Illustrated Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Illustrated là gì

*
*
*

illustrate
*

illustrate /i"ləstreit/ ngoại cồn từ minh hoạ, nắm rõ ý (bài giảng... bởi tnhãi, ví dụ...) in tranh ảnh (bên trên báo chí truyền thông, sách)illustrated magazine: báo ảnh (tự cổ,nghĩa cổ) soi sáng, chiếu sáng, có tác dụng sáng sủa tỏ (tự cổ,nghĩa cổ) có tác dụng nổi tiếng, có tác dụng rạng danh
*

*Xem thêm: Giấy Xác Nhận Là Sinh Viên Để Bổ Túc Hồ Sơ Nghĩa Vụ Quân Sự Là Gì

*

illustrate

Từ điển Collocation

illustrate verb

1 put pictures in sth

ADV. heavily, lavishly, richly | fully | attractively, beautifully, delightfully, handsomely, superbly

PREPhường. with The new edition is heavily illustrated with photographs of aircraft.

2 make sth clear using examples/pictures

ADV. amply | admirably, aptly, neatly, nicely, well The dire consequences of chronic underfunding are nowhere better illustrated than in the nation"s schools. | perfectly | merely, simply His question merely illustrates his ignorance of the subject. | clearly, dramatically, graphically, strikingly, vividly | brutally, starkly, tragically The case tragically illustrates the dangers of fireworks.

VERB + ILLUSTRATE serve sầu to lớn Two examples serve khổng lồ illustrate this point. | be chosen to, be designed lớn, be intended lớn

PREPhường. to a way of illustrating lớn the chairman the folly of his decision

Từ điển WordNet


v.

depict with an illustrationsupply with illustrations

illustrate a book with drawings
Xem thêm: Xin Hướng Dẫn Chơi Mortal Kombat X In Hướng Dẫn Chơi Online Mortal Kombat X

English Synonym and Antonym Dictionary

illustrates|illustrated|illustratingsyn.: clarify demonstrate explain picture portray represent show

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu