KÊ KHAI THUẾ THEO QUÝ GỒM NHỮNG GÌ

  -  

Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng và quý gồm những gì? Các tờ khai thuế phải nộp hàng Quý, Tháng cho cơ quan thuế? Kế toán Rồng Việt xin chia sẻ với các bạn Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý cho cơ quan thuế thông qua trang thuế điện tử.

Bạn đang xem: Kê khai thuế theo quý gồm những gì

*

I. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng Quý và Tháng:

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Việc đầu tiên: Các bạn phải xác định được DN mình kê khai thuế GTGT theo tháng hay Quý. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ hay trực tiếp.

-> Việc này rất quan trọng, vì phải xác định được thì tiếp đó mới chọn được Mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp.

a, Cách xác định kê khai theo Quý hay Tháng:

– Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý.

– Những DN đang hoạt động nếu Doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý. Nếu lớn hơn 50 tỷ thì theo tháng.

b, Cách xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp:

– Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên và DN đăng ký tự nguyện: -> Thì kê khai theo phương pháp khấu trừ.

– Những DN có doanh thu dưới 1 tỷ -> Thì kê khai theo phương pháp trực tiếp (trừ trường hợp đăng ký tự nguyên kê khai theo phương pháp khấu trừ)

+) Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Tờ khai phải nộp: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT

– Lưu ý: Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp. (Nếu DN bạn muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký nộp Mẫu 01/GTGT)

+) Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nếu trực tiếp trên giá trị gia tăng:

– Mẫu tờ khai phải nộp: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

Nếu trực tiếp trên doanh thu:

– Mẫu tờ khai phải nộp: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Chú ý:

– Tờ khai theo Quý hay Tháng thì khi kê khai trên phần mềm HTKK các bạn chọn kỳ kê khai (Theo Tháng hay Quý nhé)

– Trong tháng hoặc Quý dù có phát sinh hay không phát sinh thì các bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế. (Nếu ko nộp sẽ bị phạt chậm nộp tờ khai)

– Nếu Không phát sinh thì các bạn Tích vào – Chỉ tiêu <21>: “Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ”.

Xem thêm: Gitignore Là Gì - Tầm Quan Trọng Của

2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Việc đầu tiên: Cũng như phần thuế GTGT, là các bạn phải xác định được DN kê khai thuế TNCN theo Quý hay Tháng:

– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN cũng theo quý

– Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì có 2 trường hợp như sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp Thì không phải nộp Tờ khai

– Nếu DN bạn có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì hàng quý cũng phải làm báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN đó

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

– Hàng quý các bạn căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán tại DN:

-> Để tự tạm tính số tiền thuế TNDN phải nộp hàng quý. (Hàng tháng không tạm tính)

-> Nếu trong quý có phát sinh số tiền thuế TNDN thì chỉ cần đi nộp tiền thuế TNDN đó. (Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo). (Không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý)

Chú ý: Mặc dù là để DN tự tạm tính rồi nộp, nhưng Nếu số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý mà thấp hơn số tiền thuế phải nộp theo Tờ khai quyết toán năm từ 20% trở lên thì sẽ bị phạt chậm nộp tiền thuế.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý (BC THSDHD):

– Hầu như tất cả các DN đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý

– Mẫu báo phải nộp: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý Mẫu BC26-AC

Chú ý:

– Tất cả các DN nộp BC THSDHĐ theo quý (kể cả DN mới thành lập).

-> Chỉ có những DN thuộc diện rủi ro cao về thuế thì phải làm theo Tháng

– Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn nào thì vẫn phải làm BC THSDHĐ

– Nếu DN mới thành lập chưa thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm BC THSDHĐ

Như vậy: Báo cáo thuế Quý hoặc Tháng gồm:

Tờ khai thuế GTGTTờ khai thuế TNCNBáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.Tạm tính tiền thuế TNDN (nếu có) -> Trên đây là những Báo cáo thuế Qúy hoặc Tháng phải nộp gần như là bắt buộc cho tất cả các DN.

– Ngoài ra những DN phát sinh thêm thì phải nộp thêm các Báo cáo khác. Ví dụ: Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN,…Hoặc phát sinh thêm Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế XNK,… thì các bạn phải làm tờ khai để nộp.

Xem thêm: Game Bóng Đá World Cup 2018 Fifa World Cup 2018, 2018 Fifa World Cup

– Tiếp đó là Cơ quan BHXH, Liên đoàn lao động Quận (Huyện),…

II. Thời hạn nộp các báo cáo thuế theo tháng, quý:

– Nếu DN kê khai theo Tháng: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có) chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

– Nếu DN kê khai theo Quý: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiền quý sau

– Kế toán Rồng Việt cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói. Giảm thiểu chi phí cam kết bảo mật thông tin khách hàng.