Kiết Sử Là Gì

  -  

Kiết Sử là đầy đủ món cột trói và không nên sử, bắt nhỏ tín đồ (chúng sanh) làm cho bầy tớ mang đến nó. Kiết sử cũng có các tên khác như: Thập phiền khô não, thập hoặc, thập tùy miên...


*
MB 800 Lý Ngọc Khuyên
*
Anh Lạc Luận Tập 2 - Tác Giả Lý Tđọng


Kiết là kết (cột trói) y hệt như người ta xâu kết các phân tử thành chuỗi tràng hạt; Sử là không nên sử.

Bạn đang xem: Kiết sử là gì

Kiết Sử là hầu hết món cột trói với sai sử, bắt bé fan (bọn chúng sanh) có tác dụng nô lệ cho nó. Giống như con trâu, bị fan ta cột chiếc dây vào lỗ mũi dắt đi, ko tự nhà được. Kiết sử cũng có các thương hiệu không giống như: Thập phiền óc, thập hoặc, thập tùy miên...

Trong Phạt Đạo, Kiết Sử thường xuyên được chia thành hai phần, có năm độn sử với năm lợi sử.

1. Năm “độn sử” tốt “Lỗi hành vi , (Lý Tứ)”

Là đông đảo món trói buộc căn uống bạn dạng, mỗ̃i chúng sanh đều sở hữu. Call là độn, bởi năm món này có tác dụng cho những người mê muội, chậm chạp Giác Ngộ.

Tham: Ham ý muốn, đắm mê các thứ pnhân từ óc, hạ liệt của ba cõi (dục, sắc đẹp với vô sắc) không thể Giác Ngộ.Sân: Săn năn, khó tính, não hại mình, óc sợ hãi bạn.Si: Mờ buổi tối, mê mờ, không thấy được ánh sáng Giác Ngộ.Mạn(1): Thấy mình rộng hoặc thua fan (trường đoản cú tôn hoặc tự ti).Nghi: Nghi ngờ (hoài nghi) bao gồm 3 món gồm:

- Nghi mình: Nghi bản thân cấp thiết Giác Ngộ;

- Nghi người: Nghi bậc Đạo sư chẳng thể dạy đạo Giác Ngộ;

- Nghi pháp: Nghi Giáo Pháp ta đã tu tập ko đưa tới Giác Ngộ.

2. Năm “lợi sử ” xuất xắc “Lỗi thừa nhận thức, (Lý Tứ) ”.

Là phần đa món cột buộc nằm trong về nhận thức (không đúng lệch), nó chỉ gồm so với hạng người lanh lợi. Vì gắng năm lợi sử nói một cách khác là “ngũ kiến” giỏi “ác kiến”, tức những thấy biết đi ngược lòng tin Giác Ngộ.

Xem thêm: 4 Lý Do Không Thể Bỏ Qua Phim Ngôn Tình ' Liệt Hỏa Như Ca Wiki

Thân kiến: Chấp thủ hầu hết đọc biết sai trái về thân.Biên kiến: Chấp chặt một mặt, nắm giữ một định kiến.Kiến thủ kiến: Nắm duy trì các quan niệm, các thấy biết phi chân lý.Giới cnóng thủ kiến: Không nắm rõ giới, chấp chặt. Hy vọng giới hoàn toàn có thể thành quả cứu giúp cánh làm sao kia vào Phật Đạo.Tà kiến: Hiểu biết lệch lạc về Giáo Pháp, không phải như chân lý mà giúp mình cùng người Giác Ngộ.

Để giáo hoá Nhị Thừa thoát thoát ra khỏi ba cõi, chiến thắng đạo quả Giải Thoát, trong tởm tạng Nikaya, Phật liệt kê Kiết Sử gồm mười món như sau:

– Thân con kiến (sakkàya-ditthi); – Hoài nghi (vicikicchà); – Giới cấm thủ (silabata-paràmàsa); – Tmê mệt đắm vào cõi dục (kàma-ràga); – Săn năn (vyàpàda);

– Tham đắm vào cõi sắc (rùpa-ràga); – Tham mê đắm vào cõi vô dung nhan (arùpa-ràga); – Mạn (màna); – Trạo cử vi tế (uddhacca); – Si vi tế (avijjà).

3. Với nhì một số loại Kiết Sử nêu bên trên, sẽ giúp Bồ Tát (Giác Ngộ) và Nhị Thừa (Giải Thoát), ta thấy tất cả một vài khác biệt cơ bản. Vì cầm, câu hỏi tu tập “đoạn kiết” cũng sai không giống.

Đối với Bồ Tát Đạo, quy trình đoạn trừ Kiết Sử trường đoản cú thân, là quá trình Giác Ngộ trường đoản cú cạn đến sâu, ban đầu từ Phát Tâm Bồ Đề gọi là Sơ Giác, mang lại Minc Tâm Bồ Đề new hoàn toàn có thể dứt hoàn toàn. Năm quy trình tự phạt vai trung phong đến như ý Bồ Đề của Bồ Tát gồm: Phát Tâm, Phục Tâm, Minh Tâm (cha giai đoạn này thứu tự Giác Ngộ để xong xuôi phàm tình cho tới thấy được Bổn định Tâm), Kiến Đáo cùng Xuất Đáo Bồ Đề (nhì giai đoạn này tất cả học Trí Tuệ cho triệu chứng Thật Trí).

Đối với Nhị Thừa, mong mỏi ra khỏi Kiết Sử hội chứng đạo trái Giải Thoát, đề nghị tuần từ bỏ vượt qua Tứ đọng Thánh Quả. Tứ Thánh Quả gồm: Dự lưu giữ (Sotàpanna, Tu-đà-hoàn), Nhất lai (Sakadàgàmày, Tư-đà-hàm), Bất lai (Anàgàmày, A-na-hàm), A-la-hán (Arahat, Ứng cúng). Nhị Thừa sau thời điểm triệu chứng đạo trái Giải Thoát, ước ao thắng lợi Phật Địa, buộc phải Phát Tâm Bồ Tát, vào Đạo Đế nhằm thành công Kiến Đáo Bồ Đề và Xuất Đáo Bồ Đề hệt như một Bồ Tát.

Xem thêm: What Is The Difference Between Split Up Là Gì ? Split Up Là Gì

(06-2010)

-----------------------

Mạn: Là quan tâm đến hoặc lời nói thừa cái bản thân đang xuất hiện (quá: là rộng hoặc thua; nói giải pháp khác… là tiếng nói, cân nhắc ko trung thực). Để ra đời kiết sử, vào Phật giáo có 7 một số loại mạn (thất chủng mạn; thất mạn chủng; tuyệt thất chủng vấp ngã mạn…) gồm: Mạn; Quá Mạn; Mạn quá Mạn; Tăng thượng Mạn; Ty liệt Mạn; Ngã Mạn và Tà Mạn).