hôm nay có mưa không mây giờ

 • Thời tiết
 • Thời tiết lục địa 24h

Dự báo không khí - Đêm 27 và ngày 28/08/2023

 • Hà Nội

  hầu hết mây, sở hữu mưa vừa vặn, mưa to tát, sở hữu điểm mưa cực kỳ to tát và rải rác rến sở hữu dông. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông sở hữu kỹ năng xẩy ra lốc, sét, mưa đá và dông lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 24-26 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 29-31 phỏng.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  hầu hết mây, sở hữu mưa vừa vặn, mưa to tát, sở hữu điểm mưa cực kỳ to tát và rải rác rến sở hữu dông. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông sở hữu kỹ năng xẩy ra lốc, sét, mưa đá và dông lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 23-26 phỏng, sở hữu điểm bên dưới 22 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 28-31 phỏng.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  hầu hết mây, sở hữu mưa vừa vặn, mưa to tát, sở hữu điểm mưa cực kỳ to tát và rải rác rến sở hữu dông. Gió nhẹ nhõm, kể từ sát sáng sủa ngày mai dông hướng đông bắc cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu kỹ năng xẩy ra lốc, sét, mưa đá và dông lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 23-26 phỏng, vùng núi sở hữu điểm bên dưới 23 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 29-32 phỏng.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Xem thêm: tổng tài anh quá bá đạo rồi

  Phía Bắc nhiều mây, tối sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm, ngày sở hữu mưa rào và dông rải rác; phía Nam sở hữu mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm, ngày nắng cháy. Gió tây-nam cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu kỹ năng xẩy ra lốc, sét, mưa đá và dông lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 26-29 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : Phía Bắc 32-34 phỏng, phía Nam 35-37 phỏng.

 • Đà Nẵng cho tới Bình Thuận

  Có mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba nơi; ngày nắng cháy và nắng cháy nóng bức. Gió tây-nam cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu kỹ năng xẩy ra lốc, sét và dông lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 26-29 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 35-38 phỏng, sở hữu điểm bên trên 38 phỏng.

 • Tây Nguyên

  Có mây, sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm, riêng rẽ tối ni và chiều tối mai sở hữu mưa rào và dông rải rác rến, toàn bộ sở hữu mưa vừa vặn, mưa to tát. Gió tây-nam cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu kỹ năng xẩy ra lốc, sét và dông lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 21-24 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 28-31 phỏng, sở hữu điểm bên trên 31 phỏng.

 • Nam Bộ

  Có mây, sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm, riêng rẽ tối ni và chiều tối mai sở hữu mưa rào và dông rải rác rến, toàn bộ sở hữu mưa vừa vặn, mưa to tát. Gió tây-nam cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu kỹ năng xẩy ra lốc, sét và dông lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 24-27 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 31-34 phỏng, sở hữu điểm bên trên 34 phỏng.

  Xem thêm: cô ấy yêu tiền hơn tôi