Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Là Gì

  -  

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng mạo Lê Minc Khái vừa ký kết Quyết định số 1328/QĐ-TTg phê chú tâm Điều lệ Liên minc Hợp tác xã đất nước hình chữ S (VCA).


*
VCA là tổ chức đại diện của hợp tác thôn, liên hiệp hợp tác buôn bản, tổ hợp tác cùng tổ chức không giống, được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động liên quan đến tởm tế tập thể, hợp tác làng tự nguyện tsi gia (thành viên); bảo vệ quyền cùng lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ sứ mệnh nòng cốt cùng thúc đẩy phân phát triển gớm tế tập thể, hợp tác xã, có tác dụng cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần ghê tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển khiếp tế-làng hội của đất nước.

Bạn đang xem: Liên minh hợp tác xã việt nam là gì

VCA tất cả tư phương pháp pháp nhân, bé dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo pháp luật Việt Nam với Điều lệ này; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

VCA hoạt động trong phạm vi cả nước. VCA là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; được gia nhập làm cho thành viên của những tổ chức tương ứng vào khu vực vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hệ thống liên minh hợp tác làng Việt Nam gồm VCA và Liên minc Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên minch Hợp tác buôn bản cấp tỉnh) được tổ chức với hoạt động theo Điều lệ Liên minh Hợp tác làng Việt Nam.

VCA bao gồm nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên

VCA bao gồm nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những thành viên; đại diện cho những member vào quan lại hệ với những tổ chức ở vào nước cùng nước ngoại trừ theo quy định của pháp luật; tulặng truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách cùng pháp luật của Nhà nước về tởm tế tập thể, hợp tác xóm.

Xem thêm: Người Bệnh Cao Huyết Áp Nên Kiêng Gì ? Bị Huyết Áp Cao Nên Ăn Gì, Kiêng Gì

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị tham mê gia xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, những chương trình, dự án tương quan đến phạt triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công và hoạt động tởm tế phục vụ phân phát triển gớm tế tập thể, hợp tác xã; thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững trong số hợp tác làng mạc, liên hiệp hợp tác thôn, tổ hợp tác.

Tập hợp, liên kết, hướng dẫn những member hợp tác, góp đỡ lẫn nhau cùng phạt triển; bình thường sức xây dựng hệ thống Liên minch Hợp tác làng mạc Việt Nam phát triển bền vững.

VCA gồm member chính thức, member liên kết và member danh dự.

Tổ chức bộ thứ của VCA gồm: Đại hội đại biểu toàn quốc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực (gồm Chủ tịch, những Phó Chủ tịch), Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Liên minch Hợp tác buôn bản Việt Nam.

Xem thêm: Tất Cả Những Ai Thích Ngủ Nuy Là Gì, Cách Để Ngủ Khỏa Thân: 13 Bước (Kèm Ảnh)

Liên minc Hợp tác thôn cấp tỉnh được thành lập ở những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc hệ thống Liên minch Hợp tác thôn Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy, sự quản lý bên nước của UBND cấp tỉnh cùng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên minh Hợp tác làng mạc Việt Nam.