Hỷ là gì

  -  
1. (Danh) Việc tốt lành, vấn đề vui miệng. ◎Như: “báo hỉ” 報喜 cung cấp thông tin mừng (cưới hỏi, sanh con).2. (Danh) Bệnh đậu mùa. § Ghi chú: Ngày xưa, bệnh dịch đậu mùa xem là nguy hại, điện thoại tư vấn là “hỉ” là bí quyết nói tránh húy, ý cầu muốn câu hỏi giỏi lành để được an ninh. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tả nhi phân phát nhiệt độ thị kiến hỉ liễu, tịnh phi biệt chứng” 姐兒發熱是見喜了, 並非別症 (Đệ nhị thập tuyệt nhất hồi) Cháu béo phát rét là bị lên đậu, chứ đọng không có dịch nào khác cả.3. (Danh) Chỉ sự thiếu phụ tất cả sở hữu, có tin vui. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Kinh kì hữu lưỡng cá đa nguyệt một lai. Khiếu đại phu tiều liễu, hựu tngày tiết tịnh bất thị hỉ” 經期有兩個多月沒來. 叫大夫瞧了, 又說並不是喜 (Đệ thập hồi) Kinch kì vẫn nhị tháng ni không thấy gì cả. Mời ông lang mang lại xem, lại bảo chưa hẳn là tất cả tin tốt (Tức là bao gồm mang).4. (Danh) “Hi Mã Lạp Sơn” 喜馬拉山 thương hiệu núi.5. (Danh) Họ “Hỉ”.6. (Tính) Vui, mừng. ◎Như: “hoan hỉ” 歡喜 vui lòng, “hỉ sự” 喜事 Việc sung sướng. ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Bất dĩ đồ hỉ, bất dĩ kỉ bi” 不以物喜, 不以己悲 (Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記) Không vày nước ngoài đồ nhưng vui, không bởi bạn dạng thân mà bi quan.7. (Tính) Có tương quan cho tới việc thành hôn. ◎Như: “hỉ thiếp” 喜帖, “hỉ yến” 喜宴, “hỉ tửu” 喜酒, “hỉ bính” 喜餅.8. (Tính) Dễ. ◇Bách dụ kinh 百喻經: “Nhân mệnh nan tri, kế toán thù hỉ thác” 人命難知, 計算喜錯 (Bà la môn tiếp giáp tử dụ 婆羅門殺子喻) Số mạng fan ta cực nhọc biết, tính tân oán dễ lầm.9. Một âm là “hí”. (Động) Ưa, thích hợp. ◇Sử Kí 史記: “Khổng Tử vãn nhi hí Dịch” 孔子晚而喜易 (Khổng Tử nỗ lực gia 孔子世家) Khổng Tử dịp tuôỉ lớn say đắm đọc Kinch Dịch.10. (Động) Cảm thấy vui miệng. ◇Thi Kinh 詩經: “Kí loài kiến quân tử, Ngã trung khu tắc hí” 既見君子, 我心則喜 (Tiểu nhã 小雅, Tinch tinc 菁菁) Đã chạm chán quân tử, Lòng ta vui mắt.


Bạn đang xem: Hỷ là gì
Xem thêm: Cách Chế Tạo Đồ Vật Trong Minecraft Pc & Pe, Cách Chế Tạo Đồ Vật Cơ Bản Trong Minecraft

báo hỉ 報喜 • báo hỉ 报喜 • cung hỉ 恭喜 • đại hỉ 大喜 • hỉ ái 喜愛 • hỉ ái 喜爱 • hỉ dong 喜容 • hỉ dung 喜容 • hỉ phê chuẩn 喜悅 • hỉ đồng 喜童 • hỉ hoan 喜欢 • hỉ hoan 喜歡 • hỉ kịch 喜剧 • hỉ kịch 喜劇 • hỉ sắc 喜色 • hỉ sự 喜事 • hỉ thước 喜鵲 • hỉ thước 喜鹊 • hỉ tín 喜信 • mừng cuống 欢喜 • phấn chấn 歡喜 • hoan thiên hỉ địa 歡天喜地 • khánh hỉ 慶喜 • mạt hỉ 妺喜 • đồ vật dược hữu hỉ 勿藥有喜 • yếm cựu hỉ tân 厭舊喜新 • yến hỉ 宴喜


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Chỉ Số Gi Của Thực Phẩm Và Các Lưu Ý Khi Sử Dụng

• Dữ hữu nhân Đồng Tốn dạ thoại - 與友人同巽夜話 (Nguyễn Khuyến)• Hạ dạ vnạp năng lượng vũ - 夏夜聞雨 (Tăng Kỷ)• Hạ Hồ Thành trúng trạng nguyên ổn - 賀胡城中狀元 (Đỗ Tử Vi)• Hỉ vũ kỳ 1 - 喜雨其一 (Nguyễn Khuyến)• Mạch thượng tang - 陌上桑 (Ktiết danh Trung Quốc)• Mạn thành (II) - 漫成 (Nguyễn Trãi)• Nhạc Dương thọ cam kết - 岳陽樓記 (Phạm Trọng Yêm)• tặng Lý chén túng bấn thỏng biệt tam thập vận - 贈李八祕書別三十韻 (Đỗ Phủ)• Thân hữu thừa rộp - 親友過訪 (Nguyễn Đức Đạt)• Trường tương tư - Vũ - 長相思-雨 (Mặc Kỳ Vịnh)