Liên hệ

Mọi thắc mắc hãy liên hệ đến chúng tôi qua hòm Email của chúng tôi.

Email: hufaedu@gmail.com

ĐC: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (+84-28) 3855 8411 – (+84-28) 3853 7949 – (+84-28) 3855 5780

Fax: (+84-28) 3855 2304