Lãi Vay Là Gì

  -  

Chi phí lãi vay là số tiền một công ty trả lãi cho các khoản vay của mình khi vay từ các nguồn như ngân hàng để mua tài sản hoặc thiết bị.

Bạn đang xem: Lãi vay là gì

Chi phí lãi vay trong kế toán là gì?

Chi phí lãi vay là tổng số tiền mà một doanh nghiệp tích lũyđể trả lãi cho các khoản vay của mình.Tóm lại, đó là chi phí của việc vay vốn.Các doanh nghiệp đi vay để bổ sung hàng tồn kho, mua tài sản,thiết bị hoặc thanh toán hóa đơn.

Chi phí lãi vay rất quan trọng vì nếu nó quá cao, nó có thể cắt giảm đáng kể lợi nhuận của công ty.Việc tăng lãi suất có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều khoản vay hoặc lớn hơn.

Các doanh nghiệp có nhiều tài sản hơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc tăng lãi suất.Ví dụ, các doanh nghiệp đã vay mua phương tiện, thiết bị hoặc tài sản sẽ bị thiệt hại nhiều nhất.

*

Sự khác biệt giữa Chi phí lãi vay và Tiền lãi phải trả là gì?

Chi phí lãi vay là một tài khoản trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho biết tổng số tiền lãi của một khoản vay.

Tiền lãi phải trả là một tài khoản trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho biết số tiền lãi còn nợ nhưng chưa được trả của một khoản vay.

Xem thêm: Ghê Người Với 14 Bí Ẩn Chưa Có Lời Giải Thích, 10 Bí Ẩn Khoa Học Chưa Có Lời Giải Thích

Chi phí lãi vay có phải là tài sản không?

Chi phí lãi vay có thể vừa là nợ phải trả vừa là tài sản.

Tiền lãi trả trước được ghi nhận như một tài sản lưu động trong khi lãi chưa trả là một khoản nợ ngắn hạn.Cả hai mục hàng này đều có thể được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán, có thể được tạo từ phần mềm kế toán của bạn.

Chi phí lãi vay là Nợ hay Tín dụng?

Chi phí lãi vay là một khoản ghi nợ.Điều này là do các chi phí luôn được ghi nợ trong kế toán.Các khoản nợ làm tăng số dư của tài khoản chi phí lãi vay.Các khoản tín dụng thường thuộc về tài khoản lãi phải trả.Các khoản chi chỉ được ghi có khi bạn cần điều chỉnh, giảm bớt hoặc đóng tài khoản.

Chi phí lãi vay có phải là chi phí hoạt động không?

Chi phí lãi vay không phải là chi phí hoạt động.Chi phí phi hoạt động là khoản chi phí không liên quan đến các hoạt động hàng ngày chính của doanh nghiệp.Ví dụ, chi phí hoạt động bao gồm tiền thuê, tiền lương hoặc tiếp thị.

Ví dụ: một công ty tiếp thị truyền thông xã hội nhỏ sẽ cần trả lương cho nhân viên của mình và trả tiền cho quảng cáo như một phần hoạt động kinh doanh của mình.Thanh toán khoản vay không trực tiếp là một phần công việc của nó.Chỉ những doanh nghiệp như ngân hàng mới có thể coi chi phí lãi vay trực tiếp là một phần hoạt động của họ.

Xem thêm: Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì? Phẩm Chất Cần Có Của Một Nhân Viên Văn Phòng

Bằng cách báo cáo chi phí lãi vay như một chi phí phi hoạt động, việc phân tích tình hình tài chính của một công ty cũng dễ dàng hơn.Lợi nhuận được tính bằng cách tính đến tổng chi phí hoạt động trước tiên.Các chi phí ngoài hoạt động sau đó sẽ được khấu trừ, điều này có thể nhanh chóng cho chủ sở hữu thấy rằng nợ đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty họ như thế nào.Rõ ràng, các công ty có ít nợ hơn có lợi hơn các công ty có nhiều nợ hơn.