mạc nghiên xuyên sách

 • Reads 1,231,146
 • Votes 38,906
 • Parts 176

Ongoing, First published Aug 09, 2018

Table of contents

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 2: Sẽ Hỏng Mất! (Cao H, 3P)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 5: Nước Mắt Là Chân Trâu

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 6: Hủy Bỏ Đính Hôn

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 7: Quán bar Điện Phủ

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 9: Phương Thiến tâm

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 11: Cứu...Cứu Tôi...

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 14: Đến Lượt Tớ (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 15: Không Được Cắn (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 16: Đều Cho Cô (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 17: Cái Miệng Nhỏ Thật Tham xơi (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 18: Muốn Thì Tự Mình Động (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 19: Đang Muốn Câu Dẫn Ai? (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 20: Thật Không Ngoan (Cao H, 3P)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 21: Nuốt Vào (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 22: Lại Căng Một Chút (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 23: Không Cần Như Vậy (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 24: chỉ bảo Bối Thật Ngoan (Cao H)

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 25: Lập Tức Liền Cho Cô (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 29: Camera Theo Dõi Lục Tương

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 31: Không thạo Nhìn Người

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 33: Long Khanh Phong

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 34: Độc độc ác Nhất Là Lòng Dạ Đàn Bà

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 35: Long Ngạo Thiên

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 40: Mộc Trạch Uyên

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 41: Anh Là Tên Xấu Xa

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 43: Thật Khó Chịu!

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 44: Mèo Con (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 46: Đều Đút Hết Cho Em

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 47: Liếm Nó (Cao H, 3P)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 48: Em Làm Được (Cao H, 3P)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 50: Thích Làm Nũng

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 52: Thật Nhẫn Tâm! (1)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chướng 53: Thật Nhẫn Tâm! (2)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 54: Chỉ Sờ Mà Thôi!

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 59: Thoải Mái Không?

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 60: Mục Thần (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 61: Làm Tình Trước Gương (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 62: Làm Lỏng Một Chút (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 63: Sắp Tới Rồi (Cao H)

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 68: Lâm Dịch Phong

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 70: Tự Tiện Làm Chủ

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 71: Nhà Hàng Nghĩa Tước

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 73: Tố Chất Của Nhân Viên

  Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 74: Cô Có Thể Cút Được Rồi!

  Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Thu, Aug 9, 2018

 • Chương 77: Tôi Nhìn Làm Cô!

  Thu, Aug 9, 2018

 • Mon, Aug 13, 2018

 • Fri, Aug 17, 2018

 • Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 80: 5 ông vua của Đế Đô

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 81: Con lối đi trực tiếp nhập trái khoáy tim của những người phụ nữ

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 82: Để tôi kể từ từ cởi

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 83: Thích ko (H nhẹ)

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 84: Triều xuy (Cao H)

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 85: Thật tự do (Cao H)

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 86: Đụng nhập bên phía trong (Cao H)

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 87: Thật là nhỏ bé con cái thực hiện kể từ nước (Cao H)

  Xem thêm: đi đến nơi có gió tập 17

  Tue, Aug 21, 2018

 • Chương 88: Cúc huyệt (Cao H, 3P)

  Tue, Aug 21, 2018

 • Chương 89: Sắp chính thức la hét (Cao H, 3P)

  Tue, Aug 21, 2018

 • Chương 90: Em tiếp tục chết! (Cao H, 3P)

  Tue, Aug 21, 2018

 • Chương 91: Chờ bọn anh! (Cao H, 3P)

  Tue, Aug 21, 2018

 • Chương 92: Thịt dưng đến tới miệng

  Tue, Aug 21, 2018

 • Chương 93: Cầm thú xứng đáng chết

  Tue, Aug 21, 2018

 • Chương 94: Thật luyến tiếc thả em đi!

  Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Chương 99: Anh đem em về!

  Tue, Aug 21, 2018

 • Chương 100: Hắn tớ là ai?

  Wed, Aug 29, 2018

 • Chương 101: Mèo con cái đói khát

  Wed, Aug 29, 2018

 • Wed, Aug 29, 2018

 • Chương 103: Cà vạt (Cao H)

  Wed, Aug 29, 2018

 • Chương 104: Mèo con cái thiệt dâm đãng! (Cao H)

  Sat, Sep 1, 2018

 • Chương 105: Mèo con cái ngoan ngoãn (Cao H)

  Sat, Sep 1, 2018

 • Chương 106: Vết thương từng cả người

  Sun, Sep 2, 2018

 • Chương 107: Theo dõi phi pháp

  Sun, Sep 2, 2018

 • Sun, Sep 9, 2018

 • Sun, Sep 9, 2018

 • Sun, Sep 23, 2018

 • Thu, Sep 27, 2018

 • Chương 111: Anh thiệt tốt!

  Thu, Sep 27, 2018

 • Sun, Sep 30, 2018

 • Chương 113: Tiện nhân ko biết xấu xa hổ

  Sun, Sep 30, 2018

 • Chương 114: Em chớ khóc!

  Sun, Sep 30, 2018

 • Mon, Oct 8, 2018

 • Chương 116: Tôi tưởng rằng...

  Mon, Oct 8, 2018

 • Chương 117: Mệt mỏi thì ngủ đi! (Cao H)

  Wed, Oct 10, 2018

 • Chương 118: Đều ko cút làm

  Wed, Oct 10, 2018

 • Chương 119: Vậy người này là?

  Sun, Oct 14, 2018

 • Chương 120: Đừng nhận loàn người thân

  Sun, Oct 14, 2018

 • Sun, Oct 14, 2018

 • Chương 122: Anh chậm chạp một ít (Cao H)

  Sun, Oct 14, 2018

 • Mon, Oct 15, 2018

 • Chương 123: Anh nhẹ nhõm chút! (Cao H)

  Fri, Oct 19, 2018

 • Chương 124: Quá cảm nhận thấy thẹn! (Cao H)

  Fri, Oct 19, 2018

 • Chương 125: Phun ra phía bên ngoài đi! (Cao H)

  Fri, Oct 19, 2018

 • Chương 126: Vẫn còn đang được ngủ!

  Fri, Oct 19, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 128: Bỏ bê công việc

  Tue, Oct 23, 2018

 • Quan trọng quan tiền trọng!!!! tin tức tương quan cho tới vận mệnh cỗ truyện!!!

  Tue, Oct 23, 2018

 • Lời phán quyết sau cùng kể từ group dịch TT__TT

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 131: Năng lực của thư ký

  Wed, Oct 31, 2018

 • Chương 132: Em ko chịu đựng nổi! (Cao H)

  Wed, Oct 31, 2018

 • Chương 139: Đá lông nheo (3P, Cao H)

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 144: Khói dung dịch súng

  Sun, Nov 18, 2018

 • Sun, Nov 18, 2018

 • Chương 146: Không thói quen

  Sun, Nov 18, 2018

 • Chương 147: Chỉ phải là em!

  Sun, Nov 18, 2018

 • Chương 148: Nhớ anh không?

  Sun, Nov 18, 2018

 • Chương 149: Tiên hạ thủ vi cường

  Sun, Nov 18, 2018

 • Sun, Nov 18, 2018

 • Chương 151: Trung tâm thương nghiệp NU

  Sun, Nov 18, 2018

 • Sun, Nov 18, 2018

 • Chương 153: Mấy giờ rồi?

  Sun, Nov 18, 2018

 • Sun, Nov 18, 2018

 • Sun, Nov 18, 2018

 • Chương 156: Bác sĩ điều trị chính

  Sun, Nov 18, 2018

 • Chương 157: Quá cơ khát (H)

  Tue, Nov trăng tròn, 2018

 • Chương 158: Người nam nhi tốt

  Wed, Dec 5, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 160: Bản hiệp nghị

  Wed, Dec 5, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 162: Tòa ngôi nhà phía Bắc

  Wed, Dec 5, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 167: Thật ko thoải mái!

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 168: Rương sủng vật

  Wed, Dec 5, 2018

 • Sun, Dec 16, 2018

 • Chương 170: Đồ ăn cháo đá bát

  Sun, Dec 16, 2018

 • Sun, Dec 16, 2018

 • Sun, Dec 16, 2018

 • Sun, Dec 16, 2018

 • Chương 174: Cầu nhưng mà ko được (Vi H)

  Sun, Dec 16, 2018

 • Sun, Dec 16, 2018

 • Sun, Jan 6, 2019

 • Chương 179: Uống dung dịch đi!

  Sun, Jan 6, 2019

 • Chương 180: Thêm nhiều một ít (Vi H)

  Sun, Jan 6, 2019

 • Sun, Jan 6, 2019

 • Sun, Jan 6, 2019

 • Chương 184: Đến lượt bọn anh rồi!

  Sun, Jan 6, 2019

 • Sun, Jan 6, 2019

Xem thêm: viết thư cho cô giáo cũ nhân ngày 20/11

Văn án: Mạc Nghiên là 1 trong cô nàng thông thường như rất nhiều người không giống. Sau Lúc gọi đoạn tè thuyết người cùng cơ quan đề cử thì bất ngờ với trận động khu đất, cô xuyên qua chuyện cho tới bên trên người nữ giới dựa vào thương hiệu với vận mệnh thảm kịch. Cô ham muốn sinh sống cuộc sống thường ngày thông thường và chỉ cầu ngóng rời bay ngoài group người vai chủ yếu, ngờ đâu trong những lúc vô tình lại trêu chọc nên một đám sói... Thể loại: Nguyên thanh lịch, Ngôn tình, Hiện đại , HE, Tình cảm , H , NP Hán Việt: Xuyên thư chi mạc nghiên 【 giản 】( cao h,np) Tác giả: Chỉ Thị Y Duy Editor: Thiếu Máu Team Tình trạng: Đang lết. Nguồn: Liên Minh Sắc Nữ https://lienminhsacnu428036971.wordpress.com/mac-nghien-xuyen-sach/ Mình đơn giản người re-up lại cỗ truyện này. Nếu ai ham muốn đem truyện cút đăng ở trang không giống thì van nài phấn khởi lòng thông tin với group Liên Minh Sắc Nữ nhằm nhận sự đồng ý trước lúc đem truyện cút. Cảm ơn. Chống hướng dẫn và chỉ định người bị không phù hợp với phân mục NP, người dân có linh hồn nhập sáng sủa ko sẵn sàng bị hắc hóa. Không quí kích thích click back. Truyện này sẽ có được vài ba chap không tồn tại vì thế mặt mũi trang mối cung cấp ko dịch, vậy nên bản thân tiếp tục đăng những chap mà người ta với, nếu như người gọi cảm nhận thấy không dễ chịu vì vậy nhảy chap thì với 2 lựa chọn: một là cố người dịch hoặc editor. Nếu trang mối cung cấp với bổ sung cập nhật tăng chap nào là thì bản thân tiếp tục cập nhập sớm nhất có thể hoàn toàn có thể. Thế nhá~~~ Mọi người nếu như gọi cảm nhận thấy hoặc thì thực hiện ơn mang đến mị van nài 1 vote, hoặc người nào là siêng thì mang đến khuôn cmt. Xin chớ gọi miếu, mị có khả năng sẽ bị tổn hại. Tâm hồn mị rất rất mỏng manh và yếu ớt đuối~~~