mã phường

Danh sách đơn vị chức năng hành cương trực nằm trong TP.HCM Hà Nội

Hà Nội là 1 trong những nhập năm TP.HCM trực nằm trong TW của nước Việt Nam, cùng theo với Thành phố Sài Gòn, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng và Cần Thơ. Riêng Hà Nội Thủ Đô và Thành phố Sài Gòn còn được xếp nhập đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp tỉnh loại quan trọng đặc biệt và cũng mặt khác là khu đô thị loại quan trọng đặc biệt, vừa lòng những tiêu xài chuẩn chỉnh như tỷ trọng làm việc phi nông nghiệp nhập tổng số làm việc bên trên 90%, quy tế bào dân sinh bên trên 5 triệu, tỷ lệ dân sinh trung bình kể từ 15.000 người/km² trở lên trên, hạ tầng trả chỉnh…

Bạn đang xem: mã phường

Hà Nội sở hữu 30 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn, bao gồm 12 quận, 17 thị trấn, 1 thị xã với 579 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp xã, bao gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị xã. 55% dân sinh sinh sống ở khu đô thị và 45% dân sinh sinh sống ở vùng quê.

(*) Nguồn tài liệu update kể từ Tổng Cục Thống Kê cho tới mon 01/2021. cũng có thể bên trên thời khắc các bạn coi nội dung bài viết này những số liệu vẫn không giống.

Xem thêm: 1 năm bao nhiêu quý

Cảm ơn quý độc giả vẫn quan hoài cho tới nội dung bài viết của bọn chúng tôi!

Xem thêm:

Xem thêm: chân mệnh thiên tử tập 51

  • Download bạn dạng đồ vật quy hướng TP.HCM Hà Nội Thủ Đô [PDF/CAD] mới nhất nhất