lễ tro năm 2023

Dưới đó là list những ngày nghỉ dịp lễ trọng Công giáo năm 2023. Xin đặc biệt quan trọng Note một trong những ngày nay là những ngày nghỉ dịp lễ kiêng cữ việc xác. Đây là những ngày nghỉ dịp lễ buộc tuy nhiên giáo hữu cần nghỉ ngơi việc xác, không ăn mặn kiêng cữ thịt, thao tác lành lặn.

Bạn đang xem: lễ tro năm 2023

Danh sách những ngày nghỉ dịp lễ trọng năm 2023 được tổ hợp kể từ lịch phụng vụ Công giáo bên trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội. Xin Note, list những ngày nghỉ dịp lễ buộc bên trên những Giáo tỉnh Huế và Thành Phố Sài Gòn với đôi khi khác lạ.

Ngoài đi ra, nhập list còn tồn tại tăng một trong những ngày nghỉ dịp lễ kính, lễ lưu giữ và lễ vọng. Để phân biệt lễ trọng, lễ kính, lễ lưu giữ, lễ vọng và lễ buộc cũng giống như các quy lăm le của Giáo luật về những ngày nghỉ dịp lễ Công giáo này, nài coi tăng bên trên trên đây.

Các ngày nghỉ dịp lễ trọng năm 2023 của Giáo hội Công giáo. Tại Vatican, những lễ trọng được cư hành điểm bàn thờ cúng thánh Phê-rô
Các ngày nghỉ dịp lễ trọng năm 2023 của Giáo hội Công giáo

Danh sách những ngày nghỉ dịp lễ trọng năm 2023

Tháng 1

 • Ngày 01/01/2023, Chúa Nhật: Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng
 • Ngày 08/01/2023, Chúa Nhật: Lễ Hiển linh. Lễ trọng
 • Ngày 09/01/2023, loại hai: Lễ Chúa Giêsu Chịu phép tắc cọ. Lễ kính
 • Ngày 22/01/2023, Chúa Nhật: Mồng một Tết Nguyên Đán (năm Quý Mão)
 • Ngày 23/01/2023, loại hai: Mồng nhì Tết Nguyên Đán (năm Quý Mão). Kính lưu giữ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Tháng 2

 • Ngày 02/02/2023, loại năm: Lễ dưng Chúa nhập đền rồng thờ. Lễ kính
 • Ngày 22/02/2023, loại tư: Lễ Tro. Khởi đầu mùa Chay. Lễ trọng. Làm phép tắc tro và xức tro. Lễ kiêng cữ việc xác. Giáo hữu không ăn mặn và kiêng cữ thịt.

Tháng 3

Tháng Thánh Giuse

 • Ngày 20/03/2023, loại hai: Lễ Thánh Giuse các bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Lễ trọng. Quan thầy Tổng Giáo Phận TP. hà Nội và Giáo Tỉnh Hà Nội
 • Ngày 25/03/2023, loại bảy: Lễ Truyền tin cậy mang đến Đức Mẹ. Lễ trọng. Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối Lúc phát âm câu “Bởi phép tắc Đức Chúa Thánh Thần… và đã trải người”

Tháng 4

 • Ngày 02/04/2023, Chúa Nhật: Lễ Lá, khởi điểm Tuần Thánh
 • Ngày 06/04/2023, ban sáng sủa, loại năm Tuần Thánh: Lễ Truyền Dầu (Thánh hiến và thực hiện phép tắc dầu)
 • Ngày 06/04/2023, chiều tối, loại năm Tuần Thánh: Thánh Lễ Tiệc Ly. Chúa Giêsu Lập Tắc Tích Thánh Thể
 • Ngày 07/04/2023, loại 6 Tuần Thánh: Kính lưu giữ Chúa Giêsu Chịu bị tiêu diệt chuộc tội trái đất. Lễ trọng. Lễ kiêng cữ việc xác. Giáo hữu lưu giữ chay và kiêng cữ thịt
 • Ngày 08/04/2023, chiều loại 7 Tuần Thánh: nom 7 hoặc 15 sự Thương Khó Đức Mẹ
 • Ngày 08/04/2023, tối loại 7 Tuần Thánh: Lễ Vọng Chúa Phục Sinh, Đêm Canh thức Vượt qua
 • Ngày 09/04/2023, Chúa Nhật: Lễ Phục sinh, Chúa sinh sống lại. Lễ trọng và buộc
 • Ngày 16/04/2023, Chúa nhật: Lễ Lòng thương xót Chúa
 • Ngày 30/04/2023, Chúa Nhật: Lễ cầu mang đến ơn thiên triệu

Tháng 5

Tháng Đức Mẹ

 • Ngày 01/05/2023, loại hai: Lễ Thánh Giuse Thợ
 • Ngày 17/05/2023, chiều loại tư: Lễ Vọng Chúa lên trời. Lễ trọng
 • Ngày 18/05/2023, loại năm: Lễ Chúa lên trời. Lễ trọng và buộc. Lễ kiêng cữ việc xác. Các giáo hữu ko bận việc làm cần thiết, cần nghỉ ngơi việc xác cả ngày
 • Ngày 27/05/2023, chiều loại bảy: Lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện tại xuống. Lễ trọng
 • Ngày 28/05/2023, Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện tại xuống. Lễ kiêng cữ việc xác. Ngày đại lễ. Các giáo hữu ko bận việc làm cần thiết, cần nghỉ ngơi việc xác cả ngày
 • Ngày 29/05/2023, loại hai: Lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ
 • Ngày 31/05/2023, loại tư: Lễ Đức Maria viếng thăm bà Ê-li-sa-bét. Lễ kính

Tháng 6

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và những Linh mục

 • Ngày 04/06/2023, Chúa Nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng
 • Ngày 11/06/2023, Chúa Nhật: Lễ Mình và Máu Chúa Kitô. Lễ trọng. Giáo hội rước kiệu trang trọng Mình Thánh Chúa
 • Ngày 16/06/2023, loại sáu: Lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Lễ trọng. Ngày trái đất nguyện cầu nài Chúa thánh hoá những linh mục
 • Ngày 17/06/2023, loại bảy: Lễ ngược tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Lễ nhớ
 • Ngày 18/6/2023, Chúa Nhật: Lễ Mình Máu Thánh Chúa.
 • Ngày 29/06/2023, loại 5: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Lễ trọng

Tháng 8

Xem thêm: truyện hợp đồng hôn nhân

Tháng Trái Tim Đức Mẹ

Cầu mang đến kẻ với tội được ơn hoán cải. Để tôn trọng Trái Tim Đức Mẹ, những tín hữu hoàn toàn có thể phát âm phụ thân kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

 • Ngày 06/08/2023, Chúa Nhật: Lễ Chúa Hiển Dung. Lễ kính
 • Ngày 14/08/2023, chiều loại hai: Lễ vọng Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng
 • Ngày 15/08/2023, loại ba: Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng và buộc.Lễ kiêng cữ việc xác. Ngày đại lễ. Các giáo hữu ko bận việc làm cần thiết, cần nghỉ ngơi việc xác cả ngày
Một kiểu tượng cổ mô tả Đức Mẹ hồn xác lên trời. Photo by ian borg
Một kiểu tượng cổ mô tả Đức Mẹ hồn xác lên trời.

Tháng 9

 • Ngày 08/09/2023, loại sáu: Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lễ kính
 • Ngày 14/09/2023, loại năm: Lễ tôn vinh Thánh Giá. Lễ kính
 • Ngày 15/09/2023, loại sáu: Lễ Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ
 • Ngày 29/09/2023, loại sáu: Lễ những tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-e, Gáp-ri-en và Ra-pha-en. Lễ kính

Tháng 10

Tháng Mân Côi

 • Ngày 01/10/2023, Chúa Nhật: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu. Lễ kính
 • Ngày 07/10/2023, loại bảy: Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
Tháng 10 Mân Côi
Tháng 10 là mon Mân Côi.

Tháng 11

Tháng cầu cho những tín hữu vẫn qua loa đời

 • Ngày 01/11/2023, loại tư: Lễ Các Thánh Nam Nữ. Lễ trọng và buộc. Lễ kiêng cữ việc xác. Ngày đại lễ, những giáo hữu ko bận việc làm cần thiết, cần nghỉ ngơi việc xác cả ngày
 • Ngày 02/11/2023, loại năm: Lễ cầu cho những tín hữu vẫn qua loa đời
 • Ngày 21/11/2023, loại ba: Lễ Đức Trinh phái đẹp Maria dưng bản thân nhập đền rồng thờ. Lễ nhớ
 • Ngày 24/11/2023, loại sáu: Lễ những Thánh tử đạo VN. Lễ trọng
 • Ngày 26/11/2023, Chúa Nhật: Lễ Chúa Kitô Vua. Lễ trọng

Tháng 12

 • Ngày 03/12/2023, Chúa Nhật: Lễ Thánh Phanxicô Xaviê. Lễ kính
 • Ngày 08/12/2023, Chúa Nhật: Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng
 • Ngày 25/12/2023, loại hai: Lễ Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng
 • Ngày 31/12/2023, Chúa Nhật: Lễ Thánh Gia. Lễ kính

Trên đó là list những ngày nghỉ dịp lễ trọng Công giáo 2023. Filumena đã mất mức độ thận trọng tổ hợp kể từ những mối cung cấp uy tín. Nếu với điều gì thiếu thốn sót, nài quý khách sung sướng lòng thông tin mang đến Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Xem thêm: giang hồ huynh đệ tập 11