khu giải phóng việt bắc được ví như

Câu hỏi:

13/02/2020 32,304

Bạn đang xem: khu giải phóng việt bắc được ví như

A. địa thế căn cứ địa của cách mệnh toàn nước. Nam song lập.

B. trung tâm đầu óc kháng chiến. 

D. hình hình ảnh thu nhỏ của nước Việt 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Khu giải tỏa Việt Bắc là địa thế căn cứ địa chủ yếu của cách mệnh toàn nước và là hình hình ảnh thu nhỏ của nước nước Việt Nam mới nhất.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Xô ghi chép Nghệ - Tĩnh là đỉnh điểm của trào lưu cách mệnh 1930 – 1931?

A. Đã thực hiện lung lắc 100% cơ chế phong loài kiến ở vùng quê bên trên toàn nước. 

B. Đã tiến công sụp đổ thực dân Pháp và phong loài kiến tay sai. 

C. Đã xác định quyền thực hiện công ty của dân cày. 

D. Đã thiết lập được một tổ chức chính quyền loại mới nhất, của dân, bởi dân và vì thế dân.

Câu 2:

Thể chế chủ yếu trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là?

Thể chế chủ yếu trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là?

A. Thể chế Xã hội công ty nghĩa.

B. Thể chế quần công ty thường xuyên chế. 

C. Thể chế Cộng hòa. 

D. Thể chế quần công ty lập hiến.

Câu 3:

Đâu không cần là nội dung của chiếu cần thiết vương?

A. Kêu gọi quần chúng chính lên gom vua cứu vãn nước, Phục hồi vương quốc phong kiến 

Xem thêm: 1 quý là mấy tháng

B. Khẳng quyết định quyêt tâm kháng Pháp của triều đình kháng chiến, hàng đầu là vua Hàm Nghi. 

C. Kêu gọi bến bãi binh, thương lượng với Pháp nhằm đảm bảo an toàn vương vãi quyền 

D. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp.

Câu 4:

Vì sao triều đình ngôi nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

A. Triều đình mơ hồ nước ảo tưởng vô con phố thương thuyết. 

B. Triều đình hoảng hồn Pháp. 

C. Triều đình hoảng hồn trào lưu kháng chiến của quần chúng cách tân và phát triển. 

D. Do đối chiếu lực lượng bên trên mặt trận không tồn tại lợi mang đến tao.

Câu 5:

Nguyên nhân thẳng của trào lưu “Đồng khởi” (1959-1960) là

A. sự soi sáng sủa của Nghị quyết 15 BCH TW Đảng (tháng 1-1959). 

B. tổ chức chính quyền Mỹ - Diệm đang được suy giảm. 

C. miền Bắc đang được kịp lúc chỉ viện mang đến miền Nam. 

D. lực lượng cách mệnh miền Nam đang được vững mạnh.

Câu 6:

Cuộc khởi nghĩa này không nằm trong trào lưu Cần Vương?

A. Khởi nghĩa Hương Khê.

B. Khởi nghĩa Ba Đình 

C. Khởi nghĩa Bãi Sậy. 

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Xem thêm: nữ thần diễn xuất

TÀI LIỆU VIP VIETJACK