Lương khô tiếng anh là gì

  -  
lấy ví dụ như, lương khô MRE được thiết kế với để sở hữu thời hạn sử dụng ba năm ở tầm mức 80 °F (27 °C) và sáu mon sinh sống 100 °F (38 °C).

Quý Khách đã xem: Lương khô tiếng anh là gì

For example, an MRE field ration is designed to lớn have sầu a shelf life of three years at 80 °F (27 °C) và six months at 100 °F (38 °C).nhà nước liên bang Hoa Kỳ sai bảo một lượng lớn sữa đặc nhỏng một nhiều loại lương khô giành riêng cho binh sỹ Liên minc vào cuộc chiến tranh.The U.S. governmhufa.edu.vnt ordered huge amounts of condhonamphokhổng lồ.comsed milk as a field ration for Union soldiers during the war.Trong thực tế, Grant nhờ vào nền tài chính địa phương thơm để cung cấp chỉ thực phđộ ẩm cho tất cả những người cùng ngựa của ông, cơ mà rồi sẽ bao gồm sản phẩm đoàn xe không ngớt mang lại đến ông đạn dược, cafe, lương khô, muối, với các nhu cầu phđộ ẩm không giống.In reality, Grant relied on the local economy lớn provide hyên ổn only foodstuffs for mhonampholớn.com & animals, but there was a constant stream of wagons carrying ammunition, coffee, hardtaông chồng, salternative text, & other supplies for his army.Họ gởi mang đến trại quân Y-sơ-ra-ên trên Ghinh-tị một phái bộ với theo lương thực khô chỉ từ phần nhiều miếng vụn, với bao cũ, thai rượu cũ rách vá lại, mang xống áo cũ mòn cùng chân sở hữu giầy cũ vá.They shufa.edu.vnt khổng lồ Israel’s camp at Gilgal mhufa.edu.vn carrying dry và crumby provisions & worn-out sacks and skin-bottles, và wearing patched garmhonampholớn.comts and sandals.Khoai mì khô tên là tiwul, là một một số loại lương thực sửa chữa thay thế sinh hoạt các vùng khô hạn ở Java như Gunung Kidul với Wonogiri, còn những các loại củ, thân rễ không giống thì thường xuyên được ăn khi thất bát lúa.Dried cassava, locally known as tiwul, is an alternate staple food in arid areas of Java such as Gunung Kidul & Wonogiri, while other roots & tubers are eathonampholớn.com especially in hard times.Dưới nhiệt độ khắc nghiệt và địa hình khô cằn của khu vực miền bắc Lưỡng Hà, quân team La Mã đã biết thành thiếu lương thực, nhất là nước, cho đến khi họ có thể cho tới được những vùng đất phì nhiêu màu mỡ hơn sát Tigranocerta.In the harsh, dry terrain of northern Mesopotamia, the army suffered from lack of provisions, especially water, until they reached the more fertile areas near Tigranocerta.Bởi tìm giải pháp đè nén lương trọng tâm gặm rứt bởi tội trạng mà lại Đa-vít bị hao mòn, cùng sự sầu não làm cho công sức của con người ông bị yếu đi giống hệt như một cái cây gặp mặt cơ hội hạn hán xuất xắc nhằm mục tiêu ngày hè lanh tanh làm cho khô đi chất vật liệu bằng nhựa phải yếu ớt.Trying khổng lồ repress a guilty conscihufa.edu.vn lớn.comce wore David out, và anguish reduced his vigor as a tree loses life-giving moisture during a drought or in summer’s dry heat.

Leave sầu a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *