KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LÀ GÌ

  -  

Bút ít tân oán khóa sổ (giờ Anh: Closing Entry) là bút tân oán được tiến hành vào thời điểm cuối kì kế toán thù, liên quan đến việc đưa tài liệu tự tài khoản trong thời điểm tạm thời trên report thu nhập quý phái tài khoản dài lâu ở bảng phẳng phiu kế toán.

Bạn đang xem: Khoá sổ kế toán là gì

*

Bút tân oán khóa sổ là gì?

Bút toán thù khóa sổ là cây viết toán thù được tiến hành vào cuối kì kế toán thù, tương quan đến việc đưa tài liệu tự tài khoản trong thời điểm tạm thời trên báo cáo thu nhập sang tài khoản dài lâu ở bảng cân đối kế tân oán.

Tài khoản trong thời điểm tạm thời (Temporary account) bao gồm lệch giá, chi phí, cổ tức với buộc phải được đóng vào cuối năm kế toán thù.

điểm sáng của Bút ít toán khóa sổ

Mục đích của bút toán khóa sổ là số dư thông tin tài khoản tạm thời buộc phải bởi 0 trên sổ cái.

Tài khoản trong thời điểm tạm thời được áp dụng để đánh dấu hoạt động kế tân oán trong một khoảng thời hạn ví dụ. Tất cả những tài khoản lệch giá với chi phí buộc phải xong cùng với số dư bởi 0 vày chúng được report trong những khoảng thời gian khẳng định cùng ko được gửi lịch sự tương lai.

Ví dụ:

$100 lệch giá trong năm nay không được tính là $100 lệch giá cho năm tiếp sau, trong cả Khi đơn vị lưu giữ tiền này nhằm thường xuyên thực hiện trong kì kế toán thù cho tới.

Mặt khác, những thông tin tài khoản lâu dài (Permanent account) đánh dấu các hoạt động thừa ra bên ngoài kì kế tân oán hiện giờ, được ghi chxay trên bảng cân đối kế tân oán.

Bất kì tài khoản nào được liệt kê vào bảng bằng phẳng kế toán thù, trừ cổ tức phải trả, là 1 trong thông tin tài khoản lâu dài. Ví dụ, trong bảng bằng phẳng kế tân oán, $75 tiền khía cạnh được giữ lại lúc này vẫn có mức giá trị $75 vào thời điểm năm tới, ngay cả Khi khoản tiền đó ko được chi tiêu.

Xem thêm: Bóng Bàn 3D - Game Vô Địch Bóng Bàn

Là một trong những phần của qui trình cây viết tân oán khóa sổ, thu nhập cá nhân ròng (NI) nhưng mà chủ thể tìm được sẽ tiến hành chuyển thành lợi tức đầu tư giữ lại lại (Retained earnings) ở bảng bằng phẳng kế tân oán.

Giả định là tất cả các khoản thu nhập từ đơn vị vào một năm sẽ được gìn giữ để thực hiện sau đây. Bất kì khoản chi phí như thế nào không được duy trì đã đề nghị chịu đựng một khoản chi phí làm cho giảm thu nhập ròng. Chi tiêu những điều đó được xác định vào cuối năm, chính là cổ tức. Bút tân oán khóa sổ ở đầu cuối làm sút số tiền được giữ giàng bằng số chi phí thanh khô toán cho những đơn vị đầu tư.

*

Tài khoản Xác định tác dụng gớm doanh

Số dư tài khoản tạm thời hoàn toàn có thể được chuyển thẳng vào tài khoản thu nhập lưu lại hoặc vào thông tin tài khoản trung gian được gọi là tài khoản xác minh kết quả khiếp doanh (Income summary account).

Tài khoản xác định tác dụng kinh doanh là thông tin tài khoản nắm giữ được áp dụng để tổng hợp toàn bộ các thông tin tài khoản thu nhập cá nhân trừ chi phí cổ tức. Tài khoản xác định công dụng kinh doanh không được báo cáo trên bất kì report tài thiết yếu nào bởi nó chỉ được sử dụng vào quy trình khóa sổ và lúc dứt quy trình khóa sổ, số dư tài khoản bởi 0 .

Tài khoản xác minh tác dụng marketing đã tập thích hợp thu nhập cá nhân ròng vào kì cùng phân phối số tiền được gìn giữ thành ROI giữ gìn. Số dư tự tài khoản tạm thời được đưa quý phái thông tin tài khoản khẳng định hiệu quả kinh doanh trước tiên để dễ dãi đến kế tân oán viên theo dõi.

Qui trình tiến hành Bút toán thù khóa sổ

Quá trình cây bút toán khóa sổ ra mắt có 04 bước sau:

Số dư thông tin tài khoản doanh thu được gửi vào thông tin tài khoản xác định công dụng kinh doanh.Số dư thông tin tài khoản ngân sách được gửi vào tài khoản xác minh tác dụng sale.Số dư tài khoản xác minh hiệu quả sale được đưa lịch sự tài khoản lợi nhuận gìn giữ.Số dư tài khoản cổ tức được gửi quý phái thông tin tài khoản lợi nhuận gìn giữ.

Lưu ý đối với Bút ít tân oán khóa sổ

Nếu doanh thu của một chủ thể lớn hơn chi phí của nó, cây bút tân oán khóa sổ từng trải phải ghi mặt Nợ mang lại thông tin tài khoản xác định công dụng sale với ghi Có mang lại lợi nhuận giữ gìn. Trong trường đúng theo lose lỗ trong kì, thông tin tài khoản xác định tác dụng marketing cần phải được ghi Có với ROI bảo quản được ghi bớt qua Nợ.

Xem thêm: Phát Hành Hệ Quản Trị Csdl Firebird Là Gì ? Reviews, Tính Năng, Bảng Giá, So Sánh

Cuối cùng, cổ tức được khóa sổ mang lại lợi nhuận giữ lại. Tài khoản ROI lưu lại được bớt ngay số chi phí chi trả cổ tức ghi mặt Nợ và ngân sách cổ tức được ghi bên Có.