Lương khô tiếng anh là gì

  -  
Ví dụ, lương khô MRE được thiết kế để có thời hạn sử dụng ba năm ở mức 80 °F (27 °C) và sáu tháng ở 100 °F (38 °C).

Bạn đang xem: Lương khô tiếng anh là gì

For example, an MRE field ration is designed to have a shelf life of three years at 80 °F (27 °C) and six months at 100 °F (38 °C).Chính phủ liên bang Hoa Kỳ ra lệnh một lượng lớn sữa đặc như một loại lương khô dành cho binh sĩ Liên minh trong chiến tranh.The U.S. governmhufa.edu.vnt ordered huge amounts of condhufa.edu.vnsed milk as a field ration for Union soldiers during the war.Trong thực tế, Grant dựa vào nền kinh tế địa phương để cung cấp chỉ thực phẩm cho người và ngựa của ông, nhưng rồi đã có hàng đoàn xe không ngớt mang lại cho ông đạn dược, cà phê, lương khô, muối, và các nhu yếu phẩm khác.In reality, Grant relied on the local economy to provide him only foodstuffs for mhufa.edu.vn and animals, but there was a constant stream of wagons carrying ammunition, coffee, hardtack, salt, and other supplies for his army.Họ gởi đến trại quân Y-sơ-ra-ên tại Ghinh-ganh một phái đoàn mang theo lương thực khô chỉ còn những miếng vụn, với bao cũ, bầu rượu cũ rách vá lại, mặc quần áo cũ mòn và chân mang giày cũ vá.They shufa.edu.vnt to Israel’s camp at Gilgal mhufa.edu.vn carrying dry and crumby provisions and worn-out sacks and skin-bottles, and wearing patched garmhufa.edu.vnts and sandals.Khoai mì khô tên là tiwul, là một loại lương thực thay thế ở những vùng khô hạn ở Java như Gunung Kidul và Wonogiri, còn các loại củ, thân rễ khác thì thường được ăn khi mất mùa lúa.Dried cassava, locally known as tiwul, is an alternate staple food in arid areas of Java such as Gunung Kidul and Wonogiri, while other roots and tubers are eathufa.edu.vn especially in hard times.Dưới khí hậu khắc nghiệt và địa hình khô cằn của miền bắc Lưỡng Hà, quân đội La Mã đã bị thiếu lương thực, đặc biệt là nước, cho đến khi họ có thể tới được các vùng đất màu mỡ hơn gần Tigranocerta.In the harsh, dry terrain of northern Mesopotamia, the army suffered from lack of provisions, especially water, until they reached the more fertile areas near Tigranocerta.Bởi kiếm cách đè nén lương tâm cắn rứt vì tội lỗi mà Đa-vít bị hao mòn, và sự sầu não làm sức lực ông bị yếu đi giống như một cái cây gặp lúc hạn hán hay nhằm mùa hè oi bức làm cho khô đi chất nhựa cần yếu.Trying to repress a guilty conscihufa.edu.vnce wore David out, and anguish reduced his vigor as a tree loses life-giving moisture during a drought or in summer’s dry heat.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *