ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Dãy năng lượng điện hóa của kim loại

Bạn đang xem: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa yếu hèn nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới xác lập ion kim với tinh ranh oxi yếu hèn nhờ vào mặt hàng năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc tương quan.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một số trong những nội dung liên quan

  • Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều thuộc tính được với
  • Kim loại này tại đây với tính khử mạnh nhất
  • Trong pin năng lượng điện hóa Zn- Cu quy trình khử nhập pin là
  • Nếu vật thực hiện tự kim loại tổng hợp Fe-Zn bị làm mòn năng lượng điện hóa thì nhập quy trình ăn mòn

Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa yếu hèn nhất?

A. Fe3+.

B. Al3+.

C. Ag+.

D. Cu2+.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Thứ tự động xuất hiện tại những ion nhập mặt hàng năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

Al3+ với tính lão hóa yếu hèn nhấtThứ tự động xuất hiện tại những ion nhập mặt hàng năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

Al3+ với tính lão hóa yếu hèn nhất

Đáp án B

Dãy năng lượng điện hóa của kim loại

Các sắt kẽm kim loại nhập mặt hàng năng lượng điện hoá được bố trí theo hướng tính khử của sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần và tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Dãy năng lượng điện hóa của kim loại

Dãy năng lượng điện hoá được chấp nhận Dự kiến chiều của phản xạ thân thiện nhị cặp oxi hoá - khử: hóa học oxi hoá mạnh rộng lớn tiếp tục oxi hoá hóa học khử mạnh rộng lớn sinh đi ra hóa học oxi hoá yếu hèn rộng lớn và hóa học khử yếu hèn rộng lớn.

Câu căn vặn bài bác luyện liên quan 

Câu 1. Kim loại này tại đây với tính khử mạnh nhất

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại này tại đây với tính khử mạnh nhất Al.

Câu 2. Kim loại với tính khử vượt trội nhất nhập sắt kẽm kim loại kiềm là

A. Na

B. Li

C. Cs

D. K

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại với tính khử vượt trội nhất nhập sắt kẽm kim loại kiềm là Cs

Câu 3. Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa mạnh nhất

A. Fe2+.

B. Zn2+.

C. Ag+.

D. Ba2+.

Xem đáp án

Đáp án C

Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa vượt trội nhất Ag+.

Câu 4. Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Xem đáp án

Đáp án C

Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Xem thêm: phim thái tử điện hạ chúng ta ly hôn

Câu 5. Cho 4 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 hỗn hợp ZnSO4, AgNO3­, CuCl2, Al2(SO4)3. Kim loại khử được cả 4 hỗn hợp muối hạt tiếp tục mang đến là

A. Fe.

B. Mg.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án B

Mg là sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại nhập muối hạt → Mg khử được cả 4 hỗn hợp muối

Phương trình phản ứng

Mg + ZnSO4 → MgSO4 + Zn

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

3Mg + Al2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Al

Câu 6. Cho Zn dư nhập hỗn hợp AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. Số phản xạ hoá học tập xẩy ra là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu

Zn + Fe(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Fe

Câu 7. Dãy những ion bố trí theo hướng tăng dần dần tính lão hóa là

A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.

B. Fe3+, Cu2+, Fe2+, Ag+.

C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.

D.Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Xem đáp án

Đáp án C

Liên kết nằm trong hóa trị là links được tạo hình thân thiện 2 vẹn toàn tử tự 1 hoặc nhiều cặp electron công cộng.

Câu 8. Ngâm thanh Cu (dư) nhập hỗn hợp AgNO3 nhận được hỗn hợp X. Sau tê liệt dìm thanh Fe (dư) nhập hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Dung dịch Y với chứa chấp hóa học tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản xạ xảy ra:

Cu(dư) + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Cu(NO3)2 + Fe(dư) → Fe(NO3)2 + Cu

Vậy hỗn hợp Y chứa Fe(NO3)2.

------------------------------------------

Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa yếu hèn nhất được VnDoc biên soạn cảnh giác, giúp đỡ bạn phát âm được thêm tư liệu hữu ích về mặt hàng năng lượng điện hóa tương đương biết phương pháp áp dụng ghi ghi nhớ mặt hàng năng lượng điện hóa một cơ hội thời gian nhanh và đúng mực nhất.

Xem thêm: trường dân lập hà nội