maxicorp were the only company which replied my letter

TRẢ LỜI

Maxicorp were the only company which replied my letter. 
=> Maxicorp were the only company đồ sộ reply my letter..

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.5

2 vote

  • avatar

    cảm ơn chúng ta nhiều ạ

  • không với gì vì thế câu này cấu tạo khá dễ

  • avatar

    rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ chứa chấp the only -> đồ sộ V cần k chúng ta ?

  • avatar

    Mk cứ suy nghĩ câu ngươi là qk thìa là BD nên người sử dụng đồ sộ be ved

avatar

Maxicorp were the only company which replied my letter.

→ Maxicorp were the only company đồ sộ reply đồ sộ my letter.

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: code chiến binh trái cây