I2 Có Màu Gì

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

thầy cô giải thích giúp em màu của I2 trong nước, KI, CCl4, tại sao lại có sự khác biệt về màu sắc như vậy ạ

 


*

I2 tan nhiều nhất trong CCl4 (hai chất cùng ko phân cực nên tan tốt vào nhau) nên dung dịch I2/CCl4 có màu tím.

Bạn đang xem: I2 có màu gì

I2 tan vừa phải trong KI nên dung dịch I2/KI có màu vàng đậm.

I2 tan ít trong H2O (vì H2O là dung môi phân cực mạnh) nên dd I2/H2O có màu vàng nhạt.


*

Dạ thưa thầy. Thầy có thể giải thích cho em là tại sao : " Dựa vào độ bội liên kết trong phân tử hoặc ion lại có thể dự đoán đc từ tính của phân tử hay ion "?

Em có làm câu trắc nghiệm ấy nhưng mà chưa hiểu ạ.


các anh, chị ơi cho e hỏi bài này ạ .sắp xếp độ tan của iot trong các dung môi sau: nước, carbon tretraclorua (CCl4), etanol (C2H5OH) và giải thích sự xếp xếp trên

 


Cho các cân bằng sau trong các bình riêng biệt:

H2 (k, không màu) + I2 (k, tím) ⇆ 2HI (k, không màu) (1)

2NO2 (k, nâu đỏ) ⇆ N2O4 (k, không màu) (2)

Nếu làm giảm thể tích bình chứa của cả 2 hệ trên, so với ban đầu thì màu của

A. hệ (1) hệ (2) đều đậm lên

B. hệ (1) không thay đổi; hệ (2) nhạt đi

C. hệ (1) và hệ (2) đều nhạt đi

D. hệ (1) đậm lên; hệ (2) nhạt đi


Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi lại như sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Nước Br2

Kết tủa trắng

Y

Cu(OH)2

Có màu xanh lam

Z

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

T

Dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. Metyl fomat, saccarozơ, hồ tinh bột, anilin

B. Anilin, saccarozơ, hồ tinh bột, metyl fomat

C. Anilin, hồ tinh bột, saccarozơ, metyl fomat

D. Anilin, metyl fomat, hồ tinh bột, saccarozơ


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cacbohidrat X là chất rắn không màu, tan trong nước và tạo dung dịch có vị ngọt. X không làm mất màu nước brom nhưng lại có phản úng tráng gương. Vậy X là chất nào sau đây?

A.Glucozo

B.Saccarozo

C.Fructozo

D.Tinh bột


Lớp 0 Hóa học
1
0

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi lại trong bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Nước brom

Kết tủa trắng

Y

Quỳ tím

Quỳ tím hóa xanh

Z

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

T

Cu(OH)2

Có màu xanh lam

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A.Phenol, glixerol, hồ tinh bột, lysin

B.Lysin, phenol, hồ tinh bột, glixerol

C.

Xem thêm: Sinh Năm 1984 Thuộc Mệnh Gì, Tuổi Giáp Tý 1984 Năm 2021 Hợp Với Màu Gì

Phenol,lysin, hồ tinh bột, glixerol.

D.Phenol,lysin, glixerol, hồ tinh bột.


Lớp 0 Hóa học
1
0

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi lại dưới bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Y

Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

Có màu tím

Z

Dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng

Kết tủa Ag

T

Nước Br2

Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, alanin, glucozơ.

B. lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.

C. hồ tinh bột, alanin, lòng trắng trứng, glucozơ.

D. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.


Lớp 0 Hóa học
1
0

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi lại dưới bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch I 2

Có màu xanh tím

Y

C u O H 2 trong môi trường kiềm

Có màu tím

Z

Dung dịch A g N O 3 trong môi trường NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

T

Nước B r 2

Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. Lòng trắng trứng; hồ tinh bột; glucozơ; anilin

B. Hồ tinh bột; anilin; lòng trắng trứng; glucozơ

C. Hồ tinh bột; lòng trắng trứng; glucozơ; anilin

D. Hồ tinh bột; lòng trắng trứng; anilin; glucozơ


Lớp 0 Hóa học
1
0

Trong thí nghiệm về tính tan của amoniac trong nước, khí NH3 lại phun vào bình thành những tia có màu hồng. Vì:

*

A. NH3 tan vừa phải trong nước làm thay đổi áp suất trong bình và tạo dung dịch có tính bazơ

B. NH3 tan vừa phải trong nước làm áp suất trong bình tăng và tạo dung dịch có tính bazơ

C.

Xem thêm: Tuổi Mậu Thìn Mua Xe Màu Gì ? Cách Chọn Màu Xe Đúng Phong Thủy

NH3 tan nhiều trong nước làm tăng áp suất trong bình và tạo dung dịch có tính bazơ

D. NH3 tan nhiều trong nước làm giảm áp suất trong bình và tạo dung dịch có tính bazơ


Lớp 0 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN