IN THE LONG RUN LÀ GÌ

  -  
Dài hạn (tiếng Anh: Long Run) là một khoảng thời gian trong đó tất cả các yếu tố sản xuất và chi phí đều có thể thay đổi.

(Ảnh minh họa: Wix)

Dài hạn

Khái niệm

Dài hạn trong tiếng Anh là Long Run.

Bạn đang xem: In the long run là gì

Dài hạn là một khoảng thời gian trong đó tất cả các yếu tố sản xuất và chi phí đều có thể thay đổi.

Trong dài hạn, các công ty có thể điều chỉnh tất cả các chi phí, trong khi đó, trongngắn hạn, các công ty chỉ có thể tác động đến giá cả thông qua các điều chỉnh đối với mức sản xuất.

Ngoài ra, trong khi một công ty có thể là độc quyền trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, họ có thể bị cạnh tranh.

Trong kinh tế học, các mô hình dài hạn có thể thoát khỏi trạng thái cân bằng ngắn hạn, trong đó cung và cầu phản ứng với mức giá một sự linh hoạt hơn.

Đặc điểm của Dài hạn

Dài hạn là khoảng thời gian mà nhà sản xuất có thể linh hoạt trong các quyết định sản xuất của mình. Các doanh nghiệp có thể mở rộng hoặc giảm bớt năng lực sản xuất, gia nhập hoặc rời khỏi một ngành dựa trên lợi nhuận dự kiến.

Các công ty hiểu rằng họ không thể thay đổi mức độ sản xuất trong dài hạn để đạt đến trạng thái cân bằng giữa cung và cầu.

Trong kinh tế vĩ mô, dài hạn là giai đoạn khi có mức giá chung, mức lương theo hợp đồng và những dự tính sẽ được điều chỉnh hoàn toàn theo trạng thái của nền kinh tế, ngược lại với ngắn hạn, là khi các biến này có thể không điều chỉnh hoàn toàn.

Để đạt được lợi nhuận kinh tế dự kiến, các công ty có thể thay đổi qui mo sản xuất.

Ví dụ, một công ty có thể thực hiện thay đổi bằng cách tăng (hoặc giảm) qui mô sản xuất để đáp ứng với lợi nhuận (hoặc thua lỗ), chẳng hạn như phải xây dựng một nhà máy mới hoặc lắp đặt thêm một dây chuyền sản xuất.

Mặt khác, ngắn hạn là khoảng thời gian mà các yếu tố sản xuất phải cố định, ngoại trừ lao động có thể thay đổi.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pensive Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pensive Trong Tiếng Việt

Ví dụ về Dài hạn

Một doanh nghiệp có hợp đồng thuê 01 năm sẽ được xác định là dài hạn là nếu thời gian thuê dài hơn 01 năm và không bị ràng buộc bởi hợp đồng cho thuê sau năm đó.

Trong dài hạn, số lượng lao động, qui mô của nhà máy và qui trình sản xuất có thể được thay đổi nếu cần để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp hoặc tổ chức cho thuê.

Một số lưu ý về Dài hạn

Trong dài hạn, một công ty sẽ tìm kiếm công nghệ sản xuất cho phép nó tạo ra mức sản lượng mong muốn với chi phí thấp nhất.

Nếu một công ty không sản xuất với chi phí thấp nhất có thể, nó có thể để mất thị phần về tay các đối thủ cạnh tranh có khả năng sản xuất và bán sản phẩm tại mức chi phí tối thiểu.

Tính kinh tế nhờ qui mô đề cập đến tình huống, khi số lượng đầu ra tăng lên, chi phí cho mỗi đơn vị giảm xuống. Trong thực tế, tính kinh tế nhờ qui mô là lợi thế về chi phí đạt được khi có sự mở rộng qui mô sản xuất.

Lợi thế về chi phí chuyển thành hiệu quả cải thiện trong sản xuất, có thể mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh trong ngành đang hoạt động. Do đó, tính kinh tế nhờ qui mô có thể dẫn đến chi phí thấp hơn và lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp.

Khái niệm dài hạn thường đi chung với khái niệm chi phí trung bình dài hạn (long-run average cost - LRAC), chi phí trung bình khả thi khi tất cả các yếu tố sản xuất đều thay đổi.

Đường LRAC là đường mà theo đó một công ty sẽ giảm thiểu một đơn vị chi phí cho mỗi sản lượng dài hạn tương ứng.

Nếu LRAC giảm khi sản lượng tăng, thì công ty đang áp dụng tính kinh tế nhờ qui mô.

Khi LRAC bắt đầu tăng thì công ty không có tính kinh tế nhờ qui mô, và nếu LRAC không đổi, thì công ty đang có lợi nhuận không đổi theo qui mô.

Xem thêm: Eruption Là Gì, Nghĩa Của Từ Eruption, Eruption Tiếng Anh Là Gì

Đường chi phí trung bình dài hạn bao gồm một nhóm các đường chi phí trung bình ngắn hạn (short-run average cost - SRAC), mỗi đường biểu thị một mức chi phí cố định cụ thể. Do đó, đường LRAC sẽ là đường chi phí trung bình ít tốn kém nhất với bất kì mức sản lượng nào.