yêu cầu lấy đi thiêu hủy .

22. Rikyū presented each of his guests with a piece of the equipment as a souvenir, with the exception of the bowl, which he shattered, as he uttered the words: "Never again shall this cup, polluted by the lips of misfortune, be used by man."

Rikyū khuyến mãi ngay từng vị khách hàng một các loại tkiểm tra nỗ lực có tác dụng kỷ niệm, trừ chén bát uống tkiểm tra, nhưng mà ông đập vỡ vạc nó, thốt lên rằng "Chẳng bao giờ dòng cốc này, vốn đã biết thành đôi môi bất hạnh làm cho hoen ố, còn được ai cần sử dụng nữa."